Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771020-43589S4

Date of Document: 1999-01-10

در شهر، كمتر رفت وآمد كنيم، چاره اين است آلودگي هوا، ازانقلاب صنعتي تا امروز (واپسين بخش ) اشاره: خاستگاههاي گسترش آلودگي هوا موضوع نخستين بخش اين گزارش بود، كه هفته گذشته از نظر خوانندگان محترم گذشت. واپسين بخش اين گزارش كه در آن به طور عمده راهكارهاي اساسي براي مقابله با اين معضل زيانبار محيط زيست شهري تشريح شده است، درپي مي آيد. هر مرگ و مير، افزون بر صدمات عاطفي و خانوادگي، هزينه هاي اقتصادي كوتاه مدت و بلند مدت خانوادگي و ملي فوق العاده اي ايجاد خواهد كرد. بهاي ملي مرگ و مير عابران پياده در امريكا بيش از يك ميليارد دلار برآورد شده است. شبكه پستي و مخابراتي كشور به ميزان قابل توجهي مي تواند پاسخگوي مشكلات آلودگي هوا و عوارض و خسارات و هزينه هاي ناشي از ترددهاي شهري و بين شهري باشد. برنامه ريزي در جهت رفع مشكل و حل مساله رفت و آمدهاي شهري از اهم وظايف شهرداري هاست. نكات ديگر نيز قابل اعتناست: - آموزش مردم در امر رفت و آمدهاي شهري از طريق رسانه هاي جمعي - اقداماتي در جهت كاهش رفت و آمدها با وسايل شخصي با همكاري شهرداري و اداره راهنمايي و رانندگي طرح ترافيك جامع شهر تهران و محدوده تجاري اداري نمونه خوبي است ولي مجوزهاي عبور نقض غرض است و اينك. نگاهي به گزارش سازمان حفاظت محيط زيست: گزارش ارسالي سازمان حفاظت محيط زيست از وضع آلودگي هواي تهران درمهرماه 76 كه با استفاده از نتايج سنجش عوامل آلاينده هوا در ايستگاه هاي پنجگانه مستقر در سطح شهر تهران تهيه شده، براي رفع معضل آلودگي تلاش مجدانه و همكاري و هماهنگي تمام دستگاه هاي دولتي و مشاركت عموم مردم را لازم دانسته است. به منظور معرفي وضع آلودگي و انعكاس آن از طريق رسانه هاي جمعي و افزايش آگاهي عمومي كميته اي، نيز براي ايجاد هماهنگي و همسو ساختن فعاليتهاي سازمانها تشكيل شده است. ايستگاه هاي سنجش عوامل آلاينده، وضع آلودگي ايستگاه را در مهرماه جاري چنين اعلام كرده است. - آلودگي در ايستگاه /27 5تجريش برابر /حدمجاز در ايستگاه نجات اللهي 25 برابر حد /مجاز در آزادي 22 /برابر و در بهمن (كشتارگاه ) برابر 27 و در مجموع ميانگين /24 45آلودگي برابر حد مجاز بوده است. حد مجاز عوامل آلاينده چنين است: - /0 14دي اكسيدگوگرد PPM - /0 05دي اكسيدازت PPM - هيدرو /0 24كربورها PPM - منواكسيد كربن 9 PPM - گرد و غبار و ذرات معلق 150 PPM - /0 12اوزون PPM با آغاز فصل سرما، مصرف سوختهاي فسيلي و بروز وارونگي هوا و تراكم شديد آلاينده ها و آلودگي هواي تهران مضاعف مي شود. پيشنهادهاي سازمان حفاظت محيط زيست براي كاهش آلودگي هواي تهران چنين است: - حذف يا كاهش فوري استفاده از موتورهاي دوزمانه - تنظيم زمستاني موتور خودروها و جلوگيري از تردد خودروهاي داراي اشكال فني - اعمال دقيق تر قانون و مقررات در تردد خودرو - گسترش سريع شبكه گازرساني شهري - سامان دادن نظام حمل و نقل عمومي و كاهش ميزان استفاده از خودروهاي شخصي - گازسوز كردن خودروهاي عمومي و شخصي با جديت بيشتر نكته اي كه مورد توجه سازمان حفاظت محيط زيست نيز است، نقش سازمانها در كاهش آلودگي هواست. سازمانها، شركتها و محافل دانشگاهي، تحقيقاتي و اداري مخصوصا پست و مخابرات در كاهش رفت و آمدهاي شهري و در نتيجه كاهش آلودگي هوا نقش بسيار موءثر و سازنده اي مي توانند ايفا كنند. در آذرماه جاري نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست پس از شركت در اجلاس كيوتو ( ژاپن ) كه بسياري از كشورهاي صنعتي و در حال توسعه حضور داشتند و پروتكلي در زمينه پيشگيري از گرم شدن كره زمين و كاهش گازهاي گلخانه اي و جلوگيري از آلودگي هواي زمين تنظيم كردند، طرحي جديد براي مبارزه با آلودگي هوا تهيه و به هيات دولت عرضه كرده است. در سالهاي گذشته، سازمان حفاظت محيط زيست، شهرداري و وزارت صنايع اقدامات پراكنده اي در جهت رفع آلودگي هواي تهران انجام داده اند. در اجلاس كيوتو شش گاز مخرب لايه اوزون معرفي شده است كه عامل اصلي ايجاد آنها، كشورهاي صنعتي از جمله آمريكا، ژاپن و كشورهاي اروپايي اند كه در قبال اين تخريب متعهد شده اند. ايران با اين كه تعمدي در كاهش گازهاي گلخانه اي ندارد ولي با اصلاح فن آوري نيروگاه ها و صنايع و با گسترش جنگلها و فعاليت در زمينه بيابان زدايي خواهان حفظ لايه اوزون شده است. تاثير مخابرات و پست در كاهش آلودگي هوا با تزريق بيش از يك ونيم ميليون تن مواد آلاينده هوا از قبيل انواع هيدروكربن ها، اكسيدهاي ازت و گوگرد، سرب و ذرات معلق به هواي شهر بزرگ تهران در طول سال هر نفر از مرد و زن و پير و جوان و كودك از اهالي اين شهر اگر جمعيت را ده ميليون نفر درنظر بگيريم سهمي معادل 150 كيلو خواهد داشت به عبارتي ديگر روزانه 400 گرم. آيا فكر مي كنيد كه چه مقدار از اين 400 گرم مواد آلاينده هواي تهران، به زمين مي نشيند و چه مقدار به ريه هر تهراني وارد؟ مي شود يكي از مواد خطرناك معلق در هواي تهران ذرات آزبست است كه از لنت ترمز اتومبيلها منتشر مي شود. ريه ظريف كودكان و ريه ضعيف پيران تا چه اندازه در برابر بيماري سرطان ناشي از مواد آلاينده هوا مي تواند مقاوم؟ باشد و در مقابل بسياري بيماري هاي؟ ديگر - هزينه بيماريها اعم ازدكتر و دارو و استهلاك امكانات و تجهيزات بيمارستاني و.. چه؟ قدراست - زمان مصرف شده يا در واقع تلف شده از بيمار، دكتر، كاركنان بيمارستان و اطرافيان بيمار چه مدت است و آيا قابل تقويم به پول؟ است - تنش و دلهره و آسيبهاي روحي كه بر بيمار و اطرافيان او در مدت مداوا وارد مي شود قابل محاسبه؟ است آيا به كميت تبديل؟ مي شود - در صورت فوت بيمار پس از مدتي هزينه كردن و تحمل بيماري، آسيبهاي اقتصادي و روحي و عاطفي بازماندگان قابل بررسي و محاسبه؟ است - استهلاك و هزينه وسائل نقليه را نيز بايد در نظر گرفت. براي رفع مشكل آلودگي هوا و عوارض مترتب برآن چه بايد ؟ كرد آلودگي هوا يك معلول است. علت آن خودروهايي است كه در سطح شهر روان اند. پس به علت بايد پرداخت و آن را از ميان برداشت. آيا نمي شود تعداد اتومبيلهايي كه در سطح شهر در طول روز و شب در گشت وگذارند، كاهش؟ داد - آيا نمي شود (به همان شكلي كه در آغاز انقلاب عمل شد ) يك روز در ميان اتومبيل هاي نمره فرد و زوج در شهر روان ؟ شوند - آيا نمي شود ازحركت تمامي وسايل نقليه شخصي در سطح شهر جلوگيري؟ كرد آيا بايد سلامت 10 ميليون جمعيت به وسيله 700 هزار اتومبيل شخصي و 350 هزار موتوسيكلت و 98 هزار اتوبوس و ميني بوسهاي دودزا به خطر؟ بيفتد - آيا اگر حركت تمام وسايل نقليه در سطح شهر تهران حذف شود مشكلي پيش؟ مي آيد - آيا نمي شود اتوبوسها و ميني بوسهاي معيوب را كه يكسره دود غليظي به هوا تزريق مي كنند، از رده خارج كنند و وسايل نقليه عمومي سالم و گازسوز وظيفه نقل و انتقال مردم را بعهده؟ بگيرند - آيا نمي شود بسياري از كارها را بي آن كه افراد از منزل خارج شوند تلفني و حتي خريدشان را به وسيله پست خريد انجام؟ دهند - آيا مردم نمي دانند كه شبكه گسترده پست و مخابرات شبانه روز در خدمت؟ مردم اند اينها هيچكدام شعار نيست. با عنايت به اين كه بخش عمده اي از بودجه كشور از طريق فروش نفت - اين فرآورده طبيعي و نعمت رايگان خداوندي كه به همه نسلهاي كشور متعلق است - تامين و با كاهش يافتن قيمت بين المللي نفت مشكل حياتي براي بودجه كشور ايجاد مي شود، آيا مصرف بي رويه و زيان آور آن با عقل سليم سازگار؟ است در شرايطي كه يكي از توليدات جامعه مخابراتي كشور، توليد سلولها و باتري هاي خورشيدي است و مي تواند در تامين انرژي مورد نياز تا حدود زيادي جايگزين مواد سوختي ديگر از قبيل نفت و مشتقات آن باشد، آيا مصرف يك ماده صنعتي به نام نفت كه مي تواند براي كشور ارزآور باشد، با مصالح ملي مطابقت؟ دارد - اگر بتوانيم آمار سفرهاي داخل شهري را بدست بياوريم و بتوانيم مشخص كنيم چه تعداد از آنها از طريق تلفن و يا پست قابل حذف شدن اند و بعد هزينه ها را مقايسه كنيم، آنگاه مي توانيم ميزان صرفه جويي حاصل ازاستفاده از تلفن و پست را به جاي سفر شهري در روز و در سال بدست آوريم. آيا فكر نمي كنيد كه اين رقم به ميلياردها ريال نزديك باشد و آيا نمي شود مبلغ صرفه جويي شده را در بخشهاي ديگر سرمايه گذاري؟ كرد و دهها و صدها پرسش ديگر. علي چراغي