Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771101-43707S10

Date of Document: 1999-01-21

قانون اساسي استاندار همدان: در هيچ كجا، مجال مطلق نگري و اعمال سليقه را به كسي نداده است گروه شهرستانها: در شرايطي كه مقام معظم رهبري آحاد مردم، شخصيتهاي سياسي، گروهها و جناحهاي مختلف را به وحدت و همدلي دعوت نموده اند بي ترديد فرد فرد نيروهاي داخلي و معتقد به جمهوري اسلامي بايد با هوشياري و دقت نظر در جوي آرام و فضايي به دور از تنشهاي سياسي فعاليت داشته باشند. به گزارش خبرنگار همشهري دكتر جابريان استاندار همدان كه در مصاحبه مطبوعاتي و راديوتلويزيوني با خبرنگاران سخن مي گفت اين مطلب را در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران مبني بر اعلام نظر در ارتباط با تنش و خشونت دردانشگاههاي همدان اظهار داشت. وي گفت: استانداري همدان نظر خود را در بيانيه اي كه بعد از اين تنش ها انتشار يافت اعلام كرد و همه اعضاي شوراي تامين استان به اتفاق اين برخوردها را محكوم و اعلام داشتند كه اين اقدامات زيبنده نظام جمهوري اسلامي نيست. وي افزود: اشارات مقام معظم رهبري بر اين است كه گروههاي مختلف مي توانند نسبت به تشكيل جلسات سخنراني اقدام كنند و همچنين مخالفان اين جلسات نيز در زمان و مكان ديگر مي توانند چنين جلساتي داشته باشند و اين خود باعث رونق فعاليتهاي سياسي خواهد شد. استاندار همدان در ادامه به مشي سياسي رياست جمهوري اشاره كرد و گفت: اعلام نظرهاي رياست جمهوري دربرگيرنده همه گروهها و جناحها و مردم است زيرا وقتي مي گوييم جمهوري يعني راي مردم، راي تمامي زنان و مردان در همه بخش هاي مختلف جامعه و در اداره و راه بردن كشور در حاكميت امور كشور تعيين كننده است. وي در بخش ديگري از اين مصاحبه به انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا اشاره كرد و اظهار داشت: در قانون اساسي هيچ جا مجال مطلق نگريستن و اعمال سليقه به كسي داده نشده و يكي از اهداف تشكيل شوراها استفاده از نظرات جمعي در پيش بردن امور زندگي مردم است و شوراها علاوه بر اين كه متكي بر تعاليم ديني است انديشه دنياي مدرن را نيز در بر دارد و نمود عيني مشاركت انسجام يافته مردم در همه عرصه هاست و مي تواند گره گشاي بسياري از مشكلات استاندار باشد همدان در ادامه از مسئولان برگزاري انتخابات خواست تا از هرگونه تنگ نظري و برخوردهاي دفعي در روند بررسي صلاحيت نامزدهاي عضويت در شوراهاي اسلامي جلوگيري كنند.