Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771101-43701S2

Date of Document: 1999-01-21

ديدگاههاي صاحبنظران درباره انتخابات اتاق بازرگاني نقش آن درتوسعه و در آستانه انتخابات نمايندگان اتاق هاي بازرگاني مطرح شد گروه اقتصادي: انتخابات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در اين دوره از اهميت ويژه اي برخوردار است و استقبال دست اندركاران امور بازرگاني كشور از آن نشان دهنده اين اهميت است. مهندس منوچهر بزرگي رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان به خبرنگار ما گفت: انتخابات اتاق هاي بازرگاني از روز شنبه سوم بهمن ماه در سراسر كشور برگزار مي شود. اين دوره از انتخابات با دوره هاي قبل تفاوت اساسي دارد زيرا در حالي به استقبال آن مي رويم كه تحولات اقتصادي كشور ضرورت حضور فعال تر بخش خصوصي را در كشور آشكارتر كرده است و دولت آقاي خاتمي نيز سمت گيري مشخص خود را در مورد واگذاري مسئوليت هاي اقتصادي كشور به بخش خصوصي اعلام كرده است. وي تاكيد كرد كه اتاق هاي بازرگاني در سراسر كشور از يك برنامه مدون و مشخص برخوردار نيستند ولي طبق قانون اهداف و سمت گيري مشخصي دارند. اين امر بويژه در ماده 5 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به طور مشروح بيان شده است. وي با تاكيد بر ضرورت تطبيق اهداف كمي و كيفي اتاق هاي بازرگاني با قانون اساسي و برنامه هاي 5 ساله توسعه اقتصادي كشور گفت: آنچه كه ما در اتاق اصفهان از اهداف برنامه دوم توسعه اقتصادي كشور برداشت كرده ايم، حركت به سوي رشد و پويائي اقتصاد كشور است كه يك وجه آن، توسعه بخش خصوصي است. بر اين اساس دولت بايد تصديگري را كاهش و اعمال حاكميت خود را افزايش دهد. ما در اين زمينه فعالانه تلاش كرده ايم و براي اعضاي اتاق بازرگاني در اصفهان كه قريب به 800 نفر عضو دارد اين مطلب به روشني توجيه شده و پيگيري مي شود. وي تاكيد كرد كه كاهش دولت سالاري بر اقتصاد و رشد بخش خصوصي، حمايت از ثروت اندوزان و سرمايه داران نيست بلكه اعمال يك سياست اقتصادي براي توسعه كشور اين است سياست سال ها در جهان تجربه شده است و هر فردي بايد براي تحقق آن و اداي دين خود به ملت بزرگوار ايران و كشورش در اين زمينه تلاش كند و اين راه را به عنوان يك وظيفه ملي در دستور كار خود قرار دهد. مهندس بزرگي در ادامه با اشاره به استقبال گسترده بازرگانان و تجار در كشور از اين دوره از انتخابات اتاق گفت: در اصفهان نيز تاكنون استقبال خوبي شده است ولي بازتاب اين انتخابات در رسانه هاي گروهي اندك بوده است و خوب بود كه رسانه هاي گروهي از جمله صدا و سيما در اين زمينه همكاري بيشتري مي كردند. وي خاطرنشان كرد، ما كوشش كرده ايم تا در اين دوره از انتخابات، اشخاص صاحبنظر، كارشناس و خردمند در زمينه اقتصاد و بازرگاني نامزد شوند تا نقش فعالتري در هدايت و برنامه ريزي اتاق بازرگاني داشته باشند. ضرورت تحول دكتر احمد روستا استاد دانشگاه و مشاور امور بازرگاني نيز در زمينه چهارمين انتخابات هيات نمايندگان اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن به خبرنگار ما گفت: در صورتي كه برنامه ها و اهداف اتاق بازرگاني كشور روشن نباشد و نامزدهاي عضويت در هيات هاي نمايندگان آگاهانه انتخاب نشوند اتاق بازرگاني در مسير نادرستي حركت مي كند. وي خاطرنشان كرد كه اتاق بازرگاني بايد مركز فكرهاي نو و كارآمد باشد تا به وظايف خود در زمينه اطلاع رساني، تبادل افكار و جهت گيري ها و سياستگذاري هاي اقتصادي به خوبي عمل كند و در خدمت همه بخش هاي بازرگاني و تجاري كشور باشد. وي خاطرنشان كرد كه يك اتاق بازرگاني كارآمد و با اهداف و برنامه هاي روشن در شرايط كنوني اقتصاد كشور مي تواند راه گشا و مفيد باشد و با ارائه سياست هاي مناسب به دستگاههاي اجرائي بازوي كارآمدي براي اقتصاد و تجارت كشور باشد. وي تاكيد كرد كه در حال حاضر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كشور به درستي نتوانسته است انتظارات جامعه بازرگانان و توليدكنندگان و تجار كشور را برآورده كند. وي با تاكيد بر اينكه در هر سازماني افراد محدود با ديدگاههاي خاص، عملكرد محدود و با منافع خاصي را بوجود مي آورند تاكيد كرد كه: بايد در هيات هاي مركزي اتاق هاي بازرگاني كشور مجموعه اي از فكرها و تخصص هاي كارآمد انتخاب شوند تا با همفكري و تبادل افكار بتوانند با يك هم افزائي در چهارچوب حركت هاي سازماني به توسعه اقتصاد كشور كمك كنند. صادركننده نمونه دكتر منوچهر كياني عضو هيات مديره شركت شيمي زرين صادركننده نمونه سال 77 نيز در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: بايد دست اندركاران بازرگاني و تجارت در سراسر ايران به طور فعال در اين انتخابات مشاركت كنند و با توجه به شرايط حساس اقتصادي كشور در شكل گيري سياست هاي اقتصادي كشور تاثير مستقيم داشته باشند. وي با تاكيد بر ضرورت تغيير شكل سياسي اقتصادي تركيب هيات مركزي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كشور گفت: با اين كه شرايط حاضر فرصت كافي را براي تبليغات انتخاباتي و اعلام برنامه نامزدها فراهم نمي كند، ولي با اين وجود نامزدها بايد اهداف و برنامه هاي خود را روشن كنند و اعضاي اتاق بايد با آگاهي به نامزدها راي دهند. وي تاكيد كرد كه صادركنندگان به دليل شرايط خاص اقتصادي كشور و ضرورت توسعه صادرات غيرنفتي بايد نقش موءثرتري در اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن كشور داشته باشند. دكتر كياني خاطرنشان كرد كه در حال حاضر سرمايه هاي كشور به سوي واردات و قاچاق كالا و ارز، سوخت و دارو گرايش دارد و در بهترين حالت در واسطه گري و بخش هاي غيرواقعي اقتصاد كشور به كار گرفته مي شود. اين روند تنها با ارائه راه كارهاي عملي و موءثر براي سودآور شدن صادرات كالا تغيير مي كند و در چنين شرايطي خودبخود سرمايه هاي سرگردان به سوي صادرات و توليد سير مي كند در نهايت سود آن عايد تمامي دست اندركاران واقعي اقتصاد كشور و حتي افرادي مي شود كه در روستاهاي دورافتاده نيز در توليد صنايع دستي و محصولات كشاورزي فعال هستند. وي تاكيد كرد كه متاسفانه گفته مي شوددر ايران فرهنگ صادرات وجود ندارد در حاليكه ايران از نخستين صادركنندگان در تاريخ بوده است و از كشورهاي مهم در مسير جاده ابريشم بوده در است حالي كه تاريخ برخي از كشورها از تاريخ ايجاد بانك در ايران كمتر است، صادرات و اقتصاد آنان پررونق تر از ما است و تنها دليل اين نقص و مشكل اقتصادي در ايران نبودن يك استراتژي واقعي و هماهنگ با نيازها و ضرورت هاي اقتصادي ايران و جهان است. وي اظهار اميدواري كرد كه دست اندركاران توليد، بازرگاني و تجارت درايران با شركت فعال در انتخابات هيات مركزي اتاق بازرگاني به تحقق اين انديشه و رونق اقتصادي كشور كمك كنند. ناصر مشكين آذريان از صادركنندگان نمونه سال 77 ايران نيز در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: با توجه به اطلاعات بدست آمده و با توجه به تعداد نامزدها و استقبالي كه در ميان بازرگانان و توليدكنندگان در زمينه انتخابات اخير وجود دارد بنظر مي رسد كه دست اندركاران اقتصادي كشور در اين انتخابات بيشتر از سالهاي گذشته شركت كنند. وي افزود: هرچنداطلاع رساني در اين زمينه موءثر و كافي نبوده است و اكثريت رسانه هاي گروهي در اين زمينه فعال نبوده اند. اما اميدواريم كه امسال با انتخاب افراد فعال با ديدگاه هاي نو و كارشناسانه با توجه به شراط اقتصادي كشور كه دشواري هايي را درپي دارد مسئله توسعه صادرات و توليد در اولويت برنامه هاي اقتصادي كشور قرار گيرد. وي همچنين تاكيد كرد كه دولت نيز بايد در انتخاب 20 نفر از 60 نفر هيات مركزي نمايندگان اتاق دقت بيشتري كند تا با همكاري ديگر اعضايي كه از سوي اعضاي اتاق بازرگاني برگزيده مي شوند به رشد اقتصادي كشور كمك شود.