Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771101-43706S5

Date of Document: 1999-01-21

رئيس سازمان نظام مهندسي شوراهاي ساختمان استان تهران: شهر، آينده شهر و شهرنشيني را در ايران، رقم خواهند زد o مهندس غرضي: حضور كارشناسان لايق و باكفايت در شوراهاي شهر، موجب خواهد شد برنامه ريزي هاي شهري در مناسبترين مسير قرار گيرد گروه شهري: برگزاري انتخابات شوراها در هفتم اسفند، گذشته از تاثيرات سياسي، اجتماعي و فرهنگي، از آن جهت كه به متحول شدن مديريت شهري در ايران خواهد انجاميد، بسيار اهميت دارد. در اين باره گفت و گويي انجام داده ايم با مهندس سيدمحمدغرضي رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران. فشرده اي از اين گفت و گو در پي از نظر خوانندگان محترم مي گذرد. همشهري: جناب غرضي، ورود شما را از عرصه ارتباطات و مخابرات به گستره شهر و شهرسازي تبريك مي گوييم. در اين گستره دلمشغولي هايتان چيست و گمان مي كنيد تهران در آينده چه سرنوشتي داشته و با چه معضلاتي رو در رو خواهد ؟ بود o مهندس غرضي: زماني نه چندان دور يعني در سال 1989 نزديك به 100 سازمان بين المللي و محلي در مركز ژاپن گرد هم آمدند تا مسايل و مشكلات شهرها را مورد بحث و بررسي قرار شعار دهند آنها در اين نشست، زنده ماندن در قرن بيستم تهران بود نيز در عمر حدود 210 ساله اش به ويژه طي 70 سال اخير از جميع جهات رشد كرده و معضلات و مشكلات فراواني بر آن حاكم شده است. مي توان فهرست بلندي از مشكلات عمده اي كه براي اين شهر بوجود آمده ذكر كرد كه پاره اي از آنها توسعه شهر، مشكلات عبور و مرور شهري، آلودگي هوا، افزايش بي رويه جمعيت و مهاجرت هاي فراوان، تمركز بيش از اندازه خدمات و توليدات در تهران، رواج مشاغل كاذب و بعضا زيانبار، نبود شبكه فاضلاب و... رشد رو به تزايد شهر تهران اگر به كنترل و مهار كشيده نشود، همانند وضعيت فعلي، كيفيت نامطلوب و بد زندگي، تشديد پديده حاشيه نشيني، اتلاف منابع ملي، آلودگي محيط زيست و بسياري موارد ديگر تعميم و بسط بيشتر مي يابد كه بروز چنين شرايطي مي تواند خطرآفرين و مشكل ساز باشد. در فاصله زماني كمتر از يك قرن شهر تهران به يكي از كلان شهرها تبديل شده و جمعيت زيادي در آن ساكن شده اند. به طور مثال شهر تهران در سال 1270 جمعيتي بالغ بر 160 هزار نفر داشته كه اين ميزان در سال 1310 به 210 هزار نفر رسيده است. همشهري: با اين حساب افزايش بي رويه جمعيت را بزرگترين مشكل رو در روي تهران؟ مي دانيد o تقريبا رشد فزاينده جمعيت طي سالهاي مختلف همچنان ادامه يافته تا اينكه امروز جمعيت تهران به بيش /6 7از ميليون نفر بالغ گرديده كه حدود 20 درصد جمعيت شهري كشور را تشكيل مي دهد ليكن جمعيت كلان شهر تهران هم اينك بيش /10 35از ميليون نفر است كه همين ميزان جمعيت معضلاتي كه به بخشهايي از آنها اشاره شد را پديد آورده اند. در ميان انواع معضلاتي كه در اين شهر پرازدحام وجود دارد، شايد آلودگي هوا يكي از مهم ترين آنها باشد. براساس آمارهاي جهاني شهر تهران در ژانويه سال 1985 دومين پايتخت آلوده در جهان بوده است در صورتي كه در جهت كنترل و جلوگيري از آلودگي هواي تهران اقدامي جدي صورت نگيرد، اين شهر ظرف مدت 2 سال آينده داراي هوايي غيرقابل تحمل خواهد شد70 600 تا درصد از اين آلودگي ناشي از وجود وسايل نقليه موتوري است كه استقرار صنايع در محلهاي نامناسب، لوازم گرمازاي ساختمانها و ذرات متصاعد شونده ناشي از سوزاندن زباله ها را نيز مي توان به عنوان ديگر عوامل آلوده كننده ذكر علاوه كرد بر منابع آلاينده موقعيت شهر تهران و خصوصيات توپوگرافي آن كه از سمت شمال، شرق و جنوب شرق به وسيله ارتفاعات البرز احاطه شده، آلودگي بيشتر نمايان مي گردد و پديده اينورژن يا وارونگي هوا در برخي مواقع بروز مي كند. هنوز كارهاي زياد و بزرگي بايد در تهران به اجرا درآيد تا اين شهر بزرگ بتواند متعادل شود و از خطرات متعددي كه در كمين آن است برهد. اگر به طرحهاي فراواني كه مطالعات زيادي بر روي آنها انجام شده عنايت بيشتري بشود، بي شك اين موضوع آشكار خواهد شد كه لازم است مسايل موجود در آن با عمق و حساسيت بيشتري مورد مداقه و توجه ويژه قرار گيرد. عنايت خاص به محيط زندگي مردم، كار، فعاليت هاي اقتصادي و سازندگي و رفع مسايل و مشكلاتي كه وجود دارد، ميسر نمي شود مگر اينكه بين راهها، نيازهاي حمل و نقل، پالايش هوا و محيط زيست، زيباسازي، ايجاد اشتغالهاي متناسب، توجه به فن آوري هاي لازم و ضروري، توجه به ژئوتكنيك و زمين شناسي، توجه به اقليم، توجه به ارتفاع ونياز انسان، تامين منابع زيربنايي، برنامه ريزيها و سرمايه گذاريها و اقدامات همگون و مناسب صورت گيرد. همشهري: گمان مي كنيد شوراهاي شهر در رفع و حل معضلات تهران تا چه حد موءثر؟ باشند o تشكيل شوراهاي شهر و روستا از جمله اقداماتي است كه مي تواند در خيلي از زمينه ها و امور كارساز باشد و مشكلات و مسايل عموم مردم را با مشاركت خودشان حل و فصل نمايد. به عقيده من با تشكيل شوراهاي شهر مي توان كارهاي زيادي انجام داد كه موجبواگذاري اختيارات و وظايفي كه دستگاههاي دولتي و كشور در مقياس محلي دارند به شهرداريها و شوراهاي منتخب مردم مي گردد و مي تواند آنها را در برداشتن موانع و مسايل موجود بر سر راه مردم و رفع مشكلاتشان ياري دهد. به عبارت ديگر مي توانم به چند وظيفه مهم شوراهاي شهر به ترتيب زير اشاره كنم: - وضع مقررات دقيق براي دفاع از حقوق شهروندان در قبال دستگاههاي دولتي و عمومي و در مقابل يكديگر. - همكاري نزديك و دائمي با نمايندگان شهر در مجلس شوراي اسلامي براي تدوين و تصويب طرحها و لوايحي كه به منظور عمران و آباداني شهر پيشنهاد مي شود. - اصلاح و تكميل قانون شوراها در جهت اعطاي اختيارات كامل به مردم و شوراي منتخب آنان براي اداره شهر توسط خودشان. - اصلاح قوانين و مقررات آپارتمان نشيني براي جلوگيري از اختلاف در اداره مجتمعهاي آپارتماني. - انتخاب شهردار با مشورت مردم و استفاده از كساني كه لياقت، كفايت و مديريت آنها مورد تاييد مردم قرار گرفته باشد و مورد علاقه وثوق مردم اند. - عادلانه تر ساختن عوارض و جلوگيري از اخذ وجوه غير مجاز از مردم. - بهبود وضع معيشتي كارگران زحمتكش شهرداري. و بسياري موارد ديگر كه مي توان در وقت ديگري به آنها پرداخت. همشهري: تصور مي كنيد شوراي آينده شهر تهران به طور عمده چه وظايفي را در دستور كار قرار خواهد؟ داد o در زمينه برنامه هاي آينده براي شهر تهران كه مي تواند در دستور كار شوراي شهر تهران قرار گيرد مي توان فعاليتها و اقدامات گوناگون و مختلفي را موردنظر قرار داد. مثلا در زمينه هاي رفاهي و فرهنگي، ايجاد وتوسعه باشگاههاي ورزشي، گسترش فضاي سبز و توسعه بوستانها و پاركها وگردشگاهها، ايجاد خانه هاي جوانان، و مراكزي تفريحي متناسب با اين فرايند جامعه، توجه بيشتر به مناطق محروم و برنامه ريزي در راستاي فقرزدايي و ايجاد امكانات مختلف براي ساكنين اين مناطق. در زمينه امور حمل و نقل شهري، گسترش شبكه حمل و نقل عمومي و افزايش خطوط اتوبوسراني در تعداد اتوبوسها، تاكسيها و ساير وسائل نقليه عمومي، افزايش تعداد پاركينگهاي عمومي و پايانه هاي شهري در مناطق پرتراكم، تعريض معابر و اصلاح خيابانها، گذرهاي شهري براي ايجاد تسهيلات بيشتر در رفت و آمدهاي خودروها، مي تواند از اهم برنامه آينده شهر تهران باشد. به جز اينها طراحي و اجراي طرح فاضلاب شهر تهران و هدايت آبهاي هرز و ايجاد امكاناتي براي جلوگيري از سيلابهاي سطحي و بروز مشكلاتي كه اغلب در بارندگيها و يا بارش برف سنگين براي شهروندان بروز مي كند، پيگيري اجراي دو يا سه سد مخزني براي تامين آب مصرفي شهر تهران و زمينهاي كشاورزي واقع در محدوده مناطق شهري به عنوان راه حلهاي حياتي براي رفع مشكل بي آبي شهر تهران كه همچنان نگران كننده و داراي اهميت زيادي است، مي تواند از ديگر اقداماتي باشد كه در زمينه خدمات شهري و عمران و شهرسازي براي شهر تهران توسط شوراي شهر طراحي شده به اجرا گذشته خواهند شد. همشهري: استقبال شهروندان را از انتخابات آينده شوراهاي شهر چگونه ارزيابي؟ مي كنيد o در اين باره بايد رسانه هاي جمعي فعال تر باشند همچنين بايد از مردم عزيزمان بخواهيم تا مانند هميشه در اين انتخابات حضوري فعال داشته باشند و متخصصين و افرادي لايق و باكفايت را براي عضويت در شوراي شهر ياروستايشان انتخاب كنند و با مشاركت همه جانبه شان كمك كنند تا در آينده شهري زيبا، مطمئن و داراي ويژگيها و امتيازات خاص براي زندگي داشته باشيم.