Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771026-43648S2

Date of Document: 1999-01-16

برقراري عوارض سنگين رانندگي ترافيك در مركز لندن براي كاهش براساس يك طرح جديد، استفاده كنندگان از خودروهاي شخصي در مراكز شهري انگليس با عوارض بسيار سنگين روبه رو خواهند بود. وضع اين عوارض سنگين براي كاهش ترافيك و مقابله با بحران آلودگي هوادر اين كشور پيشنهاد شده است. يك هيات مشورتي متشكل از نمايندگان مناطق مختلف شهرداري لندن اين طرح را براي ارائه در دست بررسي دارد. تهيه كنندگان اين طرح اعتقاد دارند وضع عوارض سنگين براي وسائل نقليه شخصي در مراكز شهري تنها روش موثري است كه مي تواند به سرعت و در كوتاه مدت بر حجم ترافيك تاثير بگذارد و وضعيت آلودگي هوا را بهبود بخشد. اين طراحان مي گويند شيوه هاي ديگر مانند بهبود وسائل نقيله جمعي تا ميزان محدودي در كاهش ترافيك و بهبود آلودگي هوا تاثير خواهد داشت. به نوشته روزنامه ديلي تلگراف علاوه بر پيشنهاد افزايش شديد عوارض ورود به مناطق مركزي شهري، پاركينگهاي واقع در مناطق مركزي نيز مبلغ وروديه بسيار سنگيني خواهند داشت تا صاحبان خودروهاي شخصي را از سفر به مراكز شهرها بازدارند. ديلي تلگراف مي نويسد پيشنهادكنندگان اين طرح اعتقاد دارند كاهش شديددر حجم ترافيك در كوتاه مدت ميسر است اما اين كار فقط از راه اعمال تعرفه ها و عوارض سنگين براي دارندگان خودروهاي شخصي عملي مي شود. در اين طرح جديد، افزايش تدريجي عوارض رانندگي و يا پارك خودرو درمناطق مركزي شهر طي 8 سال آينده پيشنهاد شده است.