Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771015-43540S2

Date of Document: 1999-01-05

رستم و سهراب در تالار وحدت نمايش رستم وسهراب ازمتون حماسي شاهنامه فردوسي اين روزها در تالار وحدت به اجرا آمده است. اين نمايش با 6 بازيگر به كارگرداني پري صابري يك ماه بر روي صحنه خواهد بود. موضوع اين نمايش رفتن رستم، به كشور توران و پيوند با تهمينه دختر شاه سمنگان است. نتيجه اين پيوند تولد پسري به نام سهراب است كه چون پدر به ايران زمين بازگشته مادر نام پدر را از فرزند پنهان مي كند. سهراب دردربار تورانيان بزرگ مي شود و چون درمي يابد كه پدرش رستم دستان است به دنبال وي عازم ايران مي شود تا شايد پدر را به تخت پادشاهي ايران بنشاند. ليكن تقديربازي ديگري دارد. دشمنان نيرنگ باز، پدر و پسر را به دام خدعه گرفتار مي كنند و در يك نبرد اهريمني سهراب به دست پدر كشته مي شود. رستم و سهراب بزرگترين غمنامه فردوسي در شاهنامه است كه بارها بر صحنه تئاتر و پرده سينما ظاهرشده است. پري صابري نويسنده و كارگردان اين نمايش با اشاره به اهميت شناساندن متون ادبي و نمايشي ايران به نسل جوان كشور دليل انتخاب اين افسانه حماسي را دغدغه همبستگي اش دراجراي نمايشي از شاهنامه و همچنين اداي دين به استادان بزرگ هنر و فرهنگ ايران دانست و افزود: اين چهارمين تجربه وي در مورد آثار نمايشي ايران پس از كار روي آثار سهراب سپهري، مولوي و عطار است. وي همچنين افزود: نمايشنامه وي نيز براساس ديدار شمس و مولانا تهيه شده كه عنوان آن شمس پرنده است و به زودي بر روي صحنه خواهد رفت. كارگردان نمايش رستم و سهراب با الهام از اين حماسه كهن ايراني و بااستفاده از عناصر نمايشي و هنرهاي سنتي مثل نقالي و موسيقي اصيل ايراني و تكنيك هاي تعزيه اثري موءثر و ملي و بومي آفريده است.