Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771020-43591S10

Date of Document: 1999-01-10

ضمن همدردي با خانواده هاي حزب قربانيان خشونت كارگزاران سازندگي خواستار همكاري دولت و ملت براي خشكاندن ريشه قتلهاي سازمان يافته شد حزب كارگزاران سازندگي: رهايي دولت و ملت از رفتارهاي خشونت بار، مستلزم مقابله جدي با ادبيات خشونت ساز برخي گرايش هاي سياسي موجود و محو اين ادبيات ويرانگر از فرهنگ سياسي كشور است گروه سياسي: حزب كارگزاران سازندگي با انتشار بيانيه اي مواضع خود را درباره شناسايي و دستگيري عوامل قتل هاي اخير اعلام كرد متن بيانيه به شرح زير است: بسم الله الرحمن الرحيم انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احكام تبتدع يخالف فيها كتابالله و يتولي عليها رجال رجالا علي غير دين الله (علي عليه اسلام ) خوشبختانه با شناسايي و دستگيري عوامل قتل هاي سازمان يافته اخير نويسندگان و نخبگان سياسي، جامعه نفس آرامي كشيد و فضاي ملتهب كشورمان از تنش و تشنج ايستاد; اما مع الاسف حلاوت اين توفيق و پيروزي، بخاطر احراز و اثبات مداخله دست هاي داخلي در اين جنايت هاي شوم، به تلخي گرائيد و ذائقه ملت را مسموم كرد. به منظور تنبه و توجه همگان و براي جلوگيري ازتكرار اينگونه فجايع، به نظر مي رسد تدابير سياسي، امنيتي و فرهنگي سنجيده اي بايد ازسوي مسئولان و دولت پاسخگو اتخاذ شود، لذا ضمن تشكر از رهبري معظم انقلاب، رياست محترم جمهوري و هيات پيگيري كه سهم اساسي و نقش تعيين كننده اي در كنترل فتنه و مقابله با عوامل خشونت گرا داشتند، به نكاتي چند در اين زمينه اشاره مي شود. - 1 وقوع جنايات سازمان يافته از جمله قتل هاي سياسي وفرهنگي در همه جاي جهان، محصول عدم شفافيت عملكرد نهادهاي سياسي واجتماعي است. از اين گام رو، نخست براي مقابله با اينگونه خشونت ها و جنايت ها، ايجاد فضاي باز و صيانت از آن براي ابراز عقايد حزبي وگروهي و پاسخگويي نهادهاي حكومتي به پرسش هاي شخصيت ها و گروههاي سياسي ومدني در است چنين حالتي است كه تفكرات قهرآميز و انديشه هاي خشونت گرا بطور روشن شناخته مي شوند و از اين رهگذر نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي كشور، ناهنجاري هاي رفتاري پيروان اينگونه نگرش ها را راحت تر شناسايي و با آن مقابله خواهند كرد. - 2 برخورد صادقانه با ناهنجاري هاي سياسي - اجتماعي دولت و ملت را دربرابر بلايا مصون مي كند و مانع ايجاد هاله ابهام پيرامون رخدادها مي شود. پاسخ مثبت و عطف توجه صميمانه جامعه به اطلاعيه وزارت اطلاعات نشان داد كه مردم صداقت را با اعتماد پاسخ مي دهند و به صرف وجود اشخاص يا هسته هاي ناباب و منحرف در وزارت اطلاعات، آن عارضه را به بدنه اين وزارتخانه و همه مديران آن تعميم نخواهند داد و اعتبار و منزلت آن نهاد را بخاطر وجود جرثومه هاي خشم و خباثت از دست رفته نخواهند ديد; اما براي تداوم اين اعتماد، ضروري است تا همه نهادهاي مسئول و در راس آنها وزارت اطلاعات ريشه هاي اجتماعي، ارتباطات سياسي و پشتيباني هاي اطلاعاتي ومالي عوامل و عناصر ترورها را شناسايي و با رعايت ملاحظات امنيتي به مردم گزارش دهند تا ريشه هاي خشونت، آنطور كه بزرگان سياسي كشور خواسته اند، براي هميشه خشكانده شود. - 3 متاسفانه مجموعه شواهد و قراين نشان مي دهد كه اعمال خشونت بار عوامل ترورهاي سياسي و فرهنگي - با هر انگيزه وتحريكي - تا حدود زيادي متاثر و ملهم از فرهنگ شفاهي و كتبي خشم و خشونتي است كه در سالهاي اخير به ويژه پس از دوم خردادرواج يافته رهايي است دولت و ملت از رفتارهاي خشونت بار، مستلزم مقابله جدي با ادبيات خشونت ساز برخي گرايش هاي سياسي موجود و محو اين ادبيات ويرانگر ازفرهنگ سياسي كشوراست. - 4 براي جلوگيري از طرح احتمالي درخواست هاي غيرضرور نهادهاي حقوق بشر براي اعزام گروههاي تحقيق به ايران، لازم است نهادهاي مسئول كشور، در ادامه بيانيه روشنگر وزارت اطلاعات، هرگاه كه به سرنخ هاي جديدي دست مي يابند، پيش از قوت گرفتن شايعات، خبرها را بطور روشن و آشكار، بي پيرايه در اختيار افكار عمومي قرار دهند تا هيچ گوش و چشمي به سوي صدا و اشاره بيگانه گرايش پيدا نكند. - 5 مادام كه بيانيه هاي تهديدآميز در گوشه و كنار منتشر مي شود و كساني به تصريح يا تلويح از خشونت طلبان داخلي حمايت مي كنند اين احتمال وجود دارد كه بار ديگر سياسيون، فرهيختگان و دانشوران ديگري قرباني خشونت شوند، بنابراين از دولت محترم انتظار مي رود تا دفع كامل اين فتنه، براي مراقبت از جان چهره هاي سياسي و فرهنگي - به ويژه كساني كه سابقه تهديد دارند - دقت بيشتري به خرج داده و ايفاي مسئوليت نمايد. - 6 دعوت دولت از مردم براي شركت در يك گردهمايي بزرگ و محكوم كردن همگاني منش هاي قهرآلود و روش هاي خشونت آميز مي تواند پيوند دولت و ملت را براي تحقق هدف مشترك خشونت زدايي مستحكمتر نموده و سرعت بخشد. در پايان با ابراز همدردي با خانواده هاي قربانيان خشونت هاي اخير و همدلي و همبستگي با هنرمندان، فرهيختگان و دانشوران كشور، اميدواريم با همكاري دولت و ملت، خشونت طلبان از هيمنه حضور مردم و وحدت و همبستگي ملي فراهم شده، اين پيام الهي و سنت تاريخي را دريابند كه آنان كه باد مي كارند، توفان درو خواهند كرد. دفتر سياسي حزب كارگزاران سازندگي ايران