Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771021-43594S8

Date of Document: 1999-01-11

بسيطي از تهران: هنگامي كه ديوار برلين در آلمان فرو ريخت بسياري از مردم جهان در گوشه و كنار دنيا اين واقعه را كه پايان جنگ سرد را نويد مي داد باور نمي كردند اما اين حادثه تاريخي رخ داد و تغييرات عميق سياسي، اجتماعي و اقتصادي در پي آورد. در ايران نيز هنگامي كه نتيجه انتخابات دوم خرداد اعلام شد، بسياري نمي توانستند آن را باور كنند و پيش بيني شد كه اين واقعه سرآغاز تحولات زيادي باشد. برخي نه تنها اين پيش بيني را مردود اعلام كردند بلكه با حرف و عمل خود تلاش كردند جلوي تحولات را سد امروز كنند ديگر مي توان شكست اين طرز تفكر را عينا مشاهده كرد. نورايي نيا از تهران: روزي كه خبر بازداشت عناصر منحرف درون نظام به دليل قتل هاي زنجيره اي اعلام شد بسياري از ايرانيان در سراسر جهان ايمان آوردند كه تغييرات عميقي در ايران رخداده و در حال رخدادن است. حال كساني تلاش خواهند كرد كه اين تغييرات گريزناپذير را انحراف از اصول انقلاب و يا ضديت با اشخاص يا افراد بنمايانند اما گذشت زمان ثابت خواهد كرد كه اين تلاش ها بي فايده است و تحول به نفع انقلاب و اسلام است. بدون نام از تهران: اين روزنامه... مردم را چه فرض كرده كه هر ياوه اي را با توجيهات كودن گونه به چاپ ؟ مي رساند چرا يك روال قانوني را، بحراني نشان؟ مي دهند مگر در وقايع اخير خواست مردم غير از اين است كه بايد ريشه جنايتها مشخص شود و مگر وقتي در دستگاهي اتفاقي افتاد، مسئول آن دستگاه نبايد پاسخگو؟ باشد حال چرا منتقدين را طوري توصيف مي كنند كه گويي اينها ماموران بيگانه ها هستند و آمده اند تا نظام را بر باد؟ دهند مگر موجودي نظام به معدودي اشخاص بسته؟ است آيا مرگ فقط براي همسايه؟ است پس چه شد آن فريادها و گلوپاره كردنها در مورد نفوذي ها و غيرخودي ها حال كه غيرخودي ها در زير گوش برخي خودي ها (!) اقداماتي كرده اند ديگر آن بحثها اخ شده؟ است! پيامهاي كتبي خود را براي درج در اين ستون حد اكثر در ده سطر به صندوق /5446 19395پستي يا نما بر ( فاكس ) ارسال 2058811 كنيد.