Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771022-43613S2

Date of Document: 1999-01-12

با ورود سربازان تازه نفس نيجريه اي به فري تاون بين شورشيان و نيروهاي درگيري غرب آفريقا در پايتخت سيرالئون شدت گرفت با ورود سربازان تازه نفس نيجريه به فري تاون پايتخت سيرالئون، درگيريها در اين شهر آشوبزده تشديد شد. به گزارش خبرگزاري رويتر و به نقل از شاهدان، درگيريهاي سنگين ميان شورشيان كه بخش هايي از پايتخت را تصرف كرده اند و نيروهاي صلح بان غرب آفريقا به رهبري نيجريه همچنان ادامه دارد. اين در حاليست كه آب و غذا در فري تاون رو به كاهش است و برق و تلفن قطع شده است. يكي از فرماندهان نظامي سيرالئون گفت: نيروهاي غرب آفريقا كنترل بخش غربي و مناطق مركزي شهر فري تاون را به طور كامل در دست دارد و در روزهاي آينده شورشيان را عقب خواهد راند. اين در حاليست كه فرمانده نظامي شورشيان روز يكشنبه گفت: اين نيروها مواضع صلح بانان غرب آفريقا را مورد حمله قرار داده و بيش از 200 تن از آنان را به اسارت گرفته است.