Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771106-43752S1

Date of Document: 1999-01-26

در چارچوب رسيدگي به لايحه بودجه صورت گرفت مصوبات تازه مجلس براي پرداخت يارانه، توزيع آرد درروستاها و ايجاد كميته فرش گروه اقتصادي: پيشنهادهاي فراوان نمايندگان براي هزينه هاي دولت در سال آينده، بررسي رديف هاي هزينه اي بودجه سال آينده را با كندي مواجه كرده است. سيد حسين هاشمي عضو هيات رئيسه مجلس به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: از آن جا كه براساس آيين نامه داخلي مجلس، هيات رئيسه مجلس موظف است به تمام پيشنهادهايي كه در موعد مقرر تقديم مجلس شده باشد در جلسه علني رسيدگي كند، احتمال مي رود كار بررسي رديفهاي هزينه اي لايحه بودجه سال 1378 به كندي پيش رود. وي افزود: تنها راه تسريع در رسيدگي به لايحه بودجه انصراف نمايندگان از طرح پيشنهادهاي متعددي است كه اكثرا در مجلس راي نمي آورد و فقط وقت جلسات را مي گيرد. حسن سبحاني عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز از نحوه بودجه ريزي كشور انتقاد كرد و گفت: براي بررسي بهينه و تصويب سريع لايحه بودجه بايد روش بودجه ريزي و سياستهاي كسب درآمد و هزينه كردن آن تغيير كند. براساس نشست هر ساله مجلس، لايحه بودجه كل كشور بايد تا قبل از دوازدهم بهمن ماه به تصويب مجلس برسد. تصويب يارانه ها مجلس در نشست علني يك شنبه شب پرداخت مبلغ 7 هزار و 549 ميليارد ريال يارانه را به كالاهاي اساسي تصويب كرد. براساس تبصره 5 اين لايحه از ابتداي سال 1378 يارانه كالاهاي اساسي شامل گندم، قند و شكر، چاي، روغن نباتي، برنج، گوشت قرمز، شير، كود سم و بذر، واكسن و سموم دامي به پيشنهاد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و تصويب شوراي اقتصاد به دستگاههاي اجرايي ذيربط پرداخت مي شود. به موجب اين تبصره، وزارت بازرگاني موظف است در توزيع كالاهاي اساسي شامل گندم، قند و شكر، روغن نباتي و برنج به گونه اي اقدام كند كه سهم سرانه روستائيان كمتر از اقشار شهري نبوده و قيمت اين كالاها نيز در روستاها بيشتر از شهرها نباشد. براساس بند الف اين تبصره 20 درصد از يارانه چاي در سال آينده براي بهبود روشهاي عمل آوري چاي اختصاص مي يابد. وزارت بازرگاني نيز موظف است سهميه سرانه آرد روستائيان را به مقدار 150 كيلوگرم براي هر نفر با حداكثر قيمت يكصد ريال براي هر كيلو در روستاها تحويل دهد. اعتبارات جوانان مجلس در ادامه رسيدگي به رديفهاي هزينه اي لايحه بودجه سال 1378 كل كشور مبلغ 45 ميليارد ريال براي فعاليتهاي فرهنگي - اجتماعي دانشجويان و توسعه مشاركت اجتماعي جوانان اختصاص داد. براساس بند الف تبصره 4 بودجه از اين مبلغ 20 درصد به فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي جوانان روستايي 15 درصد به فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي دانشجويان زير پوشش وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 10 درصد به سازمانهاي غيردولتي از طريق شورايعالي جوانان 10 درصد به بسيج دانشجويي و دانش آموزي و 10 درصد ديگر به شوراي عالي جوانان و همين ميزان نيز به دفتر تبليغات اسلامي قم پرداخت خواهد شد. نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، حوزه هاي علميه خواهران فعاليتهاي فرهنگي سربازان وظيفه، پايگاههاي بسيج و موءسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره ) و پژوهشكده امام خميني (ره ) نيز هر يك پنج درصد از مبلغ مذكور را در سال آينده به خود اختصاص مي دهند. براساس اين تبصره مبلغ 300 ميليارد ريال براي افزايش حق عائله مندي و اولاد بازنشستگان كشوري و لشگري و 30 ميليارد ريال براي اجراي طرح بيمه درماني مكمل آنها در سال آينده هزينه مي شود. به موجب يكي از بندهاي تبصره 4 مبلغ 15 ميليارد ريال نيز به عنوان حق پرستاري از جانبازان 50 درصد به بالا و اعصاب و روان بر مبناي حداقل حقوق و دستمزد كارگران به همسران آنان در سال آينده تعلق مي گيرد. رديف هاي هزينه اي 5 6 تبصره هاي و 7 لايحه بودجه سال كل 1378 كشور درجلسه علني صبح روز دوشنبه مجلس مورد بررسي قرار گرفت و تعدادي از پيشنهادهاي كميسيون ها و نمايندگان نيز در اين خصوص تصويب شد. مجلس شوراي اسلامي تصويب كرد، به منظور تسريع در امر بالا بردن كيفيت نان و جلوگيري از صرف هزينه هاي اضافي دولت (قيمت تمام شده نان ) شوراهاي، آرد و نان منحل و وظايف مربوطه عينا به وزارت بازرگاني و سازمانهاي ذيربط آن محول شود. طبق بند م تبصره 5 لايحه بودجه سال آينده به منظور افزايش توليددانه هاي روغني و زيتون و عمل آوري چاي و كاهش واردات روغن نباتي وافزايش كميت و بهبود كيفيت ميوه هاي خشكباري صادراتي، اجازه داده مي شودمعادل مبلغ ميليارد 200 ريال از اعتبارات رديف مشخص بر اساس پيشنهادوزارت كشاورزي و در خصوص طرح طوبي با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به عمليات ذيربط اختصاص يابد. ايجاد كميته فرش به استناد بند ع تبصره ياد شده، به منظور بررسي و رفع مشكلات و موانع صنعت فرش و فعاليت بافندگان و توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دستباف و تعيين متولي براي اين صنعت در كشور كميته اي به رياست معاون اول رئيس جمهوري، وزيران بازرگاني، اقتصادي و دارايي، جهادسازندگي، تعاون و صنايع و رييس سازمان برنامه و بودجه و رئيس كل بانك مركزي، دو نفربه نمايندگي از اطاق بازرگاني و صنايع و معادن و سه نفر از نمايندگان كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع، صنايع و معادن و نهادهاي انقلاب مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي شود. وزير بازرگاني به عنوان دبير كميته مذكور تعيين مي شود و مكلف است هرسه ماه يكبار گزارش فعاليت اين كميته را به كميسيونهاي امور بازرگاني وتوزيع، صنايع و معادن و نهادهاي انقلاب اسلامي مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. تبصره هاي 6 و 7 پيشنهادي دولت در لايحه بودجه سال 78 جايگزين تبصره هاي مصوب در كميسيون اصلي شد.