Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771017-43580S6

Date of Document: 1999-01-07

نمايندگان مجلس خواستار شناسايي عوامل پشت پرده اخير شدند قتل هاي * قتل هاي صورت گرفته بقدري پيچيده و مشكوك است كه نمي توان بدون سر نخ هاي محكم، اين جنايات را انجام داد. اينكه دو يا سه نفر طراح اين قضيه باشند بعيد به نظر مي رسد بايد عناصر مشوق و طراح را رديابي كرد گروه سياسي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضمن استقبال از كشف توطئه قتل هاي اخير خواستار شناسايي و معرفي عوامل اصلي اين حوادث شدند. قاسم رمضانپور نرگسي نماينده صومعه سرا به خبرنگار همشهري گفت: ريشه اين حوادث را بايد در دامن زدن به خشونت ها پس از روي كار آمدن آقاي خاتمي با 20 ميليون راي ديد. وي با اشاره به سخنراني پيش از دستور يكي از نمايندگان تندرو جناح راست گفت: آقاياني كه اكنون دعوت به وحدت مي كنند در مورد كدام يك از حرمت شكني ها و خشونت ها موضع؟ گرفتند سكوت آنها كار را به جايي رساند كه با انجام قتل هاي اخير ضربه بزرگي بر پيكر نظام جمهوري اسلامي وارد شد، حال به فكر وحدت افتاده اند! وي افزود: بحث ما اين است كه عده اي به ظاهر وحدت را تاييد مي كنند ولي به هجوم و تبليغات و دروغ پردازيهاي خود ادامه مي دهند. رمضانپور نرگسي اضافه كرد: افرادي كه در رابطه با قتل هاي اخير دستگير شده اند قربانيان يك تراژدي در كشور هستند. بايد عوامل اصلي شناسايي شوند. وي گفت: اگر به دنبال وحدت هستيم بايد به راي مردم احترام بگذاريم و هر كس برخلاف راي مردم كارشكني كرده وحدت شكن است وبايدمورد موءاخذه قرار اين گيرد نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه كساني كه فراتر از قانون مي خواهند عمل كنند وحدت شكن هستند گفت: براي حفظ وحدت بايد تابع محض قانون باشيم و در چارچوب آن عمل كنيم. اگر قانوني عمل كنيم وحدت برقرار مي شود و نياز به توصيه وحدت نيست. رمضانپور خواستار شناسايي عاملين اصلي اين حوادث شد و گفت: بايد دست اين افراد را از مقدرات و تريبونهاي كشور كوتاه كرده و از نقاط حساس بيرون كنيم. وي با تاكيد بر اينكه صحنه گردانهاي اصلي اين قضايا پشت پرده هستند گفت: كوتاهي در معرفي عوامل اصلي خيانت به خون شهدا است. نظري نيا نماينده كنگاور نيز در اين زمينه گفت: خشونت هاي سالهاي اخير روش جديدي براي مخدوش كردن چهره نظام جمهوري اسلامي بوده است. در انتخابات رياست جمهوري افراد زيادي تحت تاثير القائاتي كه يقينا مستقيم يا غير مستقيم از خارج نشات مي گرفت دست به خشونت زدند تا سليقه خود را حاكم كنند. اگر در آن روز با اين عوامل برخورد بدي مي شد امروز شاهد اغفال و فريب افرادي كه به ظاهر لباس طرفداري از نظام را دارند نبوديم. وي ضمن تشكراز دقت نظر و تيزبيني رياست جمهوري گفت: اگر اين ماجرا تاواني نيز داشته باشد رياست جمهوري آن را مي پردازد ولي نظام را از ورطه انحراف نجات مي دهد. محمود گلباز نماينده طالقان و ساوجبلاغ نيز با اشاره به اينكه عده اي روي كار آمدن آقاي خاتمي را مخالف حفظ امنيت ملي كشوري دانستند گفت: اين افراد امروز بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه چرا اين مطالب را عنوان؟ مي كردند گلباز، قرباني بزرگ حوادث اخير را نظام جمهوري اسلامي ايران دانست و گفت: اگر به اين مسئله رسيدگي كامل نشود و عناصر ريشه اي آن شناسايي نشوند حيثيت نظام ضربه خورده و به جايگاه رفيع دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي لطمه جدي وارد مي شود. وي گفت: قتل هاي صورت گرفته بقدري پيچيده و مشكوك است كه نمي توان بدون سر نخ هاي محكم، اين جنايات را انجام داد. اينكه دو يا سه نفر طراح اين قضيه باشند بعيد به نظر مي رسد بايد عناصر مشوق و طراح را رديابي كرد. آقا عليخاني نماينده بوئين زهرا و آوج خشونت هاي اخير را دنباله خشونت هاي گذشته مانند حمله به كتابفروشي ها و آتش زدن آنها، حمله به مسئولين دولتي و به تشنج كشيدن نمازهاي جمعه دانست و گفت: در كشوري كه داراي رهبر، رئيس جمهور، قانون و قوه قضائيه است كساني مي خواهند مافوق همه اينها عمل كنند و نظرات خود را با خشونت اعمال نمايند. وي اين حركات را بهانه اي براي تحركات خارجي عليه نظام جمهوري اسلامي دانست و گفت: شايد بعضي اظهارنظرهاي گذشته بعضي از مقامات به افرادي كه خارج از جايگاه قانوني خود عمل مي كردند كمك مي كرد. وي گفت: گستردگي عمل و فجيع بودن اقدامات به گونه اي بود كه اراده و عزم ملي را عليه خود برانگيخت. آقا عليخاني با اشاره به حساسيت دقيق رهبري و جديت رياست جمهوري گفت: اين حساسيت ها باعث شد يكي از كانونهاي توطئه عليه نظام جمهوري اسلامي شناسايي شود اميدواريم با ادامه كار كميته ويژه قتل ها اگر كانونهاي ديگري نيز وجود دارد شناسايي و ريشه كن شوند تا مردم در سايه نظام احساس امنيت و آسايش كنند. حسين مرعشي نماينده كرمان نيز ضمن اظهار تاسف از اينكه عناصري از وزارت اطلاعات در اين ماجراها دخالت داشته اند گفت: صراحت و صداقت وزارت اطلاعات در اعلام اين موضوع مردم را نسبت به دستگاههاي اطلاعاتي مطمئن تر مي كند. مرعشي خواستار ريشه يابي امنيتي، اطلاعاتي و سياسي اجتماعي اين مسئله شد. وي در مورد ريشه هاي سياسي اجتماعي اين حركات گفت: تندروي و خشونت عامل اصلي اين حركات است. وي اضافه كرد: ما كشور انقلاب كرده اي هستيم و اصولا در انقلابها عناصر تندرو هستند كه مي توانند صاحب نقش شوند ضمن اينكه دين اسلام ما را به ميانه روي و اعتدال فرا خوانده است، ما در دوره هاي بعد از پيروزي انقلاب بايد عناصر تندرو در انقلاب را براي برگزيدن راه دقيق اسلامي يعني ميانه روي قانع مي كرديم. وي اظهار اميدواري كرد كه از حوادث اخير درس گرفته و به تشويق تندروي ها خاتمه داده شود. مرعشي عناصر دستگير شده را عناصر اصلي حوادث اخير ذكر كرد و گفت: به نظر من ديگر نقطه ابهامي وجود ندارد.