Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771104-43726S2

Date of Document: 1999-01-24

سقف درآمدهاي دولت در سال آينده تعيين شد تهران - واحد مركزي خبر: مجلس شوراي اسلامي در بخش دوم جلسه علني ديروز سقف درآمدهاي دولت را در سال 1378 تعيين و تصويب كرد. به گزارش خبرنگار ما درآمدهاي دولت در سال آينده شامل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي اختصاصي بالغ بر 109 هزار و ميليارد 699 و 538 ميليون و 793 هزار ريال خواهد بود. اين رقم در لايحه پيشنهادي دولت 4 هزارو 430 ميليارد ريال كمتر بود. طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي سقف درآمدهاي مالياتي 29 هزار و 755 ميليارد و 493 ميليون ريال سقف درآمدهاي نفت 21 هزار و 147 ميليارد و 784 ميليون ريال و سقف ساير درآمدها 46 هزار و 49 ميليارد و ميليون 853 و 8 هزار ريال است كه رويهم درآمدهاي عمومي دولت را به ميزان 96 هزار و 953 ميليارد و 130 ميليون و هزار 8 ريال تشكيل مي دهد. همچنين درآمدهاي عمومي و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر 97 هزار و 553 ميليارد و 130 ميليون و 8 هزار ريال و درآمدهاي اختصاصي 12 هزار و 146 ميليارد و 408 ميليون و هزار 785 ريال است كه رويهم بودجه عمومي دولت را تشكيل مي دهد. براساس تبصره هايي كه در بخش دوم جلسه علني ديروز مطرح و بررسي شد سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1378 به ميزان 4 هزار ميليارد ريال است. به موجب تبصره ديگري شركت ملي گاز ايران در سال 1378 موظف است كه حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم ديني، حسينيه ها و تكايا را رايگان محاسبه كند و هزينه گاز مربوط به اين مكانها را براساس هر مترمربع 5 ريال محاسبه اين كند شركت اجازه دارد تا سقف 300 ميليارد ريال در مورد پيش فروش حق اشتراك و گاز بها اقدام كند. اين تبصره شركت ملي گاز ايران را موظف ساخته است تا سقف ميليارد 50 ريال از منابع داخلي خود را در شهرهايي كه 50 درصد و روستاهايي كه 10 درصد از هزينه گازرساني را بصورت خود ياري تقبل مي كنند هزينه كند. به اين ترتيب مجلس مالياتها را قريب به 1000 ميليارد ريال و ساير درآمدهاي دولت را 3 هزار و 350 ميليارد ريال بالا برد.