Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771021-43595S1

Date of Document: 1999-01-11

ما نسبت به آقاي خاتمي بسيار خوشبينيم گفت وگو با صاحب امتياز و سردبير روزنامه كويت تايمز آقاي خاتمي سياست درهاي باز را به سوي جهان و به ويژه كشورهاي خليج فارس دنبال مي كند. ما ايران را همسايه بزرگ خود مي دانيم يوسف عليان از قديمي ترين روزنامه نگاران كويتي است كه هم اكنون صاحب امتياز و سردبير روزنامه انگليسي زبان كويت تايمز است. فرصتي دست داد تا فرستاده روزنامه همشهري در شارع الصحافه يا خيابان مطبوعات كويت با وي گپ كوتاهي داشته باشد. اين گفت وگو را با هم مي خوانيم: * اگر ممكن است قدري درباره تاريخ اين روزنامه و اصولا روزنامه نگاري در كويت براي ما صحبت؟ كنيد * وقتي كويت در سال 1961 به استقلال رسيد هيچ وزارتخانه اي وجود نداشت; فقط اداره اي به نام اداره ارشاد و تبليغات وجود داشت. اما همين كه اعلام كردند مي توان تقاضاي چاپ نشريه كرد من يكي از اين افراد بودم، كه درخواست چاپ نشريه كردم. در نتيجه، نخستين شماره كويت تايمز را در 24 دسامبر 1961 چاپ كردم. اين اولين روزنامه اي بود كه در منطقه خليج فارس چاپ مي شد، تا آن هنگام هيچ روزنامه اي - نه عربي و نه انگليسي - در اين منطقه منتشر نمي شد. * آيا در آغاز به علت نبود سابقه مطبوعات روزانه، با مشكلاتي هم روبه رو؟ شديد * شكي نيست كه مشكلاتي وجود داشت. كويت تايمز در آغاز در شش صفحه و در حجم و اندازه متوسط چاپ و منتشر مي شد كه بعدها به شكل و اندازه طبيعي اكنون درآمد ما اين روزنامه را روزانه در 32 صفحه چاپ مي كنيم. اغلب اين شمارگان در كويت توزيع هم مي شود چنين شماري را در عربستان سعودي و ديگر اميرنشين هاي خليج فارس توزيع مي كنيم. شمار اندكي نيز به انگلستان فرستاده مي شود. * شمار مشتركان روزنامه چقدر؟ است * كويت تايمز 3700 مشترك دارد و بقيه به شكل تك فروشي در كيوسك ها فروخته مي شود. اغلب خوانندگان روزنامه ما را كويتي ها تشكيل مي دهند، چون روزنامه كويتي است. تعداد قابل توجهي از روزنامه را در عربستان سعودي توزيع مي كنيم و قبل از اشغال كويت توسط عراق نيز شماري را به اردن مي فرستاديم اما پس از جنگ ديگرفروشي در پايتخت اردن نداريم. * گرايش فكري و سياسي روزنامه شما؟ چيست ليبرالي، ملي يا ؟ ديني * در حقيقت، گرايش فكري روزنامه ما، ليبرالي ما است از همان آغاز دريافتيم كه خيرالامور اوسطها است و به آن پايبند شديم. ما ميانه رو هستيم زيرا كشور ما، كشور كوچكي است و از موقعيت حساسي برخوردار است. كوتاهترين راه آن است كه انسان گرايش آزادي خواهانه داشته باشد. ناگفته نماند كه ما داراي قدري از آزادي هستيم كه در خاورميانه كم نظير است. ما به اين آزادي در كويت افتخار مي كنيم و به همين دليل مي گويم كه روزنامه ما در جاي جاي كويت خوانده مي شود. * آقاي عليان اگر ممكن است، شمايي از مطبوعات عربي و انگليسي را براي ما ترسيم؟ كنيد * همان گونه كه گفتم در آغاز جز روزنامه كويت تايمز هيچ روزنامه ديگري در كويت نبود. پس از چند سال يكي از همكارانم روزنامه اي به نام عرب تايمز منتشر كرد. اين روزنامه در آغاز وابسته به موءسسه روزنامه عربي الراي العام بود كه به همين نام به انگليسي منتشر مي شد و در آن هنگام به عبدالعزيز مساعيد تعلق داشت. سپس نام آن به عرب تايمز تبديل شد. روزانه پنج روزنامه به زبان عربي (براي دو ميليون نفر جمعيت ) در كويت چاپ و منتشر مي شود. نيز شمار فراواني مجله به شكل هفته نامه و ماهنامه و فصلنامه چاپ مي شود. نخستين روزنامه عربي كه در كويت چاپ شد الوطن بود. پس از آن الراي العام القبس،، الانباء و السياسه چاپ و منتشر شدند. دو نشريه نيز داريم كه به شكل هفتگي منتشر مي شوند يكي الطليعه و ديگري اليقظه است. مجله هاي فراواني هم در كويت منتشر مي شوند. * آيا مي توان روزنامه هاي انگليسي زبان كويت را با همتاهاي آن در خارج مقايسه؟ كرد * زيرا خير آنان در غرب به زبان مادريشان مي نويسند اما، ما در كويت و ديگر كشورهاي خليج فارس وقتي روزنامه به انگليسي در مي آوريم، انگليسي زبان اول ما نيست و براي ما زباني بيگانه به شمار مي رود، و البته شمارگان ما يعني سي و چهار هزار نسخه در روز، عدد كمي نيست. * شما به عنوان روزنامه نگار قديمي، تحولات ايران را چگونه؟ مي بينيد * بي گمان تحولات در ايران به شكل پياپي رخ داده است. پس از انتخاب آقاي خاتمي به عنوان رييس جمهور ايران، حس كرديم كه ايران بيش از گذشته درهايش را به روي جهان گشوده است و ما در اين زمينه براي ايشان آرزوي موفقيت داريم. به گمان من، آقاي خاتمي انساني قابل احترام است. وي سياست درهاي باز را به سوي جهان و به ويژه به سوي كشورهاي خليج فارس دنبال مي كند. ما ايران را همسايه بزرگ خود مي دانيم. و به نظر من اين كمترين كاري است كه مي توان انجام داد، زيرا مصالح كشورهاي ما و ارتباط نزديك ميان ما، اين امر را ايجاب مي كند. ما، در گذشته روابط مستحكمي با ايران داشتيم. اما آن چه در خلال جنگ ايران و عراق رخ داد تاسف آميز پس بود از آن جنگ عراق و كويت پيش آمد. اكنون، وظيفه هر دو كشور است كه روابط خود را به نقطه اي برگردانند كه قبل از اين جنگ ها بود. به سود ما و به سود ايران است كه روابط ما با ايران خوب باشد. ما نسبت به آقاي خاتمي خوشبينيم و براي وي آرزوي موفقيت و پيروزي داريم. * آيا شما قبلا از ايران ديداري؟ داشته ايد * همراه با امير كويت و به هنگام برگزاري كنفرانس سران كشورهاي اسلامي از ايران ديدار كردم. در واقع فرصتي خوب اما كوتاه بود. بارها براي ديدار از ايران از من دعوت شده است اما متاسفانه سعادت سفر به كشور شما را نداشتم و اميدوارم در اولين فرصت از ايران ديدن كنم. حدود سي سال پيش يك بار از چند شهر جنوبي ايران يعني بوشهر و آبادان ديدار كردم. اما فقط پارسال بود كه به تهران سفر كردم. تهران طبيعت زيبايي دارد و هنگام برگزاري كنفرانس سران كشورهاي اسلامي هوا سرد بود و برف هم مي آمد كه منظره قشنگي را شاهد بوديم. تهران را بسيار تميز ديدم; گرچه فرصت فراواني براي ديدن مناطق مختلف آن نداشتيم و مشغول كارهاي كنفرانس بوديم. اميد دارم كه طي سفر آينده، نه فقط تهران بلكه ايران را ببينم. در پايان از برادران ايراني ام مي خواهم كه درباره كشورهاي خليج فارس و كويت بيشتر بدانند و نيز مايلم شاهد سفرهاي متقابل بيشتر ميان شهروندان ايراني و عرب باشيم. اين مساله مهمي است و نقش عمده اي ايفا شكي مي كند نيست كه ايران در اين عرصه پيشگام بوده است و اميدوارم گواه پيوندهاي استوار ميان دو كشور و به ويژه در عرصه اطلاع رساني باشيم. * با تشكر.