Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771022-43608S3

Date of Document: 1999-01-12

ايتالياپيرترين جمعيت اروپا را دارد گروه اجتماعي - بر اساس يك گزارش تحقيقاتي، ايتاليا به لحاظ پيري جمعيت در اروپا داراي ركورد است. ايتاليا پيرترين جمعيت اروپا را دارد به طوري كه 23 درصد جمعيت آن از سن بالاي 60 سال برخوردار است. در حالي كه ايرلند جوان ترين جمعيت اروپا را دارد و فقط 16 درصد جمعيتش بالاي 60 سال است. اين گزارش در بخش جمعيتي اروپا مي افزايددرصد 7 از افزايش كل جمعيت اين قاره ناشي از مهاجرت است و از 742 هزار نفري كه در سال 1996 وارد اتحاديه اروپايي شدند 73 درصد آن ( هزار 541 نفر ) جذب كشورهاي آلمان ايتاليا و انگليس شده اند. ائورو ايستات يادآور مي شود كه رشد منفي جمعيت فقط مختص كشورهايي نظير آلمان، ايتاليا و انگليس نيست بلكه كشورهايي نظير ايرلند و اسپانيا نيز به آن سو حركت مي كنند در حالي كه رشد جمعيت در سوئد و يونان مثبت است. اين گزارش تحقيقي كه به پيشرفتها و تغيير و تحولات در زمينه هايي نظير آموزش، بازار كار، معيار و الگوهاي زندگي توجه كرده است، مي افزايد: به لحاظ كار اروپا همواره به سوي شكلهاي كاري انعطاف پذير (نيمه موقت، كارهاي موقتي و... ) گام برمي دارد. در اين شمار قاره، مالكان واحدهاي مسكوني رو به افزايش است اما توزيع ثروت در آن هنوز به صورت ناعادلانه صورت مي گيرد. اين گزارش اضافه مي كنددرصد 10 جمعيت اروپا فقيرند /2 6بطوريكه درصد از كل درآمد اين قاره نصيب آنها مي شود در حاليكه 10 درصد جمعيت فوق العاده ثروتمندند و 26 درصد از كل درآمد اين قاره به آنها تعلق دارد.