Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771029-43678S1

Date of Document: 1999-01-19

مديرعامل مترو تهران در گفت و از اين پس هر 6 گو با همشهري: ماه ايستگاه 4 شبكه مترو تهران خواهد يافت گشايش راه اندازي مترو سالانه ده ها ميليارد تومان صرفه جويي نصيب تهران مي كند گروه شهري: مديرعامل شركت متروي تهران در گفت و گو با همشهري، آخرين وضعيت طرح راه اندازي مترو در تهران را تشريح كرد. مهندس محسن هاشمي گفت: پس از سالها انتظار در ماه پاياني امسال شاهد راه اندازي نخستين فاز فعاليتهاي شركت مترو يعني قطار سريع السير برقي تهران - كرج با حدود 30 كيلومتر راه آهن 2 خطه و 3 ايستگاه (تهران - وردآورد - كرج ) خواهيم بود. فازهاي بعدي نيز با فاصله هر 6 ماه و هر بار با 4 ايستگاه افتتاح و به شبكه حمل و نقل تهران اضافه خواهد شد به نحوي كه خط تهران - مهرشهر خط 2 مترو (شرقي - غربي ) و خط يك (شمالي - جنوبي ) تا پايان سال به 1381 طور كامل به بهره برداري خواهند رسيد. وي افزود: براساس برنامه بهره برداري، ميزان حمل و نقل مسافر از 27 ميليون سفر در سال 78 به 243 ميليون سفر در سال 1381 و حدود 800 ميليون سفر در سال 1388 خواهد رسيد و بدين ترتيب بخش عمده اي از سفرهاي شهري تهران و حومه را در شلوغ ترين، پرترافيك ترين و آلوده ترين بخش هاي شهر به خود اختصاص خواهد داد و مطمئنا نقش موءثري در ساماندهي معضل ترافيك و آلودگي هواي تهران به عهده خواهد گرفت. وي بر ضرورت حمايت ها و مشاركت هاي سيستم بانكي در زمينه بهره برداري از مترو تاكيد كرد و در عين حال افزود: راه اندازي مترو داراي آثار اقتصادي و اجتماعي كلاني است و براساس محاسبات صرفه جويي مستقيم اقتصادي حاصل از راه اندازي كامل خطوط يك، دو و تهران - مهرشهر ساليانه در حدود 115 ميليارد تومان تخمين زده مي شود در حالي كه متوسط كمك درخواستي سالانه به 8 درصد اين رقم نيز نخواهد رسيد. مديرعامل شركت مترو درباره نقش مترو در كاهش اتلاف وقت گفت: طبق پيش بيني شركت مطالعات جامع حمل و نقل ترافيك شهر تهران در سال 1383 تعداد سفرهاي روزانه مردم تهران در حدود 15 ميليون سفر خواهد بود و با احتساب 25 دقيقه وقت تلف شده در هر سفر و ارزش يك ساعت و قت مردم معادل حداقل يك هزار ريال /2 2ساليانه ميليارد ساعت يا 2200 ميليارد ريال از وقت مردم تهران به هدر مي رود. در سال خطوط 1383 متروي درصد 10تهران از جابه جايي سفرهاي روزانه تهران را عهده دار خواهند بود و لذا با احتساب اتلاف وقت در هر سفر به درصد 42ميزان ساعت ( دقيقه ) 25 و ارزش ريال يك ساعت همان 1000 ريال در حدود 230 ميليارد ريال موجب كاهش ارزش مادي اتلاف وقت شهروندان تهراني خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: با راه اندازي كامل متروي تهران در سال هر 1388 سال 30 ميليارد دقيقه از زمان تلف شده در سفرهاي درون شهري جلوگيري خواهد شد. وي افزود: پيش بيني مي شود حدود 850 هزار دستگاه خودرو شخصي در سال 83 در تهران در حال حركت باشند و حجم مصرف روزانه بنزين حدود 9 ميليون ليتر خواهد بود. با كاهش درصد 10از بار ترافيك توسط خطوط متروي تهران و حومه مصرف سالانه بنزين به مقدار 328 ميليون ليتر به ارزش 296 ميليارد ريال كاهش خواهد يافت. همچنين هزينه درمان ناشي از آلودگي هوا در سال براي شهروندان تهراني حداقل مبلغ ميليارد 160 ريال است كه با راه اندازي مترو و كاهش درصد 7از آلودگي هوا به ميزان 11 ميليارد ريال كاهش پيدا خواهد كرد. هاشمي گفت: خانوارهاي تهراني در سال 1383 در حدود 922 ميليارد ريال صرف هزينه نظافت ناشي از آلودگي هوا خواهند كرد، در اين ميان نقش مترو در كاهش آلودگي هواي تهران سبب مي شود كه شهروندان تهراني حدود 65 ميليارد ريال در مصرف مواد شوينده صرفه جويي كنند. همچنين ميزان صرفه جويي ساليانه ناشي از كاهش تصادفات حداقل 55 ميليارد ريال خواهد بود و هزينه استهلاك و مصرف لوازم يدكي حدود 510 ميليارد ريال كاهش خواهد يافت. محسن هاشمي در ادامه اين مصاحبه پيامدهاي اجتماعي راه اندازي مترو را چنين برشمرد: - احداث خطوط زيرزميني در مراكز شهر از تراكم موجود خيابانها كاسته و تردد اتومبيلهاي شخصي را تسهيل مي نمايد و با اختصاص سطح زمين به عابرين پياده محيط زيست شهري بهبود مي يابد. - هدايت درصد 30حداقل از سفرهاي شهري در مسيرهاي منتهي به مترو و ارائه سرويس هاي متمركز اداري و تجاري به مردم در مسيرها و ايستگاههاي مترو را ايجاد مي كند. - امكان جابجايي مردم را افزايش داده و در نتيجه دست يابي به نقاط دورافتاده شهري را امكان پذير مي سازد. - به ايجاد نظم اجتماعي از طريق ايجاد امكان برنامه ريزي دقيق براي مردم كمك مي كند. - احداث مترو به وسايل نقليه عمومي، درماني، ايمني، آتش نشاني و پليس امكانات بهتر عبور و مرور مي دهد. - حوادث و تصادفات رانندگي و آثار منفي آن نظير فوت، معلوليت، تنشهاي رواني و اتلاف وقت مردم و سازمانهاي اداري را كاهش مي دهد. - آرامش و نشاط روحي در مسافرين در اثر دور بودن از آلودگي هوا، سر و صدا و راه بندان ايجاد مي كند. - كم كردن سفرهاي درون شهري را كم كرده الگوي رفت و آمد در درون شهر را بهينه مي كند. - استفاده از نيروي برق (حاصل از گاز ) را در جهت حفظ ذخاير نفتي كشور گسترش مي دهد. - مترو فاصله اجتماعي بين طبقات مردم را كم مي كند، بدين جهت در اكثر كشورها مترو داراي يك واگن بوده و درجه 1 و ندارد. 2 - امكان استفاده از ايستگاهها و تونلهاي مترو به عنوان پناهگاه در مواقع اضطراري را فراهم مي كند. - استهلاك خودروها را كاهش داده واز همه مهمتر اينكه حفاظت از محيط زيست را گسترش مي دهد.