Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771029-43680S2

Date of Document: 1999-01-19

در ديدار با قشرهاي مختلف مردم به مناسبت عيد سعيد فطررهبر معظم انقلاب: طرفداري از تروريسم و نقض حقوق بشر درخور طراحان اين اتهام عليه ملت ايران است تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي امروز در ديدار با اقشار مختلف مردم در سخناني برعزم و اراده مستحكم و قاطع ملت ايران در پيمودن راه خدا تاكيد كردندو توطئه هاي گوناگون دشمنان اسلام عليه فرهنگ، اقتصاد سياست، و امنيت ايران اسلامي را محكوم به شكست دانستند. مقام معظم رهبري در اين ديدار كه به مناسبت فرارسيدن عيد سعيد فطر انجام شد با تبريك اين عيد بزرگ اسلامي به مسلمانان جهان و ملت ايران فرمودند: ماه رمضان و عيد فطر هنگامي مبارك خواهد بود كه مسلمانان بتوانند از اين فرصت براي خودسازي و بوجودآوردن حيات طيبه درنفس خويش، استفاده كنند واصطلاحا از ديدگاه اسلام همه،، فرايض احكام، تكاليف، واجبات و مستحبات واحكام اجتماعي و فردي، مقدمه اي بر تسلط برنفس و زنده شدن روح انساني درآحاد بشر است. حضرت آيت الله خامنه اي برنقش با اهميت در رهنمون ساختن بشر بسوي دانش وتعقل و ارتقاي جامعه انساني به لحاظ فكري و عملي تاكيد كردند و فرمودند: اسلام، خواهان آباد كردن زمين و استفاده بهينه انسان از تمامي امكانات واستعدادهايي است كه خداوند در وجود به وديعه نهاده است، اما در عين حال انسان را ازاينكه زندگي مادي، پول، قدرت، شهوت و غلبه بر ديگري را هدف غايي خود قرار دهد برحذر مي دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامي تحقق خلقيات اسلامي در عالم وجود را مايه آسايش و امنيت انسانها دانستند و فرمودند: درطول تاريخ، تمامي بدبختي هاي بشرناشي از آتش هوسها و تمايلات دروني انسانهاي طاغي و سركش بوده است كه ازوجود آنها زبانه كشيده و پيرامون آنها را سوزانده و از بين برده است وامروز نيز دنيا شاهد اين واقعيت تلخ است كه دولتها و مجموعه هاي مستكبربراي تحقق خواسته هاي نامشروع خود، چگونه مي كوشند ملتها را اسير و گمراه كرده و آنها را به سمت شهوات سوق دهند. مقام معظم رهبري قدرتهاي سياسي، نظامي و مالي جهان را كه در مجموعه استكبار تعريف مي شوند، ازعوامل بدبختي و تيره روزي بشر برشمردند وفرمودند: اسلام براي مقابله با انسانهاي طغيانگر مجاهدت در راه خدا رادراولين فهرست كارهاي واجب قرار داده است كه مظهر كامل اين مجاهدت نيزايستادگي و مقاومت دربرابر قدرتهاي ظالم و ستمگر است و اين همان چيزي است كه مستكبران و زورمداران عالم، ساليان متمادي كوشيده اند تا آن را ازفرهنگ اسلامي خارج كنند و مجاهد في سبيل الله رااز چشم ها و محبت دلهابيندازند، در اين مسير هرجا گروهي از انسانها در راه خدا قيام كردند وكمر به خدمت بشريت در پرتو احكام الهي بستند، آنها را هدف تهمت هاي گوناگون خود قرار داده اند. حضرت آيت الله خامنه اي طرفداري از تروريسم و نقض حقوق بشر را مناسب ودر خور طراحان اين اتهام عليه ملت ايران دانستند و فرمودند: دستگاههاي استكباري و طرفداران رژيم صهيونيستي، خودبزرگترين ناقضين حقوق بشر وعمده ترين طرفداران تروريسم در جهان امروز هستند تروريست تر از دولت صهيونيستي چه دولتي را مي توان سراغ گرفت و ظالم تر و متجاوزتر ازدولتمردان مستكبر غربي به حقوق انسانها چه كساني را مي توان يافت! مايه عقب افتادگي ملتهاي آسيا و آفريقا كيست و كدام دولت است كه ساليان متمادي ملتها را در زير تيغ استعمار نگهداشته و مانع پيشرفت و ترقي آنهاشده است! بنابراين ترديدي نيست كه مستكبرين عالم و دولتهاي مستكبر مدعي دفاع از حقوق انسانها، بزرگترين بلاي بشريت محسوب مي شوند. رهبر معظم انقلاب اسلامي با تاكيد بر نقش ايران اسلامي در بلندكردن پرچم اسلام در جهان فرمودند: ملت ايران با همت، مجاهدت و اراده مستحكم خوداسلام را همانند خورشيد تابناكي در آسمان فكر و دل مسلمانان دنيا بلندكرد و ايران را كه براي استكبار قله اي فتح شدني محسوب مي شد از دست اوخارج ساخت، بنابراين تبليغات و توطئه مستكبرين و توهين آنها به سياست، فرهنگ، اقتصاد و امنيت اين ملت عجيب و دور از انتظار نيست. مقام معظم رهبري در پايان سخنانشان برضرورت هوشياري و بيداري ملت ايران دربرابر توطئه هاي دشمن و عزم قاطع مردم در پيمودن راه عزت اسلامي تاكيدكردند و آن راموجب بي اثر شدن توطئه ها و پشت سرگذاشتن تمامي دشواريهادانستند.