Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771026-43652S1

Date of Document: 1999-01-16

در استقبال از برگزاري نخستين شوراها، دوره انتخابات شوراها: بستر تشكيل نهادهاي مدني خواهند بود * كارشناسان: شوراهاي شهر و روستا زمينه حضور گسترده مردم در اهرم هاي مديريتي كشور رافراهم آورده و آنها را در فرآيند تصميم گيري ها مشاركت خواهد داد گروه شهري: در كارنامه درخشان امت قهرمان و انقلابي ايران مشاركت در انتخابات از جمله برگ هاي زريني است كه همواره مورد توجه جهانيان بوده است. در حالي كه درخت تنومند انقلاب به بيستمين فجر خود نزديك مي شود ملت ايران نيز خود را آماده مي كند تا در اسفند ماه و در آستانه بهار، شكوفه تازه بر درخت انقلاب بنشانند. انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي براي اولين بار در جمهوري اسلامي ايران برگزار مي شود از جهات مختلف داراي اهميت فراوان است. هرچند برگزاري اين انتخابات در كشورمان با تاخير انجام مي شود اما انجام اين مهم در اين برهه از زمان مي تواند بسياري از مشكلات شهري و روستايي را مرتفع نمايد. شوراهاي شهر و روستا كه از آن به عنوان مجلس دوم براي هر شهر يا روستا نام برده مي شود، زمينه حضور گسترده مردم در اهرم هاي مديريتي كشور را فراهم آورده و به آنان امكان خواهد داد تا دولتمردان را در رفع مشكلات ونقائص ياري دهند. با برگزاري انتخابات شوراها بسياري از مسائل خود به خود بر دوش مردم خواهد بود و اين امر سبب مي شود تا مردم احساس مسئوليت بيشتري كرده و سطح توقعات خود را از دولت كاهش دهند، اين امر همچنين ظرفيت تحمل پذيري جامعه را افزايش خواهد داد. اين انتخابات از چنان اهميتي برخوردار است كه به گفته وزير كشور، دو برابر امكاناتي را كه براي برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان در نظر گرفته بودند در اختيار انتخابات شوراهاي شهر و روستا قرار خواهد گرفت. كارشناسان مسايل سياسي درخصوص مزاياي مهم شوراهاي شهر به نقش مشاركتي مردم اشاره كرده و خاطرنشان مي كنند كه با انجام اين مهم، مردم دست كم در نظامها و حاكميت هاي سياسي نقش ارزنده اي را ايفا خواهند كرد. كارشناسان همچنين تصريح مي كنند كه شركت مردم در انتخابات شوراها، موقعيت آنان را در فرايند تصميم گيريها از پايين ترين سطح گرفته تا بالاترين سطوح مديريتي كشور تحكيم خواهد بخشيد. واقعيت اين است كه در سال هاي گذشته به دلايل مختلف، امكان برگزاري انتخابات شوراها كه در تدوين قانون اساسي نيز به آن اشاره شده، وجود نداشته است. اما اكنون اين اميد وجود دارد كه با شركت وسيع و گسترده مردم در انتخابات شوراها، اين اصل حياتي و برخاسته از مفاهيم اصولي و اوليه انقلاب اسلامي تحقق يافته و مردم مستقيما با در دست گرفتن فرايند تصميم گيري، نقش مشاركتي خويش را به نحو احسن ايفا كنند. در ادامه سلسله گزارش هايي درباره انتخابات شوراها، خبرنگار ما گفت وگويي با صادق خليلي شهردار منطقه 13 انجام داد. وي در اين گفت و گو تاكيد كرد با اجراي دقيق قانون انتخابات شوراها، بستر مناسبي براي تشكيل نهادهاي مدني به وجود خواهد آمد. وي افزود به رغم آثار و پيامدهاي ژرفي كه قانون شوراهاي شهري در هدايت جوامع شهري و روستايي دارد، متاسفانه شهروندان آگاهي هاي لازم را نسبت به اين مسئله ندارند و اين امر سبب مي شود تا حضور افراد لايق، كاردان و صاحبنظر و داراي تفكر، طرح و برنامه در آن كمرنگ شود، لذا ضرورت دارد با ايجاد بستر مناسب در جهت تبيين جايگاه شوراها به عنوان يك تشكل اجتماعي، سياسي و فرهنگي زمينه حضور افراد با سلايق مختلف پذيرفته شده در چارچوب نظام اسلامي با فراخواني مطبوعات فراهم شود. وي با اظهار اين مطلب كه انتخابات شوراها، دستاورد ارزشمند حماسه دوم خرداد است و اين شوراها، مشاركت توده اي را نهادينه و قانونمند مي كنند، اشاره كرد در پي برگزاري قانون شوراها و انتخاب اعضاي شوراها، مردم جامعه احساس شهروندي مي كنند و شكاف بين دولت و ملت از بين مي رود. خليلي افزود: شهرداري تهران طي 87 سال اخير توانست با اجراي طرحهايي نظير شهر سالم و شهردار مدرسه و ديگر طرحها كه با مشاركت نزديك شهروندان به منصه ظهور رساند، مفهوم و تاثير شوراهاي شهر و از سويي بستر مناسب اجراي قانون شوراها را فراهم سازد. شهردار منطقه 13 تهران اجراي قانون شوراها را به منزله عبور از يك نوع مشاركت سنتي به سوي مشاركت مدني، پايدار و مردمي دانست و افزود: با اجراي انتخابات شوراها، نقطه اتصال قواي مقننه و مجريه تكميل تر خواهد شد و با عملي شدن اين كار شوراها، دولت بخشي از اختيارات در تصميم گيري را به مردم واگذاركرده و پايگاه اصلي مردم در قالب اين شوراها شكل خواهد گرفت و مردم نيز در اجراي سياستهاي دولت در عرصه هاي مختلف نقشي اساسي خواهند داشت.