Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771012-43509S1

Date of Document: 1999-01-02

كارشناسان در گفت و گو با همشهري: كم آبي تهران حتي بابارش كافي هم برطرف نخواهد شد نماي يكي از تصفيه خانه هاي تهران. آب تهران به دليل برخورداري ازفرايند پيچيده و پر هزينه 9 بار تصفيه سازي يكي از پاكترين و گرانترين آبهاي آشاميدني در شهرهاي بزرگ جهان به شمار مي آيد. اما متاسفانه اين آب پاك و گرانبها به دلايل گوناگون به هدر مي رود * براساس اعلام بانك جهاني، تهران در شمار شهرهايي قرار دارد كه در مرز بحران كم آبي است * اكنون جمعيت تهران f نزديك به دو برابر ظرفيت طبيعي آن است و همين امر موجب مي شود حتي در صورت بارش كافي، باز هم اين شهر با مسئله كم آبي مواجه باشد گروه شهري: بررسي حجم نهايي منابع تامين آب استان تهران بيانگر آن است كه حتي به فرض بارش كافي برف و باران و پربودن مطلوب اين منابع، باز هم افزايش بي رويه مصرف آب و محدوديت شبكه هاي آبرساني موجب خواهد شد تهران با بحران كم آبي مواجه باشد. به گزارش خبرنگار ما با توجه به همين امر، بانك جهاني، در يكي از آخرين گزارش هاي خود تاكيد كرده است تهران از جمله شهرهايي به شمار مي آيد كه در مرز بحران كم آبي قرار دارد. مهندس جمالي فر در اين باره به خبرنگار ما گفت: در اولين طرح جامع تهران كه سال 1345 تهيه شده بود وسعت نهايي اين شهر 725 كيلومتر مربع و حداكثر جمعيت /5 5آن ميليون نفر پيش بيني شده بود در حالي كه هم اكنون وسعت تهران به بيش از 800 كيلومتر مربع رسيده و جمعيت آن در روز از ده ميليون نفر هم افزون تر شده است. وي تاكيد كرد در طرح جامع حوزه هاي گسترش فيزيكي و جمعيتي تهران برمبناي توانمندي منابع طبيعي آن پيش بيني شده بود و اكنون رشد مهارناپذير تهران موجب افزوني نيازهاي اين شهر نسبت به منابع طبيعي آن شده است. وي اشاره كرد در سال هاي اخير اغلب، بارش در استان تهران كمتر از متوسط سالانه بوده است اما قطعا حتي اگر اين بارش به حد كافي برسد، باز با توجه به عدم تعادل بين نيازها و منابع موجود، تهران دچار كم آبي خواهد بود. خبرنگار ما در گزارش خود مي افزايد: با درنظرگرفتن رشد /2 4جمعيت درصد شهر تهران در سال 1400 يعني كمتر از 25 سال آينده جمعيتي برابر با 17 ميليون نفر خواهد داشت كه براي تامين 1700 ميليون متر مكعب آب آن با فرض مصرف سرانه كمتر از 280 ليتر در روز تنها مي توان كمتر از نصف اين مقدار را از سدهاي لار، كن و لتيان تامين كرد. از سوي ديگر هزينه استخراج از آبهاي سطحي جديد در حوزه آبريز تهران به شدت در حال افزايش است، زيرا ساختگاه هاي جديد براي ايجاد سد و ذخيره و انتقال آب از نظر فني پيچيده و از نظر اقتصادي پرهزينه است. همچنين بايد توجه داشت كه هرگونه انتقال آب از حوزه هاي اطراف باعث تخريب بيشتر كشاورزي منطقه خواهد شد. چنانكه تاكنون موجب متروك شدن ده ها روستا در اطراف گرمسار، ايوانكي، شهريار، كرج و.. و مهاجرت ساكنان آنها به تهران و ديگر شهرهاي همجوار آن شده است. علي رضا اسدي كارشناس جغرافياي طبيعي در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن اشاره به ميزان آبدهي هر كدام از منابع سطحي و زيرزميني تامين آب استان تهران گفت: مي بايست توجه داشت كه در تهران مشكل دفع فاضلاب به موازات مسئله كمبود آب است، زيرا با توجه به نبود سامانه مناسب دفع فاضلاب، مي بايست به هر نحو شده ميزان مصرف آب شهر را كاهش داد وگرنه موجب آلودگي افزون تر منابع آب و خاك حوزه تهران خواهد شد. وي تاكيد كرد همين مسئله نشان مي دهد معضل كم آبي در تهران بيشتر از آنكه ناشي از جريانات اقليمي و حجم بارش باشد، برخاسته از توسعه بي رويه و برنامه ريزي نشده اين شهر است. خبرنگار ما در گزارش خود مي افزايد كارشناسان توصيه مي كنند شهروندان براي كاهش مصرف آب اين روش هاي ساده را مورد توجه قرار دهند: - استفاده از مخازن كوچك توالت ها، با استفاده از مخازن ليتري 10 به جاي مخازن معمول 20 ليتري مصرف آب تقريبا نصف مي شود. - استفاده از سردوش هاي مخصوص در اين استحمام سردوش ها كه داراي فشار زياد و خروجي كم هستند آب خروجي را از 25 ليتر در دقيقه به 10 ليتر در دقيقه يا كمتر كاهش مي دهند. - استفاده از سرشيرهاي پودركننده آب. با استفاده از اين سرشيرها در آشپزخانه مي توان مقدار آب خروجي را از 20 ليتر در دقيقه به 10 ليتر در دقيقه رساند. بنابراين براي يك خانوار 4 نفري مقدار آب صرفه جويي شده در يك ماه ليتر 1000معادل خواهد حال بود اگر ده هزار خانوار از اين وسيله استفاده نمايند سالانه 132 ميليون ليتر آب صرفه جويي خواهد شد. - تهيه دستورالعمل هايي توسط سازمان آب كه ميزان آب مورد نياز درختان، گلها و گياهان تزئيني را به شهروندان تهراني معرفي نمايد. با انجام اين كار مي توان از آب اضافي كه به گياهان داده مي شود جلوگيري و درصد 52حداقل در مصرف آب فضاي سبز صرفه جويي مصرف كرد آب فضاي سبز در الگوي مصرف شهري برابر 30 ليتر در روز براي هر شهروند در حال حاضر و 35 ليتر در روز براي سال 1395 در نظر گرفته شده است. - معرفي گونه هايي از گياهان كه آب كمتري براي رشد نياز دارند توسط شركتهاي گل و گياه وابسته به شهرداري. موظف كردن ادارات دولتي و شركتهاي تابع دولت به منظور استفاده از اين گونه گياهان در ايجاد فضاي سبز محوطه خود. معرفي اين گونه گياهان در فضاي سبز مي تواند تا حدود درصد 50در مصرف آب مختص فضاي سبز عمومي صرفه جويي كند. - آموزش همگاني در مصرف بهينه از منابع آب و صرفه جويي با استفاده از روزنامه، مجلات، نشريه ها و پوسترهاي عمومي. آموزش كودكان و دانش آموزان از طريق راديو و تلويزيون و مراكز آموزشي. - عوض كردن لوله هاي فرسوده و ارزان و در دسترس قراردادن واشرهاي شير آب به مشتركين. چكه كردن و نشت آب از شير و لوله ها موجب هدررفتن بيش از 200 ليتر آب در هر شبانه روز مي شود.