Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771020-43584S2

Date of Document: 1999-01-10

توتال به دنبال سرمايه گذاري هاي تازه اي در ايران است پاريس - خبرگزاري جمهوري اسلامي: روزنامه لوموند چاپ پاريس در شماره روز پنجشنبه گزارشي را به سرمايه گذاري شركت نفت فرانسوي توتال درحوزه هاي نفتي كشورمان اختصاص داد. در اين گزارش، دومنيك گالوا خبرنگار اعزامي لوموند به خليج فارس به نقل از كريستف دومارژري مدير بخش خاورميانه اي توتال نوشته است: ماتمام راههاي توسعه فعاليت خود را در ايران، چه در دريا و چه در خشكي، مطالعه مي كنيم و درحال حاضر دو طرح جديد براي سرمايه گذاري در اين كشور داريم. وي اين مطالب را هنگام بازديد از حوزه نفتي جزيره سيري در مركز خليج فارس بيان كرد و تمايل توتال را به سرمايه گذاري در حوزه هاي سي دي و سيري اعلام داشت. توتال فعاليتهاي خود را در حوزه نفتي سيري (حوزه هاي آ و اي ) از سال آغاز 1995 كرده است. اين شركت فرانسوي همچنين نامزد سرمايه گذاري در حوزه نفتي بزرگ اهوازدر شمال آبادان است كه ذخاير آن حدود 45 ميليارد بشكه نفت خام ارزيابي مي شود. لوموند مي افزايد: سهميه توليد نفت ايران در سه سال گذشته افزايش يافته و /3 6به ميليون بشكه در روز رسيده است - هر چند اين سهميه در 20 سال پيش دو برابر اين ميزان بود - از اين رو تهران مايل به جذب شركتهاي خارجي به صنايع نفت خود است. ايران به اين شركتها مشاركت در توسعه حوزه هاي موجودو بهبود وضع استخراج نفت آنان و همچنين سرمايه گذاري درحوزه هاي جديد راپيشنهاد كرده است. اين كشور اجازه تصاحب حوزه هاي زيرزميني نفت خود رابه شركتهاي خارجي نمي دهد. حوزه هايي كه ده درصد ذخاير نفت جهان را شامل مي شود. با اين حال ايرانيها شيوه بيع متقابل (باي بك ) را به شركتهاي سرمايه گذار خارجي پيشنهاد مي كنند. اين روزنامه فرانسوي مي افزايد: در نوامبر سال 1995 چند ماه پس ازآغازفعاليت توتال در حوزه سيري دولت ايران 11 طرح جديد سرمايه گذاري نفت وگاز را به شركتهاي خارجي پيشنهاد كرد اما به سبب تحريمهاي آمريكاتنهامذاكره درباره دو طرح از مجموع طرحهاي ياد شده به نتيجه رسيد. اجراي يكي از اين طرحها را شركتي كانادايي و ديگري را توتال بر عهده گرفتند. اين روزها، پنجمين شركت نفتي جهان (توتال ) به همراه گازپروم روسيه وپتروناس مالزي با سرمايه گذاري حدود 2 ميليارد دلار در حوزه پارس جنوبي مشغول كاراند. مقامهاي ايراني در ژوئيه 1998 در لندن 43 طرح ديگرتوسعه نفت و گاز را به مناقصه گذاشتند. حدود 20 شركت بين المللي در اين مناقصه شركت داشتند و قرار است نخستين قراردادهاي رسمي در اين زمينه درسال جديدميلادي به امضا برسد. مدير بخش خاورميانه اي توتال مي گويد پس از سقوط بهاي نفت به كمتر ازبشكه اي 10 دلار شركتهاي نفتي به فكر سرمايه گذاري در مناطقي افتاده اند كه كمترين هزينه استخراج را دارد. مثلا در خاورميانه، استخراج هر بشكه نفت بين 2 تا 4 دلار هزينه دارد ولي در خارج از اين منطقه هزينه استخراج بين 6 تا 13 دلار است. اين روزنامه مي افزايد: بااين حال كارشناسان اعتقاد دارند به سبب وجودقانون آمريكايي داماتو و خطر مجازاتهاي واشنگتن برضد شركتهاي سرمايه گذاردر صنايع نفت و گاز ايران كه تا سال 2001 ميلادي معتبر است امكان استقبال چنداني از سرمايه گذاري در ايران نمي رود. توتال و شركاي آن در حوزه نفتي پارس جنوبي فعاليت خود را آغاز كرده و از خطر مجازاتهاي آمريكا به دليل حمايت اتحاديه اروپايي تاكنون مصون مانده است اما پس از خريد شركت بلژيكي پترو فينا كه در آمريكا سرمايه گذاري كرده است ميزان آسيبپذيري آن دربرابر مجازاتهاي احتمالي واشنگتن افزايش يافته از است اين رو توتال درسرمايه گذاريهاي جديد خود در ايران به دنبال شركايي از كشورهاي ديگر به ويژه ژاپن است. با اين همه اين شركت فرانسوي در حال حاضر تنها شركت غربي سرمايه گذار در صنايع نفت و گاز ايران است. خبرنگار لوموند سپس به نقل از دومنيك بارت مدير توتال در حوزه نفتي سيري مي نويسد: ما راه را باز مي كنيم و اين كاري جذاب است، امادوست داريم كه در اينجا تنها نباشيم. لوموند مي افزايد: از اين اقدام توتال شركتهاي الف فرانسه و ايتاليا اجيپ بهره مند شده اند چرا كه آنان در انتظار امضاء قراردادي براي استخراج حوزه هاي نفتي دورود هستند. شركتهاي آمريكايي - انگليسي به سببحضور در آمريكا شهامت كمتري براي سرمايه گذاري در ايران دارند. چه خطرمجازاتهاي واشنگتن در داخل خاك آمريكا شركتهاي سرمايه گذار در ايران رابيش از ساير شركتها تهديد مي كند. حتي شركت انگليسي - هلندي شل و شركت انگليسي لاسمو كه اخيرا قراردادهايي براي سرمايه گذاري در درياي خزر باايران منعقد كرده اند براي دور ماندن از تحريمهاي آمريكا قراردادهايي /19 8به ارزش ميليون دلار با تهران به امضا رسانده اند كه كمتر از 20 ميليون دلار و خارج از مقررات تنبيهي پيش بيني شده در قانون آمريكايي داماتو است. لوموند در پايان گزارش خود مي نويسد: همه مي دانند كه با وجود نيازايران و تمايل مقامهاي رسمي كشور، بازگشايي كامل راه (براي سرمايه گذاري ) بيش از پيش بيني ها زمان مي برد.. شما ساعت داريد و ما وقت داريم. اين جمله اي است كه ايرانيها هر از گاهي در مذاكرات خود با غربيها و درپاسخ به كنايه هاي توام با بي صبري آنان عنوان مي كنند.