Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771022-43607S5

Date of Document: 1999-01-12

نقدروز تلاش براي معكوس كردن ماجرا برخي افراد و جناحها كه افشاي سناريوي كشتار نويسندگان و فعالان سياسي كشور را سرآغاز برملا شدن نقش مخرب و توطئه آميز خود در تحولات گذشته و حال جامعه مي دانند، در برابر ماجراي اخير چنان عصباني شده و كنترل خود را از دست داده اند كه به هذيان گويي افتاده اند. اين دسته كه از همان ابتداي پيروزي آقاي خاتمي در انتخابات رياست جمهوري راه دسيسه چيني را در پيش گرفته و از هيچ توطئه اي براي تضعيف نقش رئيس جمهوري در اداره امور كشور غافل نمانده اند، اكنون كه رئيس جمهوري با اقتدار تمام توانسته است ريشه هاي يك حركت مخوف را كشف كند و مردم را در جريان امور قرار دهد، به وحشت افتاده اند كه مبادا اين ماجرا منجر به تثبيت و تقويت جناح دوم خرداد در كشور شود و سناريوي تضعيف تدريجي رئيس جمهوري و بي اثر كردن نقش ايشان در اداره كشور نقش برآب از شود همين رو، اين دسته از افراد داراي سابقه تاريك و پرابهام، تلاش مي كنند با تحريف واقعيات روند امور را معكوس كنندو روندپيگيري ريشه هاي فتنه را متوقف كنند و از اين طريق امكان افشاي نقش تخريبي را در ماجراهاي مشكوك سالهاي اخير از بين ببرند. حال كه كار بدينجا رسيده است و افرادي گستاخانه درصدد سوءاستفاده از حلم و بردباري رئيس جمهوري هستند، شايسته است جناب خاتمي با افشاي تمامي جزئيات پرونده قتلهاي اخير، طراحان و عاملان كشتار مردم بي پناه را كه به عنوان مرتد و ناصبي معرفي مي شوند، به مردم معرفي كنند و به نيروهاي مرموز و مشكوك اجازه ندهند با طرح اتهام هاي واهي و بي اساس، هم نيروهاي اصيل را ملكوك كرده و هم خود از صحنه به سلامت بگريزند. احمد زيدآبادي