Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771105-43738S2

Date of Document: 1999-01-25

نخستين خانه رياضيات ايران در اصفهان گشايش مي يابد گروه علمي فرهنگي: نخستين خانه رياضيات ايران، اواخر بهمن ماه جاري در شهر اصفهان گشايش خواهد يافت. به گزارش روابط عمومي وزارت فرهنگ و آموزش عالي، دكتر فرهودي معاون پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و دبير ستاد ملي سال جهاني رياضيات، هدف از ايجاد خانه رياضيات را عمومي كردن رياضيات، آشنا ساختن جوانان و نوجوانان با تاريخ رياضي و كاربردهاي آن به منظور اشاعه علوم رياضي و ايجاد امكانات لازم براي آموزشهاي غير رسمي در جهت پرورش و شكوفايي بيش از پيش استعداد و خلاقيت نوجوانان دانست و اظهار داشت: در آستانه سال جهاني رياضيات، طرح خانه رياضيات توسط شهرداري تهران و با همكاري دانشكده علوم رياضي دانشگاه صنعتي شريف تهيه گرديد كه مفاد آن مورد توجه جدي و حمايت ستاد ملي سال جهاني رياضيات قرار گرفت و در همين راستا نخستين خانه رياضيات با حمايت اين ستاد، شهرداري و استانداري اصفهان و همچنين دانشگاه صنعتي اصفهان و انجمن معلمان رياضي اصفهان كه در حال شكل گيري است در اواخر بهمن ماه جاري در اين شهر مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت و در مرحله اول آن كارگاه رياضي كار خود را شروع مي كند. دبير ستاد ملي سال جهاني رياضيات، نقش خانه رياضيات در ايران را در عمومي كردن رياضي از طريق تجربه و سير در تاريخ رياضي، شناساندن چهره هاي موفق تاريخ تمدن ايراني - اسلامي به جوانان و نوجوانان، گسترش آموزشهاي جانبي در زمينه هاي رياضي و نحوه بكارگيري ابزارهاي رياضي با تجربه و تحقيق، آشنا ساختن جوانان و نوجوانان با استفاده از اينترنت و شبكه هاي اطلاع رساني و فراهم آوردن بستر لازم براي انجام تحقيقات و مطالعه گروهي بسيار با اهميت توصيف نمود و اظهار اميدواري كرد تا در آينده با تشكيل ستادهاي استاني شاهد گشايش خانه هاي رياضيات در ساير استانها و دستاوردهاي خوب آنها باشيم.