Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771022-43616S5

Date of Document: 1999-01-12

گلايه شهروندان قزوين از گسترش دست فروش ها استاندار قزوين: دست فروشي تضييع حق عمومي مردم است و شهرداري ها براساس قانون موظفند دست فروشان را جمع آوري كنند جمعي از مردم قزوين خواستار جمع آوري دست فروشان و فروشندگان دوره گرد از سطح اين شهر شدند. اين عده در گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي اظهار داشتند: بسياري ازمعابر وپياده روهاي شهر توسط دست فروشان اشغال شده و مشكلاتي را درتردد عابرين بوجودآورده است. مردم معتقدند، وجود اين دستفروشان در مدخل ورودي شهر قزوين چهره شهر را زشت كرده است. در اطراف بسياري از ميادين مركزي و خيابانهاي اصلي شهر قزوين همچون سبزه ميدان ميدان، وليعصر ( عج ) خيابان، امام خميني (ره ) و خيابان خيام دوره گردان و دست فروشان به فروش اجناس خود مشغول هستند. رضامحمودي دانش آموز مي گويد: وجود دست فروشان و دوره گردان درخيابانهاي اصلي باعث مشكلاتي در تردد ما شده است. وي مي افزايد: مسئولين امربابرخورد مناسب بااين افراد مي توانند در كاهش سد معبر درسطح شهر موثر باشند. نازنين ليكوشي كارمند گفت: بسياري از افراد با فروش اجناس تقلبي دركنار خيابانهاسود كلاني بدست مي آورند. وي ازمراجع ذيربط خواست تا بااين افراد سودجو برخورد قانوني نمايند. زينت بابائي دانشجو اظهارداشت: برخي از دست فروشان و دوره گردان به دليل فقر ومحروميت اقدام به دست فروشي مي كنند كه متوليان امر مي توانند با ايجاد بازارهاي روز، ازاين افراد بخواهند كه اجناس خود را بانظارت دولت درآنجابه فروش برسانند. وي معتقد است: با اين عمل ميزان سد معبر درخيابانها و معابر كاهش يافته و كالاهاي تقلبي در اختيار خريداران قرار نمي گيرد. يك زن خانه دار مي گويد: بسياري از دست فروشان اجناس خود را نازلتر از مغازه هابه فروش مي رسانند ومردم تمايل بيشتري براي خريد ازآنهادارند، ليكن اين افراد باعث ازدحام جمعيت در معابر شده و مشكلاتي دررفت وآمد شهروندان ايجاد مي شود. سيدعلي نكويي استاندار قزوين خواستار جمع آوري دستفروشان در معابرعمومي شد. وي گفت: برخي خيابانها وپياده روهاي سطح شهر توسط دست دوره فروشان، گردان و حتي برخي از كسبه به وضع زننده اي اشغال شده است كه به شيوه قانوني با آنها برخورد مي شود. وي تصريح كرد: دوره گردان و دست فروشان حق ندارند حق عمومي مردم راتصرف كنند و براي رفع اين معضل نياز به حمايتهاي عمومي داريم. مسئول اجراييات منطقه يك شهرداري قزوين گفت: مابراساس وظيفه وطبق بندقانون موظف 55 به جمع آوري دست فروشان ودوره گردان هستيم. غلامرضاابراهيمي اضافه كرد: دربرخي ازمناطق شهر همچون خيايان مجاهدبدليل جلوگيري از درگيري بادست فروشان، باآنان برخورد مستقيم صورت نمي گيرد وباهمكاري دادگستري در جهت جمع آوري آنها اقدام مي شود. وي اظهارداشت: درحال حاضر طرح ايجاد بازار روز درمناطق مختلف شهردردست بررسي است كه بدين منظور تاكنون 15 محل شناسايي شده، كه دراجراي اين طرح از متقاضيان ثبت نام بعمل مي آيد. ابراهيمي گفت: باايجاد و راه اندازي بازار روز، معضل دست فروشي ودوره گردي از سطح شهر قزوين محو خواهد شد.