Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771106-43757S2

Date of Document: 1999-01-26

نماينده مردم همدان در مجلس تشكيل شوراها، شوراي اسلامي: جمهوريت نظام را تحقق مي بخشد گروه شهرستانها: نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: انتخابات شوراها ضمن تمركززدايي جمهوريت را به طور كامل تحقق مي بخشد. به گزارش خبرنگار همشهري در همدان مرضيه حديدچي (دباغ ) گفت: در هشت اصل از اصول قانون اساسي شوراها به عنوان امري مهم تلقي شده اند، زيرا شوراها باعث مي شوند كه نوعي تمركززدايي صورت گيرد و از سوي ديگر از استعدادها و توانمنديهاي مردم نيز استفاده بهتر به عمل آيد. وي افزود: ما تا به حال نتوانسته ايم از نيروي زنان به شكل جدي استفاده كنيم. اگر در انتخابات شوراها بانوان شركت فعال داشته باشند مي توانند به طور جدي و هم پاي مردان در اجراي اين بخش از قانون اساسي نقش خود را در عرصه مديريتي كشور به انجام برسانند. نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي در ادامه اظهار داشت: نتيجه عملي حضور زنان در شوراها آشنايي با امكانات شهرها و روستاها، آشنايي با نيازهاي واقعي در شهر و روستا، استفاده از امكانات مردمي و بالاخره امكان حضور مديريتي زنان در سطوح بالا است. وي خاطرنشان كرد: متاسفانه خانمها به طور جدي وارد صحنه انتخابات نشده و به عنوان نامزدهاي انتخاباتي خود را مطرح نكردند، بعضي ها فكر مي كنند كه بايد ديگران براي آنان سهمي قائل شوند كه البته اين تفكر اشتباه است، خانمها خودشان بايد براي رسيدن به حقوقشان تلاش كنند. من انتظار داشتم تمامي تشكل هاي بانوان در استان كانديدا معرفي مي كردند تا سهم زيادي در شوراهاي اسلامي داشته باشند. مرضيه حديدچي (دباغ ) با اشاره به شايستگي بانوان در بخشهاي آموزشي و دانشگاهي گفت: بانوان با نشان دادن شايستگي هاي خود در عرصه هاي آموزشي، علمي و دانشگاهي كه امروز حتي بر مردان پيشي گرفته اند، نبايد منتظر دعوت ديگران باشند و بايد با اتكاء بر توانايي هاي خود در صحنه هاي سياسي، اجتماعي حاضر شوند. وي در ادامه افزود: تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا يكي از خواسته هاي بنيانگذار نظام حضرت امام خميني (ره ) بود كه متاسفانه به علت شرايط زماني محقق نشد و بعد از بيست سال رئيس جمهوري محترم با اعتماد به مردم و به اتكاء به قانون اساسي و بهره گيري از روش و منش معمار انقلاب و ارشادات مقام معظم رهبري مسئله انتخابات شوراها را يكي از اهداف جدي خود قرار داد و اصلي را كه تاكنون مسكوت مانده بود به جريان انداخت. وي در پايان ابراز اميدواري كرد كه انتخابات شوراها در همه شهرها و روستاها در يك فضاي سالم و به دور از حب و بغض هاي شخصي و جناحي برگزار شود و تمامي كساني كه شايستگي هاي لازم را براي ورود و فعاليت در شوراها دارند با انتخاب مردم متدين، فهيم و انقلابي به شوراها راه يافته و بتوانند منشا خدماتي ارزنده براي مردم شهيدپرور باشند.