Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771104-43735S2

Date of Document: 1999-01-24

آنچه زنان از مردان مي آموزند * دختراني كه روابط سازنده و مفيد با پدرانشان داشته اند اين حقيقت را ثابت كرده اند كه بيشتر داراي اعتماد به نفس هستند و در مهارتهاي اجتماعي شان تواناترند و از عهده كنترل شرايط و موقعيتهاي جديد بهتر برمي آيند بعضي از خصلتهايي كه زنان مي توانند از مردان بياموزند قاطع بودن، خودكفايي، شجاعت در مواجهه با گرفتاري و خجالتي نبودن مي باشد. مطالعات نشان مي دهد كه بسياري از زنان موفق يا اين خصوصيات را داشتند و يا آن را از ديگري كسب كرده اند. اينچنين زناني بدون شك خصوصيات رهبري را دارند. اين حسنها را از كجا؟ آموختند به طور ايده آل، از پدرانشان. روان شناسان براين باورند كه مساعدت و كمك پدران در رشد دخترانشان حائز اهميت است. دختراني كه روابط سازنده و مفيد با پدرانشان داشته اند اين حقيقت را ثابت كرده اند كه بيشتر داراي اعتماد به نفس هستند و در مهارتهاي اجتماعي شان تواناترند و از عهده كنترل شرايط و موقعيتهاي جديد بهتر برمي آيند. دختر جواني كه پدري دارد كه او را در فعاليتهايش همچون پسرش دخالت مي دهد و او را به اردو مي برد، به ماهيگيري مي برد و يا به او مي آموزد كه چگونه ورزش كند، بيشتر ويژگيهاي مديريت را مي آموزد. يك زن خواه در تربيت فرزندانش يا اداره خانواده اش يا ادامه تحصيلش و يا كارش، هر چه كه هدفش ممكن است باشد، به خصوصيات يك مدير نياز دارد. اجازه بدهيد يكي از اين خصوصيات، مثل خجالتي بودن، را بررسي كنيم. مطمئنا يكي، از مهمترين خصوصياتي كه زنان مي توانند از مردان بياموزند اين نيست كه خيلي دستپاچه باشند. اگر آنچه را كه در تبليغات مجله هاي زنان يا تلويزيون باور كنيم، پي مي بريم كه بسياري از اعتماد به نفس زنها كه به آن وابسته اند چگونه به نظر مي رسد. اين خيلي بد است. تبليغات مي گويند: آدم نمي تواند از زير بوته به عمل بيايد، مگر شما فكر مي كنيد كه هستيد كه اينقدر به خودتان مي رسيد. كاري به كار تبليغات نداشته باشيد. خانمها! راجع به آن بينديشيد. چه مي شد اگر برنامه تان طوري تنظيم شده بود كه بايد اعلام نظر كارشناسي تان را با يك سخنراني براي عده زيادي از مردم راس ساعت 8 صبح اجرا مي كرديد. بارها گفته هايتان را مرور كرديد و منتظر فرصتي هستيد كه صحبت كنيد اما شب دير مي خوابيد و صبح ساعتتان زنگ نمي زند. /7 15ساعت صبح است و 15 دقيقه طول مي كشد كه خود را به سالن سمينار برسانيد. فقط نيم ساعت وقت داريد. براي بسياري از خانمها، اين فيلمنامه كوچك، جزء يكي از بدترين كابوسهايشان اما مي شود براي بسياري از مردان ممكن است فقط يك دردسر موقت باشد، آنها دوش مي گيرند، خود را اصلاح مي كنند، لباس مي پوشند و در حاليكه به سرعت به سمت تريبون مي دوند هنوز وقت براي سركشيدن يك فنجان قهوه هم دارند تا صحبتهايشان را با يك طنز راجع به كل ماجرا شروع كنند. آنها تارهاي جو گندمي لابه لاي موهاي كم پشتشان، چروكهاي اطراف چشمانشان و بزرگ شدن شكمشان را به عنوان نشانه هاي تجربه و گذشت عمر مي دانند. اين خصوصيات براي اين وجود دارند كه سالهاي دانش و تجربه را با هم كلاسي هايشان تقسيم كنند نه اينكه تلاش در كتمان آن كنند. اين طور هم نيست كه بگوييم زنان يا مردان نبايد، به طور معقول، دلواپس سلامتي و پرورش خود باشند. بعضي از افراد در هر دو وسواس به خرج نمي دهند و اين بي دقتي يك نقطه ضعف مشخص براي آنان به حساب مي رود. اما خانمها! عزت نفس اساسا برمبناي سر و وضع ظاهري بنا نشده است. قيافه مهم است اما همه چيز به شمار نمي رود. زنها مي توانند قبلا اين چيزها را از پدرانشان بياموزند. اگر هدف زنان، موفقيت درازمدت است بايد اين درس مهم را ياد بگيرند زيرا همانطور كه ضربالمثل ها مي گويند يا تجربه به ما آموخته زيبايي ظاهري براي هميشه پايدار نيست. در مجموع، يك زن مي تواند خصوصيات ويژه مديريت را كه براي موفقيت به آن نياز دارد از پدرش اگر بياموزد مادرش اين خصلتها را از پدر خودش آموخته باشد در نتيجه دختر هم آنها را از مادر خودش مي آموزد. اگر مرگ يا جدايي دختري را از پدرش جدا كرده باشد، بايد يك فرصت به او داده شود كه اين ارزشها را از مردان فاميل، معلمان، مربيان و دوستان سپس بياموزد بعد از ازدواج، زن مي تواند اين ويژگيهاي مديريت ارزشمند را با كمك همسرش در خود شكوفا كند. در چنان محيط خانواده سالم، پايدار و عاشقانه اي كه خدا در ذهن ها باشد هيچ رقابتي بين زن و مرد نيست هيچ مشكلي، نيست كه مربوط به جنسيت باشد. خانواده طوري طراحي شده كه قانون آموزنده و انسان ساز براي دخترها و پسرها باشد و پدرها و مادرها وظيفه شگرفي در تربيت هر دو برعهده دارند. نويسنده: شيلا گراهام مترجم: نسرين رمضانعلي علي اكبر