Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771023-43621S8

Date of Document: 1999-01-13

م - سخاوت از تهران: آقاي خاتمي، حال كه جناح راست، طرفداران شما را متهم به دست داشتن در قتلهاي اخير مي كنند، فرصت مناسبي جهت علني كردن دادگاه دستگير كنندگان قتلهاي اخير بوجود آمده است. پس اين دادگاه را برپا كنيد تا روشن شود قاتل كيست و حامي قاتلان چه كساني هستند. سيد بزرگ با اراده اي استوار اقدام نمائيد چون كه خداوند و ملت ايران با شما هستند. عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد. رحماني از تهران: قدرت فسادآفرين است اين مسئله از سوي همه صاحبان انديشه در طول تاريخ پذيرفته شده است. در اسلام نيز بر اين امر در آيات و روايات تاكيد شده است. به همين دليل دستگاه هاي حكومت اسلامي بايد به وسيله مردم مورد نظارت قرار گيرد. به همين دليل است كه امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يك اصل اجتماعي مهم در اسلام پذيرفته شده اما متاسفانه اين اصل مهم كمتر به كار گرفته مي شود و در اين سال ها به مسائل مهم تري كه باعث انحراف هاي اجتماعي - سياسي، فرهنگي و تاريخي و غيره در دين و مذهب مردم مي شود پرداخته نشد. حسن رهنما از تهران: از قديم گفته اند: چوب را كه برداري گربه دزده فرار مي كند پس از اعلام دخالت برخي افرادنهادهاي امنيتي در ايجاد ناامني در كشور برخي ديگر از افراد، گروه ها و روزنامه ها كه طي سال هاي اخير مواضع آن ها براي مردم كشور ما روشن است وحشت زده تلاش مي كنند اين جريان رامنحرف كرده و با انتشار خبرها، گزارش ها و مطالب غيرموثق افكار عمومي مردم را منحرف و از ادامه روند كار هيات تحقيق رياست جمهوري جلوگيري كنند. پيامهاي كتبي خود را براي درج در اين ستون حد اكثر در ده سطر به صندوق /5446 19395پستي يا نما بر (فاكس ) ارسال 2058811 كنيد.