Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771104-43725S2

Date of Document: 1999-01-24

داروسازي در غرب صنعتي فقط براي صدور به خارج گزارشي از علت حمله امريكا به كارخانه داروسازي سودان * در حال حاضر داروخانه هاي كشورهاي جهان سوم پر از داروهاي قديمي، بي خاصيت و غيرضروري و در عين حال گران قيمت است مسئله انهدام كارخانه داروسازي سودان توسط امريكا، نه به خاطر ساخت مواد شيميايي خطرناك، آن طور كه امريكا مي گويد، بلكه به خاطر همان داروهاي ساخت كارخانه بوده است. چون مسئله توليد و فروش دارو و سودي كه از اين طريق به دست مي آيد، در سطح جهان و از نظر امريكا، دقيقا به همان اندازه ساخت سلاح اهميت دارد و خطرناك است. بنابراين، براي امريكا و غرب، كارخانه داروسازي و كارخانه اسلحه سازي به يك اندازه مهم است و فرقي ندارد. دنياي سرمايه داري و سودمداري اگر صخره هاي كوهستان هم براي برنامه هاي ثروت اندوزي اش زيان داشته باشد، آن را ويران مي كند، چه برسد به مسئله دارو كه يكي از دو يا سه زمينه بسيار مهم و سودآور تجارت جهاني و درنتيجه سياست جهاني است. اين نكات در يك كتاب جنجالي كه دو روزنامه نگار سوئدي آن را نوشته اند افشاء شده است و ماجراهاي دردآور قتل عام بي سر و صداي انسان ها در جهان سوم بويژه، افريقا را به وسيله ايمني داروها و همچنين سموم مثلا دفع آفات نباتي ساخت جهان اول در آن شرح داده شده است. نام كتاب صدور سم به جهان سوم است. بقيه ماجرا از مقدمه كتاب و از قلم نويسندگان به اين شرح است: با اين عبارت، مقدمه يك كتاب شروع مي شود كه بوسيله دو روزنامه نگار سوئدي درباره مسئله صدور توطئه آميز و سودجويانه داروهاي مضر و مسموميت آور و نيز مواد خطرناكي به نام سموم دفع آفات نباتي به كشورهاي جهان سوم، نوشته شده است. در اين كتاب، سيستم غلط استفاده از اين مواد و داروها بر اثر تبليغات سوء فروشندگان نيز كه منجر به مسموميت و فوت هزاران نفر به ويژه كودكان در اين كشورها مي شود، شرح داده شده است. كتاب صدور سم به جهان سوم نام دارد و سال 1984 منتشر شده است. مقدمه اين گونه ادامه مي يابد: داروها و موادي كه به جهان سوم صادر مي شوند، با علامت فقط براي صدور به خارج مشخص بسياري شده اند از اين داروها و مواد، سمي اند و مصرف آنها سالهاست كه در كشورهاي صنعتي ممنوع شده است. اين داروها و مواد در كشورهاي جهان سوم با استفاده از قوي ترين روش هاي تبليغاتي و بازاريابي ارائه مي شوند و به فروش مي رسند. اين كار، يك تجارت خطرناك سازمان است بهداشت جهاني (WHO) حساب كرده است كه در كشورهاي در حال توسعه، هر دقيقه يك نفر بر اثر عوارض ناشي از مسموميت با مواد سموم آفات نباتي جان خود را از دست مي دهند. تنها در كشور كوچك سريلانكا هر ساله 45 هزار مورد مسموميت پيش مي آيد كه حدود 1500 تا 2000 مورد از آن منجر به مرگ مي شود و دوسوم آنها بر اثر مسموميت به وسيله داروها و مواد فوق است، مسموميتي را كه در كشورهاي جهان سوم گسترش يافته، مي توان نوعي خودكشي ناميد. هواپيماهاي كوچك سمپاشي، محتويات مخازن خود را روي همه چيز حتي روي كارگران مزارع و كانالهاي آبرساني كه آب آشاميدني انسانها و حيوانات از آنها تامين مي شود، مي ريزند چون هنگام عبور از روي كانالها، سمپاشي را قطع نمي كنند. دهقانان كيسه هاي مواد سمي را روي دوش و يا بر پشت خود حمل مي كنند و سمومي كه روي اعصاب، تاثير مرگ آور دارند از منفذهاي كيسه ها روي بدن عريان آنها مي ريزد. اسيد فنوكسي در بطري هاي معمولي فروخته مي شود و اين بطري ها در مغازه ها در بين مواد خوراكي جا داده شده است. داروخانه ها پر از داروهاي قديمي، بي خاصيت و غيرضروري و در عين حال گران است. در تانزانيا و سودان، هر سال حدود نفر 600 بر اثر عوارض مصرف يكي از اين داروها مي ميرند و از اين داروها انواع مختلف و خطرناك كه براي مصرفشان هيچگونه توضيح و راهنمائي هم ندارند، در داروخانه ها موجود است و به راحتي به مشتري عرضه مي شود. در بيمارستان كنياتا در نايروبي، كودكان شيرخوار زيادي بر اثر مسموميت ناشي از اين داروها و غالبا بر اثر استفاده زياد از آسپيرين جان خود، را از دست مي دهند. چون آسپيرين داروي همه دردها نام گرفته است و در هر دكه اي و مغازه اي فروخته مي شود. فقط در كنيا ساليانه هزاران نفر بر اثر عوارض ناشي از مصرف آسپيرين مي ميرند. بر اثر استفاده زياد از مواد حشره كش، انواع حشرات هم مقاومت و مصونيت پيدا مي كنند، و توسعه غيرقابل كنترل مي يابند. براي جلوگيري از اين توسعه بايد به طور دائم سموم قوي تر و گران تري مورد استفاده قرار گيرد كه باز به نوبه خود باعث ايجاد مقاومت در انواع ديگر حشرات مي شود. كشورهاي صنعتي ادعا مي كنند كه اگر در كشورهاي جهان سوم سموم دفع آفات نباتي مصرف نشود خطر گرسنگي،، مردم آن كشورها را تهديد مي كند ولي واقعيت، اين است كه اين سموم در مزارع و براي محصولاتي مصرف مي شود كه كشورهاي جهان سوم، آن محصولات را به خارج صادر مي كنند و در داخل اين كشورها مصرف نمي شود. استفاده از سموم دفع آفات نباتي، كشورهاي جهان سوم را به وابستگي هرچه بيشتر به كشورهاي صنعتي دچار مي سازد ولي راه ديگري نيز وجود راه دارد ديگر اين است كه براي دفع آفات نباتي روشي مخلوط، از مبارزه طبيعي و مبارزه صنعتي مورد استفاده قرار گيرد. در اين روش، با آفات نباتي ابتدا به وسيله دشمنان طبيعي خود آن آفات مبارزه مي شود و همچنين نوع مقاوم تري از گياهان براي كشت انتخاب سپس مي شود در پايان، اندكي مواد شيميائي مورد استفاده قرار مي گيرد. در كشورهاي جهان سوم، هيچ كنترلي روي داروها و سموم آفات نباتي اعمال نمي شود و يا كنترل ناقص است. اين كشورها در يك زنجيره وابستگي به شركت هاي چندمليتي گرفتار شده اند و راه گريزي هم برايشان نمانده است. كارتل هاي داروئي، كشورهاي جهان سوم را به اين صورت مورد تهديد قرار مي دهند كه: اگر قرص هاي لاغري و اشتهاآور و ويتامين از ما نخريد، داروهاي مهم حياتي را به شما نمي فروشيم. آنها از اين شرم ندارند كه در چارچوب كمكهاي توسعه كه كشورشان براي جهان سوم در نظر گرفته است، اين كشورها را تهديد مي كنند و تحت فشار قرار مي دهند. طبق اعلام سازمان بهداشت جهاني تنها 20 عنوان دارو در يك كشور جهان سومي موردنياز است و در ليست كلي داروها هم بيش از 220 عنوان به نام دارو ديده نمي شود. در حالي كه در سودان يازده هزار عنوان دارو وجود دارد. كشورهاي جهان سوم تا 60 درصد بودجه بهداشت خود را براي خريد دارو به كشورهاي سازنده مي پردازند، آن هم براي داروهائي مثل داروي ضدانگل و ضداسهال كه تنها با تميزكردن و بهداشتي كردن آب آشاميدني، بهداشتي كردن محيط زيست و تامين تغذيه مناسب، قابل كنترل و پيشگيري است. ترجمه: علي انديشه