Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771024-43640S7

Date of Document: 1999-01-14

پارك غير مجاز خودرو; مقصر ؟ كيست كالبد شكافي يك تخلف معمول ترافيكي * مقصر شهروندي است كه اقدام به پارك غير مجاز مي كند، يا ماموري كه براين تخلف چشم مي پوشد و يا خياباني كه در آن جايي براي پارك مجاز خودرو وجود؟ ندارد اشاره: به هدر رفتن توان گذرگاهي معابر تهران، به دليل عدم اجراي قانون ممنوعيت استقرار خودرو در مكان هايي كه به وسيله تابلوي توقف ممنوع مشخص شده است، از جمله معضلات مهم ترافيك تهران به شمار مي آيد. اين معضل قطعا دو خاستگاه اصلي دارد: بي توجهي آنها كه خودرو خود را در مناطق ممنوعه پارك مي كنند و عدم اجراي قانون توسط آنها كه بايد مجري آن باشند. بي ترديد تا هنگامي كه تفاوتي براي آنها كه قانون را اجرا مي كنند و آنها كه نسبت به آن بي اعتنا هستند وجود نداشته باشد، قانون همچنان در محاق بي اعتنايي خواهد ماند. البته ناگفته نماند كه در بسياري موارد يك شهروند از آن رو اقدام به پارك غير مجاز خودرو مي كند كه ناچار به پارك خودرو است، اما مكان مجازي براي آن نمي يابد! نوشتاري كه در پي مي خوانيد، اين مسائل را به تفصيل برشمرده است. آيا مي دانيد معنا و مفهوم دقيق پاركينگ ممنوع طبق آئين نامه راهنمايي و رانندگي؟ چيست بدين منظور عين قانون را براي روشن شدن موضوع ذكر مي كنيم: توقف كامل اتومبيل در اماكن زير مطلقا ممنوع است: پياده روها و گذرگاه پياده، داخل تقاطع ها، ميادين، مقابل مدخل خيابانها، جاده ها، كوچه ها، پاركينگهاي عمومي و خصوصي، از ابتدا تا انتهاي پيچها، روي پلها، داخل تونل ها، معابر هوايي، ايستگاههاي وسايل نقليه عمومي و حريم آنها، تقاطع راه آهن، مقابل چراغ راهنمايي، گاراژهاي آتش نشاني، پليس، بيمارستان و ساير مكانهايي كه بنا به دلايلي تابلو مطلقا ممنوع در آنجا نصب شده باشد. & گر چه در اين مورد قانون به صراحت موارد خلاف را قيد كرده و رانندگان را از آنها برحذر داشته است ولي متاسفانه بي توجهي خيل عظيمي از رانندگان به اين قانون باعث ايجاد ترافيك هاي سنگين در خيابان هاي پررفت و آمد و بخصوص خيابانهاي كم عرض مي شود. البته اين گونه رانندگان دلايل و توجيهاتي براي اين كارشان دارند كه گاه منطقي نيز هست مثلا خانم م. فتاحي كارمند، مي گويد: - من براي رساندن فرزندانم به مدرسه اي كه در اين خيابان واقع است هر روز مجبورم مدت نيم تا يك ساعت در اين خيابان توقف كنم. شما خودتان قضاوت كنيد آيا جايي براي پارك كردن در اين اطراف وجود؟ دارد اگر من در اين نقطه كه خلاف قانون است پارك كرده ام، دليلش بي توجهي مسئولان ذيربط و دست اندركار مسائل شهري است كه براي اينگونه اماكن عمومي پاركينگ نمي سازند. ما اين مشكل را نه تنها در اينجا بلكه در جاهاي ديگر مثل سينماها و مراكز خريد هم داريم و مجبوريم به اين خاطر مرتب جريمه هم بشويم. - علي بهادري هم دليلي مشابه دارد: به اين كار وقتي مي توان عنوان خلاف داد كه راه حل بهتري وجود داشته باشد و راننده به آن بي اعتنا باشد يعني در آن مكان جايي براي پارك كردن اتومبيل پيش بيني شده باشد و در همان حال شخص اقدام به پارك ممنوع بكند. در صورتي كه در اين خيابان از ابتدا تا انتها جايي براي پارك پيش بيني نشده است. اغلب كساني كه اقدام به پارك ممنوع مي كنند توجيهات مشابهي دارند ولي آقاي مهندس محمدي كارشناس مسائل شهري به نكته جالبي اشاره مي كند: در سطح شهر علاوه بر بزرگراه ها و معابر اصلي، در ساعاتي كه بار ترافيكي سنگين است مثل ابتداي صبح و نزديك غروب مسيرهاي فرعي مشخصي وجود دارد كه كمك زيادي به حل ترافيك مي كنند و بخش مهمي از ترافيك توسط آنها كاسته مي شود. به نظر من يك كار مهم در اين زمينه شناسايي اين مسيرها و نصب تابلوهاي توقف ممنوع در اين مسيرها است. چون اگر اين مسيرها در ساعات پر ترافيك باز باشند و از حداكثر فضايشان استفاده شود مي تواند كمك زيادي به حل اين مشكل بكند. البته توقف اتومبيل ها در اين مسيرها در اين زمينه مشكل ساز است و اين به دو دليل است; يكي اينكه به اصطلاح اين مسيرها سر راست هستند و ديگر اينكه در اين گونه مسيرها جا براي پارك كردن به راحتي گير مي آيد. - در اين رابطه نظر مهندس زريواري كارشناس ترافيك را جويا شديم: براي حل معضل پارك خودروها راه حل هاي مختلفي وجود دارد كه البته نيازمند بررسي وپيگيري مسئولان و اجراي صحيح مقررات توسط شهروندان مثل است احداث پاركينگ هاي عمومي در اماكن پرتردد، نصب تابلوي توقف ممنوع و احيانا گماردن مامور در ساعات پرترافيك در خيابان هاي شلوغ و كم عرض، ممنوع كردن توقف در حوالي ساعاتي مشخص نه در همه روز، حمل گسترده و وسيع اتومبيلهاي متوقف شده در اماكن ممنوعه و البته انجام سريع مراحل بازگرداندن اتومبيل به فرد كه نيازمند سازماندهي منظم نيروي انتظامي در اين رابطه است. سرانجام اينكه مهم تر از هر شيوه اي اقدام فرهنگي و آشنا سازي شهروندان با اينگونه معضلات از طريق رسانه ها و تفهيم بهترين راه به آنان با استفاده از امكانات موجود است. چرا كه طبق برآورد كارشناسان به دليل پارك كردن هاي نابجاي رانندگان در هر لحظه 30 درصد توان گذرگاهي شريان هاي ارتباطي تهران به هدر مي رود و روشن است كه برطرف شدن اين معضل به مثابه آن است كه 30 درصد بزرگراه خيابان و تجهيزات ترافيكي تازه بسازيم.