Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771016-43557S1

Date of Document: 1999-01-06

راه حلي براي مشكلات مدرسه فرزندان اگر در مورد تكليف مدرسه فرزند خود باتعدادي از والدين از گروههاي مختلف اجتماعي صحبت كنيد، بي ترديد اظهار نظرهاي متفاوتي را از ايشان خواهيد شنيد. به نظر مي رسد هيچ راه حلي جهت پايان دادن به اين مشكل و امتناع بچه ها از انجام تكاليف و يا سعي در تبديل آن به يك فعاليت جدي و موءثر وجود نداشته باشد. به راستي راه چاره چيست و والدين چه اقدامي در اين مورد مي توانند انجام؟ دهند با درك اين مهم كه تكليف مدرسه هر چند كه ملال آور و خسته كننده باشد وليكن در نهايت داراي اهدافي است كه دستيابي به آنها ضامن موفقيت علمي فرزندانتان خواهد بود. انجام تكاليف مدرسه به بچه ها ياد مي دهد كه چگونه دستورالعملها و خواسته ها را دنبال كنند و چگونه با به كارگيري مهارتهاي وابسته به امور تحقيقات و پژوهش و تمركز، كنجكاوي خود را ارضا نمايند. براساس يافته هاي خانم ليندا سونا، روانشناس باليني و نويسنده كتاب برنامه ريزي براي تكاليف مدرسه به وسيله والدين در، مورد تكاليف مدرسه هدف نهايي از انجام تكاليف اين است كه بچه ها بتوانند خود از عهده كارهاي روزمره شان برآمده و خود آنها را به پايان رسانند. رمز موفقيت در گرو اعتماد و اطمينان بچه ها در مورد ضرورت انجام تكاليف است نه اين اعتقاد كه تكاليف مدرسه تجربه اي تلخ و ملال آور اگر است فرزند شما به اين باور برسد كه انجام تكاليف مدرسه ضامن موفقيت و دستيابي به اهداف آموزشي است، او در قبال وظايف محوله، از جمله تكليف مدرسه، احساس مسئوليت خواهد نمود. براي رسيدن به اهداف پيش گفته سعي كنيد كه توصيه ها و رهنمودهاي زير را به كار گيريد. - 1 از ابتداي سال تحصيلي با آموزگار فرزندتان در تماس باشيد در آغاز سال تحصيلي از سياست و روش تدريس آموزگار فرزندتان آگاه شويد تا بدانيد كه چگونه و چندبار در هفته تكليف تعيين مي نمايد و چه انتظاراتي دارد و براي تكميل و ارائه آن چه مدت لازم است. اگر فرزندتان گفت كه براي آخر هفته تكليفي ندارد، به طور حتم بايد با آموزگار او دوباره تماس بگيريد و از موضوع و ادعاي او اطمينان حاصل نماييد. خانم آلن كلوين نويسنده چگونه كتاب مي توان غولي به نام تكليف مدرسه را رام نمود. در اين مورد مي گويد: كسب خبر از منبع اصلي و صحت و سقم آن مي تواند به بسياري از بحث ها پايان دهد. - 2 زمان مشخصي را به انجام تكاليف اختصاص دهيد اختصاص زمان خاص و مستمر به مطالعه و رسيدگي به تكاليف به صورت يك عادت و روند ثابت در بچه ها باعث پيشرفت و انجام كار مي شود. سوءال اين است كه چه وقتي مناسب است تا آنها به تكاليف و امور درسي خود؟ برسند بعضي از بچه ها به زماني جهت استراحت نياز دارند تا خستگي محيط مدرسه از آنها دور شود. بعضي ديگر پس از صرف شام از كارايي بيشتري برخوردار هستند و بهتر مي توانند به تكاليف درسي خود برسند. تعدادي از بچه ها دوست دارند به محض اينكه به منزل مي رسند و زماني كه مادر در حال تهيه و تدارك شام مي باشد، به تكاليف خود برسند و آنها را انجام دهند. اگر فرزند شما تكليفي براي انجام دادن ندارد، بهتر است كه پيشاپيش دروس ديگر خود را مطالعه و يا وقت خود را صرف مرور درسهاي خود كند و يا از وقت خود براي انجام ديگر تكاليف و كارهاي تحقيقي استفاده كند. در كارهاي خود جدي باشيد و به خاطر داشته باشيد كه بچه ها هميشه سعي دارند تا شما را آزموده تا ببينند آيا واقعا به برنامه ريزي و زمان تنظيم شده براي مطالعه و تكاليف مدرسه پاي بند هستيد. اگر تكاليف درسي در مدت تعيين شده انجام نشود و يا فقط رفع تكليف باشد چه كار بايد؟ كرد در اين مورد حتما با آموزگار او تماس بگيريد و اطمينان حاصل كنيد كه همان مدت زماني را كه براي انجام تكليف معلم انتظار داشته است، شما در تقسيم بندي زماني رعايت كرده ايد. پس از آن در مورد برنامه ريزي خود استقامت به خرج دهيد و از فرزندتان بخواهيد كه هر شب از مدت زماني كه براي مطالعه اختصاص داده ايد به طور كامل استفاده كند. بچه ها بايد بفهمند كه رفع تكليف و تعجيل در انجام تكاليف از وقت تنظيمي براي مطالعه و رسيدگي به امور درسي نمي كاهد. - 3 وسايل مورد نياز را در جاي مخصوصي نگهداري كنيد وقت و انرژي بعلاوه نشاط و سرزندگي افراد مي تواند به دليل گشتن چيزهاي كوچكي مثل مدادتراشيده شده تلف شود. براي جلوگيري از اتلاف انرژي و وقت، خانم آلن كلوين پيشنهاد مي كند جعبه اي را براي قراردادن وسايل مورد نياز از قبيل مداد و كاغذ و منگنه و نوار چسب و... تهيه كنيد. اجازه دهيد بچه هاي بزرگتر خود در مورد نحوه برنامه ريزي دخالت مستقيم داشته باشند. آنها به اندازه كافي در مورد موضوع درسي و تكاليف مربوطه و انجام آن در وقت مقرر تجربه دارند و در رابطه با مطالب درسي خود الگو و سرمشق هايي از قبل در ذهنشان دارند. - 4 به عناوين مختلف به فرزندتان انگيزه كافي بدهيد و او را تشويق كنيد كارشناسان اعتقاد دارند كه براي تشويق و ايجاد انگيزه در كودكان خود در مورد كارهايي كه با جديت و وظيفه شناسي انجام داده اند آنها را تشويق كنيد. خانم كلوين در اين مورد مي گويد: آيا فيلمي هست كه فرزند شما علاقه شديدي به ديدن آن داشته؟ باشد در اين صورت، براي تعطيلات آخر هفته او را به سينما ببريد تا فيلم مورد نظرش را ببيند. حتما براي كاري كه به نحو شايسته انجام شده است فرزندتان را تشويق كنيد و در شادي او شريك باشيد و از بچه هايي كه نهايت تلاش خود را مي كنند تا تغييري چه رفتاري و يا علمي در خود به وجود آورند تعريف و تمجيد كنيد. به طور مثال اگر بچه هاي كوچكتر و فراموشكار كه سعي دارند تا بتوانند خودشان تمام كتابهاي درسي مورد نياز را در طول هفته به مدرسه برده و آنها را به منزل برگردانند و به نحوي از خودشان مديريت لازم را بروز مي دهند بايد حتما مورد توجه قرار بگيرند و كارشان مورد تمجيد قرار بگيرد. لين كرنر استاد تربيتي و روانشناسي دانشگاه كلمبيا اخيرا سرپرستي انجام و بررسي طرحي را كه در آن از خانواده هاي بچه ها فيلمبرداري شده بود را به عهده براساس داشت تحقيق وي، والدين يا خانواده هايي كه به فرزندان كلاس سوم خود در انجام تكاليف كمك مي كردند اعتماد به نفس لازم در كودكان به مراتب از ديگران بالاتر بود و اين دسته از كودكان حتي قادر به انجام كارهاي مشكل تر و يا تكاليف درسي سخت تر بودند زيرا كه پدر و مادر را الگو و سرمشق خود قرار داده بودند. پيام اصلي طرح اين بود كه والدين به فرزندان خود القا مي كردند كه شما مي توانيد اين كار را انجام دهيد و با كمك همديگر مي توان راهي براي انجام هر كاري پيدا نمود. خانم لين كرنر در اين مورد اظهار مي دارد: بچه ها بعد از مدتي اين پيام را باور كرده و سعي مي كنند تا در اين مورد به اعتماد به نفس و توانايي لازم دست يابند تا بهتر بتوانند از عهده انجام تكاليف خود برآيند. - 5 با ديگر والدين رابطه نزديكي داشته باشيد اگر فرزند شما ادعا نمود كه انجام تكاليف از عهده او خارج است در اين مورد بررسي كنيد و شايد واقعا تكليف تعيين شده برايش مشكل باشد. براي حصول اطمينان با والدين ديگر بچه ها تماس بگيريد كه چگونه فرزندانشان از عهده انجام تكاليف مورد نظر در برمي آيند همين رابطه مي توان با آموزگار فرزندتان تماس گرفت و جهت دستيابي به راه حل مناسب از او كمك گرفت. - 6 تا رسيدن به نتيجه ايده آل كار را دنبال كنيد گاهي اوقات بچه ها در انجام تكاليف خود با مشكلي مواجه نمي باشند وليكن از انجام آن طفره مي روند و براي انجام ندادن آن مقاومت مي كنند و اين دقيقا مشكلي بود كه خانم سودوگان با آن روبه رو شد و براي رفع آن او مي گويد: طبق توافقي كه با آموزگار پسرم دارم، او هميشه در دفتر يادداشتي تكاليف روزانه، پسرم را نوشته و آن را امضاء مي كند و پس از تمام شدن تكاليف، من نگاهي به كارهايش مي اندازم و آنها را كنترل مي كنم. خانم دوگان اعتقاد دارد كه با توسل به اين شيوه به فرزند 16 ساله اش كمك كرده است تا از درسهاي مدرسه اش عقب نماند و در پي آن يكي از مشكلات و معضلات خانوادگي از بين رفته و آرامش به كانون خانواده برگشته است. اجازه بدهيد اينطور نتيجه گيري كرد كه انجام تكاليف مدرسه به اندازه بازيهاي ويديويي و يا ديگر تفريحات كودكان لذت بخش و سرگرم كننده به نيست اعتقاد روانشناسان برخورد والدين با اين مشكل نيازمند صبر و شكيبايي است و اين رمز موفقيت خواهد كودكان بود به زمان احتياج دارند تا حس مسئوليت پذيري در آنها به وجود آيد و پس از طي فراز و نشيبهاي زيادي به سرمنزل مقصود رسيده و در كمال رضايت اقدام به انجام تكاليف خود خواهند نمود. منبع: ريدرزدايجست ترجمه: پرويز يحيوي آزاد