Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771029-43679S3

Date of Document: 1999-01-19

ميدان ميوه و تره بار شيراز زير غرش مداوم مي لرزد هواپيماها غرفه داران ميدان ميوه و تره بار شيراز از مسئولان مي خواهند به وضعيت بهداشتي، رفاهي، مخابرات و آبآشاميدني اين مكان هر چه زودتر رسيدگي شود گروه شهرستانها: بيش از سه ماه است كه ميدان ميوه وتره بار شيراز به محلي خارج از شهر و در فاصله اي نزديك به محدوده فرودگاه شيراز منتقل شده به است نظر مي آمد كه با بهره برداري از اين مكان چهل هكتاري، صنف بار فروش در ميدان ميوه و تره بار جديد فارغ از دغدغه هاي پيشين و در كمال آرامش به كسب و كار بپردازد و نيز آن بخش از شهر شيراز كه ميدان سنتي ميوه و تره بار در آن قرار داشت از زير بار آلودگي زيست محيطي و ترافيك سردرگم خودروها نجات يابد، اما ظاهرا غرفه داران ميدان جديد ميوه و تره بار شيراز با مشكلات تازه اي دست به گريبانند. محمد جوانمردي رئيس هيات مديره اتحاديه صنف بار فروش شيراز در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به هواپيماهايي كه به طور مداوم (هر پنج تا ده دقيقه ) و در فاصله كمي (حدود 12 متري ) از فراز ميدان مي گذرند و در باند فرودگاه به زمين مي نشينند، مي گويد: غرش گوشخراش اين هواپيماها كه لحظه به لحظه از بالاي سر ما عبور مي كنند، آسايش را از غرفه داران سلب كرده است و به آرامش رواني ما لطمه مي زند. وي فقدان امنيت به دليل نبود پاسگاه انتظامي در ميدان و همچنين بي ضابطه گي ساعات كار ميدان را در زمره مواردي مي داند كه زمينه نارضايتي غرفه داران محل را فراهم آورده است. جوانمردي مي افزايد: در ميدان ميوه و تره بار شهر بزرگي نظير شيراز چرا بايد محلي براي اتحاديه و نمازخانه پيش بيني نشده؟ باشد ابوالقاسم رضاپور از اعضاي اتحاديه مي گويد: طبق قانون نظام صنفي، هر پروانه كسب مربوط به يك غرفه است، در حالي كه هر سه نفر و در مواردي شش نفر را در يك غرفه جاي داده اند و از هر نفر بابت پيش پرداخت 44 ميليون ريال دريافت شده است، در ضمن نبايد به خاطر اين كه بهاي هر غرفه 300 متري 600 ميليون ريال تعيين شده بدون توجه به قوانين صنفي، شاغلان صنوف ديگر را به صرف خريد غرفه، مجاز به فعاليت در اين ميدان در زمينه ميوه و تره بار كنند. اكبر پيروي در مورد سنگيني قسطهاي تعيين شده، تاكيد مي كند: هر نفر از شركاي غرفه ماهانه بايد مبلغ 23 ميليون ريال قسط بابت خريد غرفه پرداخت كنند كه پرداخت چنين مبلغ گزافي در ماه از عهده ما بر نمي آيد. حميد پيروي نيز با تائيد سخنان وي مي افزايد: تاكنون در ازاي مبالغ پرداختي، هيچ نوع رسيد و مدركي به ما داده نشده است. محمود جاويدان محل جديد را از نظر وسعت و تعداد غرفه ها مناسب اما معايب آن را از محاسنش بيشتر مي داند و مي گويد: آب جاري در لوله كشي ميدان از چاه تامين مي شود كه گل آلود است و قابل آشاميدن نيست و از نظر شرعي نيز آب مضاف به حساب مي آيد كه نمي توان با آن وضو گرفت. همچنين اين محل از شبكه مخابراتي محروم است و تلفن همراه در اين نقطه چندان كاربردي ندارد و علاوه بر آن حتي يك تلفن عمومي هم در اينجا موجود نيست. نادر ستايش دوري مسافت ميدان از مركز شهر و دريافت 3 تا هزار 5 ريال وروديه از خودروهاي حامل بار و يكهزار ريال از خودروهاي سواري را از دلايل افزايش قيمت ميوه در شيراز بر مي شمارد و يادآور مي شود: دريافت چنين مبلغي موجب شده است كه فروشندگان ميوه وتره بار در سطح شهر به اين بهانه، هزينه وروديه و بعد مسافت را روي نرخ هاي خود به اصطلاح سرشكن كنند كه در نهايت دودش به چشم مصرف كننده خواهد رفت. غلامعلي هژبريان از نبود امكانات بهداشتي ياد مي كند و مي گويد: با توجه به اين كه روزانه حدود دو هزار نفر در اين مكان حضور مي يابند بايد تكليف سرويس بهداشتي و آب آشاميدني اينجا هر چه زودتر مشخص شود، زيرا فصل گرما در راه است و چنين معضلي سبب بروز بيماري مي شود. وي همچنين اضافه مي كند: در تمام استان هاي كشور، سازمان هاي ميادين با اعضاي اتحاديه هماهنگي و همفكري مي كنند اما در اينجا هيچ گونه نظرخواهي از اعضاي صنف اتحاديه به عمل نيامده است. عبدالخالق صوفي هم از حضور عوامل رفع سد معبر در ميدان گلايه مي كند و مي افزايد: در ميداني كه چهل هكتار وسعت دارد و براي هر غرفه آن 600 ميليون ريال گرفته مي شود براساس كدام قانون عوامل رفع سد معبر در ميدان ميوه وتره بار به اين دليل كه جنس بايد زير سقف فروخته شود هنگام حمل و نقل بار، اجناس ما را ضبط مي كنند و ؟ مي برند وي خاطرنشان مي كند: مي گفتند كه ميدان قديم ميوه و تره بار شيراز مزاحم مردم است، ما مطيع نظام و قوانين هستيم، اما چرا با گذشت بيش از سه ماه از حضورمان در اينجا به وضعيت بهداشتي اين محل رسيدگي نمي شود و دكه هايي كه براي عرضه اغذيه و فروش نان در اينجا فعاليت مي كنند با استانداردهاي بهداشتي مطابقت ندارند و همچنين تعداد نظافتچيان محل نيز به نصف كاهش يافته است.