Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771104-43733S3

Date of Document: 1999-01-24

عضو هيات مركزي نظارت بر توقف انتخابات شوراها: انتخابات شوراهاي شهر و از سوي هيات مركزي نظارت روستا خلاف قانون است گروه سياسي: به دنبال اعلام خبر توقف انتخابات شوراهاي شهر و روستا در سه شهر كشور از سوي رئيس هيات مركزي نظارت بر انتخابات، راه چمني عضو هيات مركزي نظارت در جمع خبرنگاران گفت: براساس مواد 57 و 58 قانون شوراها هيات مركزي نظارت تنها در روز انتخابات مي تواند اخذ راي در يك يا چند شعبه را متوقف كند. پيش از برگزاري انتخابات تنها وزارت كشور است كه براساس ماده 84 قانون شوراها مي تواند در موارد بروز حوادث غيرمترقبه و مسائل سياسي و امنيتي با تشخيص وزير كشور انتخابات را متوقف كند. در خارج از اين مواد قانون، در مورد توقف انتخابات، توسط هيات هاي نظارت ساكت است. وي با اشاره به انتخاب هيات اجرايي در شهرهاي فريدن و فريدون شهر در استان اصفهان گفت: چون معتمدين هيات اجرايي اين شهرها مورد تاييد هيات نظارت قرار نگرفته اند كار هيات اجرايي خلاف قانون است و هرچند كه وزارت كشور نيز اظهار مي كند چندين بار معتمدين را معرفي كرده و هيات نظارت بدون ارائه هيچ دليل و مدركي آنها را رد كرده است لذا با پايان يافتن زمان تشكيل هيات هاي اجرايي، وزارت كشور ناچار به تشكيل هيات اجرايي شده است. راه چمني گفت: هرچند كار هيات اجرايي غيرقانوني است ولي هيات نظارت حق توقف انتخابات را ندارد. هيات نظارت مي تواند پس از پايان انتخابات، صحت آن را تاييد نكند. وي گفت: اگر هيات مركزي نظارت براساس تبصره 2 ماده قانون شوراها عمل مي كرد و در جاهايي كه هيات هاي نظارت يكطرفه انتخاب شده و برخورد جناحي مي كنند منحل و يا تركيب آن را اصلاح مي كرد اين حوادث ايجاد نمي شد. راه چمني در پاسخ به اين پرسش كه همه هيات هاي نظارت جناحي و يكسويه هستند چرا اصرار دارند كه هيات هاي اجرايي نيز به صورت يكسويه و همسو با خودشان انتخاب شوند گفت: چون اشكال قانوني وجود دارد و اعضاي هيات هاي اجرايي بايد به تاييد هيات هاي نظارت برسند. همچنين در قانون شرايط معتمدين محلي و يا اعضاي هيات هاي نظارت شهرستان و بخش مشخص نيست، لذا سليقه هاي سياسي و جناحي در عمل حرف آخر را مي زند. عضو هيات مركزي نظارت تفاهم و كدخدامنشي را تنها راه موجود براي حل اختلافات هيات هاي اجرايي و نظارت دانست. خالقي عضو هيات نظارت استان اصفهان نيز در مورد اطلاعيه رئيس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها مبني بر توقف انتخابات در دو شهر فريدن و فريدون شهر گفت: براساس قانون هيچ كس نمي تواند مردم را از حق انتخاب كردن محروم كند. در قانون نيز صحبتي از توقف انتخابات جز در ماده 84 و آن هم به تشخيص وزارت كشور نيست. وي توقف انتخابات در دو شهر استان اصفهان توسط هيات مركزي نظارت را خلاف قانون دانست و گفت: هيات نظارت تنها در روز راي گيري مي تواند راي گيري در يك يا چند شعبه اخذ راي را متوقف كند.