Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771104-43732S3

Date of Document: 1999-01-24

مديركل هماهنگي شوراها و هدف از شهرداريهاي وزارت كشور: تشكيل شوراها، اجراي سريع برنامه ها و تحقق هدفهاي انقلاب است گروه شهرستانها: مديركل هماهنگي شوراها و شهرداريهاي وزارت كشور با بيان علل وجودي شورا در اجراي سريع برنامه ها و تحقق هدفهاي انقلاب، بر همكاري مردم در اين راستا تاكيد كرد. به گزارش خبرنگار همشهري غني زاده در سومين نشست شوراي برنامه ريزي شهرداري اصفهان همچنين افزود: با تشكيل شوراها شهردار هر شهر، منتخب شوراي آن شهر خواهد بود و دليل انتخاب شهردار براي يك دوره 4 ساله اين است كه بتواند طرحها و برنامه هاي اساسي و پايه اي را در شهر اجرا كند. در اين جلسه كه معاون عمراني استاندار، شهردار اصفهان و شهرداران مناطق دهگانه اين شهر حضور داشتند چارچوب وظائف، اهداف و قوانين شوراي شهر بررسي شد و اثرات مثبت شوراها در شكوفايي، پيشرفت و اجراي طرحهاي اصلاحي، عمراني و اجتماعي مورد بحث قرار گرفت.