Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771020-43584S3

Date of Document: 1999-01-10

جنگ نفت و ا لماس در آنگولا واحد رسانه هاي خارجي همشهري: با فاصله كمتر از يك هفته، دومين هواپيماي سازمان ملل نيز هفته گذشته در آنگولا سرنگون شد. چهار سال از آغاز فرايند صلح با ميانجيگري سازمان ملل مي گذرد و تصور مي رفت اين صلح بر منازعات داخلي كشور نقطه پايان گذارد. ميلياردها دلار بي حاصل صرف آشتي دولت و چريكهاي يونيتا شده ولي اكنون غبار جنگ يك بار ديگر نمايان شده است. به گزارش تلويزيون بي بي سي، آنگولا ويتنام فراموش شده جهان است غم انگيزترين قرباني جنگ سرد. ظرف 15 سال گذشته دولت اين كشور با پول شوروي و سي هزار سرباز كوبايي با چريكهاي يونيتا كه از كمك مالي آمريكا و پشتيباني ارتش آپارتايد آفريقاي جنوبي برخوردار بودند، جنگيده است. صدها هزار نفر كشته شدند يا دچار قطع عضو شدند. حتي زماني كه جنگ سرد خاتمه يافت، نبرد تا سال طول 1994 كشيد. اكنون با گذشت 4 سال طليعه جنگ دوباره پديدار شده است. هزينه اين جنگ بي حاصل از دو ثروت عمده كشور تامين مي شود كه بايد صرف بازسازي آن مي شد. صنايع توليد نفت آنگولا رونق فراواني دارد. ذخاير نفت جديدي در سواحل اين كشور بر اقيانوس اطلس يافت شده است و توليد چاههاي آن به روزانه 10 ميليون دلار مي رسد. گمان مي رود ظرف يك دهه آينده توليد نفت سه برابر شود، در اين صورت آنگولا بزرگترين توليد كننده نفت آفريقا خواهد شد و نيجريه را پشت سر خواهد شركتهاي گذاشت نفتي بين المللي مي كوشند در رونق نفتي اين كشور سهمي براي خود دست و پا كنند. آنها حاضرند ميليونها دلار بدهند تا فقط حق اكتشاف نفت در مناطق دست نخورده بستر دريا به آنها داده شود. اما پول نفت به جاي آنكه صرف بازسازي كشور شود، به مصرف استمرار جنگ مي رسد. ژوزه ادوارد دوسانتوس رئيس جمهوري آنگولا يكي از معدود بازماندگان نسل قديمي رهبران آفريقايي است و 20 سال است بر ثروت نفت كشور سيطره دارد. وي سالها از ماركسيستهاي قسم خورده بود ولي حالا مدتي است به طرفدار مشتاق سرمايه داري بدل شده است. اقليت وفادار به او به ثروتي افسانه اي دست يافته اند و پول نفت كه همواره در اختيار دولت بوده است صرف بودجه نظامي و زندگي مجلل عده اي معدود از دولتمردان مي شود. خارج از لواندا، آنگولا جهاني ديگر است. در منتهي اليه شمال شرقي كشور، معادن الماس بزرگي وجود دارد كه همواره بر سر آن جنگ رخ داده است. تردد در اين مناطق محدود به كساني است كه پروانه ويژه دارند. رودخانه هاي شمال آنگولا حاوي گران بهاترين الماس جهان است. قطعات الماس در ميان قلوه سنگهايي قرار دارد كه در طول ميليونها سال رسوب كرده است. با ساده ترين وسايل مي توان اين الماسها را استخراج كرد. كاوش الماس در آنگولا همواره مخاطره آميز بوده است. در سراسر اين ناحيه كاوشگران الماس به رودخانه هاي پر از تمساح مي زنند تا الماس بيابند. تا پايان پارسال اكثر آنان مانند برده در اختيار يونيتا بودند. يونيتا از سال كه 1992 اين مناطق را تصرف كرد تا سال 1997 بزرگترين شبكه قاچاق سازمان يافته الماس جهان را اداره مي كرد و از پول آن براي خريد اسلحه و برافروختن آتش جنگ استفاده كرد. در خلال اين 5 سال عده بيشتري از 17 سال قبل از آن در جريان جنگ داخلي كشته شدند. برخي از اين معادن الماس با امتيازاتي كه دولت به شركتهاي خارجي داده است، اداره مي شود. اين مناطق را يونيتا براساس مفاد پيمان صلح به دولت واگذار كرد800 درصد الماس آنگولا بهترين كيفيت را دارد. سهم عمده اي از درآمد معادني كه در اختيار يونيتا نيست، به دولت مي رسد. اكنون كه فرايند صلح 4 ساله آنگولا مختل شده است يونيتا برخي از معادن را مجددا تصرف كرده آنگولا است در آستانه سومين دوره جنگ داخلي است. هواپيماهاي دولت به اهداف يونيتا در داخل كشور حمله مي كنند. هر دو طرف مجددا مسلح مي شوند و جوانان را به زور به خدمت مي گيرند. به نظر مي رسد آنگولا از گذشته خود هيچ نمي آموزد. شيفتگي دولتمردان اين كشور به جنگ طاقت جامعه بين المللي را به سر آورده است بيست سال جنگ داخلي آنگولا را ويران كرده است. اكنون در پايان فرايند صلح 4 ساله كشور بايد به آينده اي اميدوار كننده چشم مي دوخت، اما رهبران اين كشور دوباره مردم را در آستانه نبردي ديگر قرار داده اند.