Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771023-43630S1

Date of Document: 1999-01-13

رهبر معظم انقلاب در ديدار رهبر، مسئولان عالي رتبه كشور: مسئولين روءساي، كشور و آحاد برابرقانون مردم همه در يكسانند آيت * الله خامنه اي: من خدا را شكر مي كنم كه رئيس جمهورمان فردي موءمن، فاضل، فرهنگي و متدين، اهل تعبد و توسل، خيرخواه علاقه مند و داراي شرح صدر است جناحهاي * موجود كشور بايد مصالح ملت را اصل بدانند و مصالح فردي، جناحي و گروهي را به هيچ وجه در تصميمات و اقدامات خود دخالت ندهند تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي عصر ديروز درديدار مقامات و مسئولان عاليرتبه كشور، طي سخناني بااستناد به آيات قرآن كريم، عوامل ايجادكننده آرامش و سكينه روحي و قلبي در مسئولان نظام ومردم را برشمردند و ضمن تبيين مباني اعتقادي نظام اسلامي، تاكيد كردند كه همه دست اندركاران و مسئولان نظام بايد در برابر ملت بزرگوار ايران خاضع وخاشع باشند. مقام معظم رهبري ايمان به غيب و اعتماد و اتكال به خدا را بزرگترين عوامل سكينه و آرامش قلبي در انسان موءمن و متدين دانستند و فرمودند: براي استقرار روحي و آرامش قلبي در جامعه ديني بايد تكيه گاه اعتقادي محكمي وجود داشته باشد واصولا اداره هيچ جامعه اي بدون تكيه بريك مجموعه فكري امكان ندارد واين تفكر هر چه روشن تر، شفاف تر و قوي تر باشد، آن كشوربهتر اداره خواهد شد. همچنين اميد نسبت به آينده، مساله مهم ديگري است كه اگر انسان حركت خود را با اراده تشريعي خداوند همراه كند مي تواند ازهمه امكانات عالم وجود استفاده نمايد. حضرت آيت الله خامنه اي با تاكيد بر امكان تحقق اهداف بزرگ در سايه استقرار و آرامش روحي فرمودند: بوضوح مشاهده مي كنم كه درهاي موفقيت به روي دولتمردان و مسئولين كشور گشوده مي شود و اين همه به بركت اخلاص بسياري از مسئولان كشور ممكن خواهد بود. رهبر معظم انقلاب اسلامي از توحيد به عنوان اصل اساسي تفكرات، جهان بيني و عمل نظام اسلامي ياد كردند و فرمودند: نظام سياسي ايران از توحيدمتولد شده است و بر اين اساس در اداره سياسي كشور، آنجا كه اطاعت انسان از هرچيز، به مفهوم اطاعت از خدا باشد مطلوب است و مسئولان نظام اسلامي نيز از آن جهت كه مدعي تحقق حكم خدا و اراده الهي هستند، عزيز و محترم شمرده مي شوند و رسميت مي يابند. مقام معظم رهبري، التزام عملي به شريعت را يك پايه اعتقادي مهم نظام توصيف كردند و فرمودند: عمل به شريعت در واقع تفسير نبوت و امامت است و نظام اسلامي، محور تلاش خود را بر تحقق شريعت متمركز كرده است ومسئوليت اصلي دست اندركاران نظام نيز، جز اين نيست، بنابراين با توجه به اينكه شريعت ما كامل و رسا است، همه خيرات مادي و معنوي نيز تحقق پيداخواهد كرد و هر جا مرشرع را اعلام و به آن عمل كرديم، موفق بوديم. آنها كه ملت ايران را در دنيا دوست دارند و يا با او دشمني مي ورزندبخاطر عمل به شريعت است، لذا همه ما بايد در صدد باشيم تا حكم شرع رابه عنوان معيار اساسي نظام، تحقق ببخشيم. حضرت آيت الله خامنه اي مساوات و برابري درتكاليف، حدود و حقوق را يكي ديگر از مباني اعتقادي نظام برشمردند وفرمودند درنظام اسلامي براي عمل به قوانين، بهره مندي از امكانات و رعايت حقوق اجتماعي فردي، و حدود الهي نبايد بين اشخاص هيچگونه امتيازخاصي وجود داشته باشد و اصل اين است كه هيچگونه امتياز مادي، شغلي، اسمي فاميلي، و عنوان وجود ندارد وبراين اساس رهبر، مسئولين، روساي كشور و آحاد مردم، همه دربرابر قانون يكسانند وبارعايت اين اصل جامعه آرامش واطمينان خاطر خواهد يافت. رهبر معظم انقلاب اسلامي مردم مومن، علاقمند، دلسوز وفداكار ايران رايكي از امكانات استثنايي و بسيار مهم كه دراختيار حكومت و دولت اسلامي است توصيف كردند وفرمودند: ملت ايران عظمت خود رادر همراهي با امام وبه نتيجه رساندن انقلاب ونظام شكوهمند اسلامي نشان داده است وما حقيقتا بايددر برابر اين ملت و بخصوص قشرهاي اعم مردم خاضع و خاشع باشيم. طبقات متوسط و غير برخوردار جامعه، لشگريان مخلص، باصفا وهميشه حاضر به خدمت نظام اسلامي هستند و مسئولان كشور در هر مرتبه ومقامي كه هستند بايدقدردان اين امتياز بزرگ باشند. مقام معظم رهبري مسئولين مومن و بااخلاص را يك امتياز فوق العاده براي نظام اسلامي دانستند و فرمودند: من خدا را شكر مي كنم كه رئيس جمهورمان فردي مومن، فاضل، فرهنگي و متدين، اهل تعبد و توسل، خيرخواه، علاقمند وداراي شرح صدراست و روساي قواي مقننه و قضائيه، نمايندگان مجلس، اعضاي دولت، مسئولين بخشهاي گوناگون كشور و فرماندهان و روساي نيروهاي مسلح انسان هايي پاك، بااخلاص و علاقمند و مومن هستند و اين نعمت بزرگي است كه به خاطر آن بايد شكرگزار خداي متعال باشيم. حضرت آيت الله خامنه اي باتاكيد برعدم استفاده بهينه از امكانات نيروي انساني كشور درطول سالهاي پس از انقلاب فرمودند: ضعفهاي مسلمي وجود دارد كه حتما بايد جبران شود و از نيروي انساني و امكانات طبيعي فوق العاده اي كه دراختيار نظام اسلامي است به بهترين وجه استفاده كنيم واز مغزها و ذهن هاي فعال و دلهاي علاقمند حداكثر استفاده را بعمل آوريم. رهبر معظم انقلاب اسلامي برضرورت توكل به خدا درانجام كارها، تاكيد كردندو فرمودند: اينجانب بااعتقاد قلبي خدارا شاهد مي گيرم كه افق بسيار آينده، روشن است و براي رسيدن به اين آينده درخشان، بايد در درجه اول به خداوند متعال و كمك الهي توكل كنيم و هرگونه ياس و انسان مايوس ومنفي باف را از خود برانيم و درمرحله بعد اتفاق كلمه واقعي را ملاك سخن و عمل خودقرار دهيم. جناحهاي موجود كشور بايد مصالح ملت را اصل بدانند و مصالح فردي جناحي و گروهي رابه هيچوجه درتصميمات و اقدامات خود دخالت ندهند، بنابراين هرفردي و مجموعه اي دركشور كه مصالح خود را برمصالح كشور وانقلاب ترجيح بدهد، بداند كه خيانت كرده است. اگرقرار است بارانقلاب رااز زمين برداريم، همه نيروهاي انقلاب بايد در برداشتن آن به يكديگر دست كمك و برادري بدهند و هيچكس هم نبايد خود را دررعايت اين اصل مبرا فرض كند. حضرت آيت الله خامنه اي درپايان سخنانشان، اهميت بهره گرفتن ازبركات ايام و ليايي ماه رمضان رابه حاضرين خاطرنشان كردند و توفيق هرچه بيشتر آنان را در خدمت به جامعه اسلامي از خداوند متعال خواستارشدند. دراين ديدار، قبل از سخنان مقام معظم رهبري آقاي خاتمي رئيس جمهوري درگزارشي از اوضاع اقتصادي اجتماعي كشور، به مشكلات ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي اشاره كرد و افزود: به رغم همه دشواريها، سال جاري باهمت و تلاش همه مسئولان ودستگاهها، باخوبي و آبرومندي روبه پايان است. رئيس جمهوري باتشكر وقدرداني از حمايتهاي بيدريغ و هدايتهاي كارگشاي رهبر معظم انقلاباسلامي ابراز اميدواري كرد درپرتو همكاري وهمدلي موجود ميان دولت ومجلس بررسي لايحه بودجه، بخوبي انجام گيرد وزمينه مناسبي براي اجراي طرح ساماندهي اقتصادي فراهم شود.