Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771022-43608S1

Date of Document: 1999-01-12

چگونه مطالعه كنيم؟ روشهاي نوين مطالعه اشاره: مطالعه كردن فرايندي است كه همواره با قصد يادگيري انجام مي شود. ساعتها و روزها صرف انرژي براي فراگيري مطالبي كه در نهايت منجر به قبولي در امتحانات شود. اما، متاسفانه اين روند همواره منجر به نتيجه مطلوب نمي شود. چه بسيار پيش مي آيد كه شخصي از بذل انرژي و صرف وقت ابايي ندارد، اما به جهت آشنانبودن با فنون مطالعه و نداشتن برنامه اي منسجم به نتايج دلخواه امتحاني دست نمي يابد. هر دانش آموز و دانشجويي در هنگام مواجهه با متون درسي بايد ابتدا مهارتهاي مختلف يادگيري خود را مورد پرسش قرار دهد. آيا شما مي توانيد به قدرت گوش سپاري خود اعتماد بالايي داشته؟ باشيد آيا به خوبي و به راحتي درسر كلاسهاي مختلف يادداشت بر؟ مي داريد آيا مي توانيد نكات پيچيده يك فصل را به راحتي از نظر؟ بگذرانيد برنامه ريزي شخصي اولين عاملي كه مي تواند شما را تشويق به داشتن برنامه اي منسجم نمايد، داشتن انگيزه مطالعه كردن است. انگيزه اي كه با فكركردن به نتايج مطلوب امتحاني و در نظرگرفتن آينده اي روشن در شما ايجاد مي شود. عامل بعدي تمركز داشتن بر روي مواد درسي است، بهترين ترتيب براي داشتن تمركز تبعيت از تكنيك مطالعه كوتاه مدت است. در اين روش بعد از هر يك ربع درس خواندن به خود استراحتي مي دهيد، به اين ترتيب به راحتي مي توانيد فكر خود را متمركز كنيد و كار مطالعه را به پيش ببريد. از عوامل ديگري كه اثر منفي بر برنامه ريزي شما مي گذارد، به تعويق انداختن مطالعه درسها افرادي است كه انجام تكاليف درسي و خواندن كتابها را به تعويق مي اندازند، از انجام كار در موعد مقرر رهايي مي يابند، اما نبايد از ياد برد كه زمان سريعا مي گذرد و موعد امتحانات فرا مي رسد. در اين حال، كساني از امتحانات سربلند بيرون مي آيند كه از ابتداي ترم كار مطالعه را شروع كرده باشند. زمانبندي و مقابله با استرس بهترين كار براي مقابله با استرس ناشي از مطالعه درسها و اضطراب امتحان، تهيه و تدوين يك زمانبندي معقول و تبعيت از آن مي باشد. براي اين كار مي توانيد فهرست كارهاي روزانه خود را ترتيب داده و با اين كار به بلندكردن روز خود براي استفاده حداكثر از آن مبادرت ورزيد. كاستن از حجم درسها با قطعه قطعه كردن مطالب هر كتاب و اختصاص دادن هر دوره زماني به يك قطعه خاص صورت مي گيرد. دراين روش، استرس ناشي از حجم فراوان درسها به حداقل كاهش مي يابد. در زمانبندي بايد متوجه باشيد كه مطالعه درسها را بر امور ديگر ارجح بداريد و از نه گفتن به دوستان، تفريح و تلويزيون پرهيز نكنيد. مهارت در گوش كردن متاسفانه بين گوش كردن فعالانه و شنيدن تفاوت وجود دارد. براي گوش كردن فعالانه، ابتدا بايد ذهن خود را آماده و پذيراي شنيدن مطالب جديد بكنيد. داشتن مروري از روي درسها و با آمادگي در كلاس درسي حاضر شدن از جمله نكاتي است كه باعث به خاطرسپاري هرچه بيشتر مطالب مي شود. برنامه هفتگي خود را هر روز مورد بازبيني قرار دهيد و با اين كار از غافلگيرشدن در سر كلاسها و در نتيجه بي بهره ماندن از روند درسي و مطالعه جلوگيري نماييد. يادداشت برداشتن يادداشت برداشتن صحيح و مرتب از سخنان استاد مشكل، بسياري از دانش آموزان و دانشجويان است. اگر گوش كردن اولين وظيفه شما است يادداشت برداشتن از نكات اصلي تكميل كننده آن است. زمينه اصلي درسها، بسته به اصول آن متفاوت است. يادداشت برداشتن از دروس رياضي و نوشتن فرمولها كاملا متفاوت از يادداشت برداري از يك گفتار علمي يا هنري است. در اين حال، بايد ديدي تحليلي داشته باشيد و از خود بپرسيد: معناي اين جمله اي كه استاد گفت؟ چيست يا آنكه، چگونه مي توان اين موضوع را با كل بحث ارتباط؟ داد تمركز در حين شنيدن سخنان استاد و عادت به يادداشت برداري از شما يك شنونده و نويسنده فعال مي سازد كه در هر لحظه با ذهن آماده مي توانيد در مباحث كلاس شركت كرده و با اين كار بر حفظ و يادگيري خود بيفزائيد. خواندن موءثرتر يكي از مهارتهايي كه در خواندن موءثرتر نقش دارد سريع خواندن است. سريع خواني عملكردي است كه با حركات چشم در روي متن ارتباط دارد. توقفها و ايستهايي كه چشمان شما بر روي كلمات و عبارات متن مي كنند، سرعت خواندن شما را تعيين مي كند. بررسي اجمالي درسها و آشنا شدن سطحي با متن درسي در خواندن موءثرتر شما نقش اساسي دارد. در هر متن دقيق مي توان با ساختار مقدمه، متن اصلي و خلاصه مطلب برخورد كرد. در اين حال، به جهت صرفه جويي در وقت مي توانيد مقدمه و خلاصه را خوانده و به يك احاطه نسبي دست يابيد. علاوه برآن توجه به جملات آغازين هر پاراگراف بسيار سودمند است زيرا نويسندگان مطالب علمي در جملات ابتدايي هر پاراگراف معمولا مقصود خود را بيان مي دارند. براي آنكه مطالب خوانده شده را بهتر به ياد آوريد بايد از روش پنج مرحله اي زير استفاده كنيد: پيش مطالعه، سئوال كردن، خواندن مطالب، بياد آوردن، مرور كردن. نگارش مقاله و گزارش در نگارش مقاله ها و گزارشهاي درسي، ابتدا براي خود يك پرونده درست كنيد. طراحي پروژه گام بعدي در نگارش يك مقاله يا گزارش است. پس از طراحي پروژه، بايد برنامه هفتگي خود را جهت ارائه مقاله يا گزارش تدوين كنيد و پيشرفت كاري خود را طي هفته هاي متوالي مشخص نمائيد. طرح اوليه را بنويسيد و پس از نگارش اولين پيش نويس، ضمن دوباره نويسي، نواقص كار را رفع نمائيد و چكيده آن را نيز به رشته تحرير در آوريد. اضطراب امتحان اضطراب كلاس باعث مسدودشدن تمامي افكار مثبتي مي شود كه در ذهن داريد. اضطراب از درس و كلاس غالبا ناشي از افكار منفي، بويژه از امكان شكست يا انجام ناجور كار است. براي جلوگيري از اضطراب كلاس مي توانيد از روش مثلثي استفاده كنيد. دراين روش كه داراي سه عنصر تلاش، بهره برداري و شادبودن است، بجاي فرار و ترس از موقعيتهاي ناراحت كننده، عادت به استفاده از مهارتهاي خاص تلاش كردن به طور روزمره كنيد. براي بهره برداري از قابليتهاي خود راهي جز تلاش مستمر وجود ندارد. شادبودن در ادامه اين روند باعث حفظ دستاوردها و پيشرفت هر چه بيشتر مي شود. كسب نمرات عالي در امتحانات داشتن تفكر مثبت و ديد خوش بينانه نسبت به نتيجه امتحان، بهترين تامين رواني براي استفاده از حداكثر توانائيها است. بايد به خود بگوئيد: من مي توانم به خوبي از عهده امتحان برآيم. شب قبل از امتحان با ذهني آرام و بدور از دغدغه امتحان بخوابيد و صبح روز امتحان زودتر از خواب برخاسته و صبحانه كاملي بخوريد. براي رسيدن به محل امتحان وقت را كاملا در نظر داشته باشيد و از خواندن راهنمايي هاي ورقه امتحان خودداري نكنيد. در صورت خستگي بين پرسشها به خود استراحت دهيد و نرمش مختصري به صورت نشسته انجام در دهيد حالتي كه دچار وقفه فكري يا وحشت زدگي شديد، چشمهاي خود را بسته و با دوركردن ذهن خود از امتحان چند تنفس عميق و در عين حال آرام انجام دهيد. در پايان برگه خود را مورد بازبيني قرار دهيد. برگرفته از كتاب: روشهاي نوين مطالعه نويسنده: فرداور مترجم: دانشجوي دكترا منصور حكيم جوادي