Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771021-43601S4

Date of Document: 1999-01-11

انتخابات شهردار مدرسه در منطقه 3 تهران برگزار شد گروه شهري: پنجمين مرحله انتخابات طرح شهردار مدرسه در 4 مدرسه راهنمايي دخترانه و پسرانه منطقه 3 تهران برگزار شد. در جريان انتخابات، دانش آموزان ضمن آشنايي با نقطه نظر كانديداها و توانمندي هاي آنها به 12 نفر از كانديداهاي موردنظر خود كه شامل شهردار، معاونين و شوراي شهر مدرسه است، راي دادند. طرح شهردار مدرسه به منظور تقويت روحيه مشاركت اجتماعي، شناخت بهتر شهر و مدرسه و شيوه هاي اداره آن و پذيرش مسئوليت در مسائل زندگي اجتماعي دانش آموزان چند سالي است كه توسط شهرداري تهران به اجرا درآمده است.