Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771012-43504S5

Date of Document: 1999-01-02

وقتي، مرگي عجيب به سراغ انسان مي آيد... در حال حاضر در جهان 20 ميليون نفر مبتلا به ويروس ايدز هستند اشاره: وقتي براي اولين بار، مواردي از ايدز در بين جوانان منحرف و همجنس باز ايالات متحده آمريكا مشاهده شد، پيشنهاد گرديد كه به اين پديده، عنوان نقص ايمني اكتسابي مربوط به همجنس بازان اطلاق شود و متعاقب اين موضوع، وسايل ارتباط جمعي آمريكا با سروصداي زياد، جهانيان را از ظهور يك بيماري مرگبار در بين گروه همجنس بازان آگاه كردند. ولي اين، تمامي واقعيت نبود ايدز، اكنون يك پديده دهشت بار اجتماعي در سراسر جهان است. براي آشنايي دگرباره با اين بيماري، دكتر هوشنگ فرهي، استاديار دانشگاه تهران و متخصص بيماريهاي عفوني، در گفتگويي كه در پي خواهد آمد، اطلاعات خوبي را در اين باره در اختيار خوانندگان همشهري گذاشته است كه با هم مي خوانيم. * ايدز به چه معنايي است و از چه كلماتي گرفته شده؟ است * نام ايدز ( AIDS) از حروف اختصاري عبارت Yuived Ac syndroma ImMunoDeFicency يا سندرم نقص ايمني اكتسابي انتخاب شده است. * آيا بيماري ايدز تنها در بين همجنس بازان ديده؟ مي شود * خير، هنوز در بسياري از كشورها، مخصوصا جهان سوم، ايدز را بيماري همجنس بازان مي دانند. در صورتي كه طبق آمارهاي موجود، فقط ده درصد از موارد شناخته شده ايدز، در بين اين گروه از منحرفين جامعه مشاهده مي شود. چندين سال پيش كه هنوز عامل مولد بيماري ايدز و راههاي انتقال آن شناسايي نشده بود و تعداد موارد مختلف در كشورهاي غربي روز به روز رو به افزايش مي رفت، جهانيان و جامعه پزشكي، با ترس و وحشت خاصي با مساله برخورد مي كردند و جامعه جهاني سعي داشت افراد آلوده به اين بيماري را طرد كند. * آيا بيماري ايدز مخصوص كشورهاي غربي؟ است * در سالهاي اول تصور مي شد ايدز مخصوص كشورهاي غربي است، ولي با انتشار سريع آن در دنيا و مشاهده همه گيري وسيع آن در آفريقا و همزمان با اپيدمي هاي مشاهده شده در غرب، ثابت شد كه ايدز حد و مرزي نمي شناسد و هيچ كشور، نژاد، جنس و سني را در امان نخواهد گذاشت. در * حال حاضر آمار دقيقي از تعداد مبتلايان به ايدز در جهان وجود؟ دارد * سازمان بهداشت جهاني برآورد كرده است كه 20 ميليون نفر آلوده به ويروس ايدز تا پايان ژوئن 1999 در جهان وجود خواهند داشت. دانشمندان پيش بيني كرده اند كه تا سال ميلادي 2000 حدود 30 تا 40 ميليون انسان به ويروس ايدز آلوده خواهند شد كه در اين ميان 20 تا 30 ميليون نفر آن را مردان و زنان بالغ به نسبت مساوي و 10 ميليون نفر آن را كودكاني كه احتمالا يتيم هستند، تشكيل خواهند داد و از اين رقم سي - چهل ميليوني، نود درصد موارد در جهان سوم ساكن خواهند بود. * راههاي انتقال بيماري ايدز كدام ها؟ هستند * ويروس ايدز را از خون، سرم خون و مايعات مختلف ديگر بدن از جمله سرم واژينال، شير مادر، اشك و بزاق جدا كرده اند. جداسازي ويروس از يكي از مايعات بدن، لزوما بدين معني نيست كه اين مايع از نظر انتقال بيماري نيز داراي اهميت است. در واقع سه راه اساسي براي انتقال ايدز وجود دارد: تماس جنسي، انتقال به وسيله خون و يا فراورده هاي خوني و يا اشياء و ابزار آلوده كه پوست را سوراخ مي نمايد و از طريق زن آلوده به فرزندش. ويروس ايدز، اساسا ويروسي است كه از طريق مقاربت منتقل مي شود، اعم از اينكه نزديكي با همجنس يا جنس مخالف صورت گرفته باشد. اين، روش عمده انتقال است كه مسئول بيش از درصد 75 موارد عفونت است. در حال حاضر انتقال از راه مقاربت با جنس مخالف، شش برابر همجنس بازي است. آيا * ايدز از طريق وسايل شخصي و يا بزاق دهان هم منتقل ؟ مي شود * خير، موضوع انتقال از طريق بزاق، مورد نگراني توده مردم است و از طريق استفاده از وسايل شخصي آلوده يا در جريان كارهاي مربوط به دندان و دندانپزشكي مبتلا نمي شوند. براي اطمينان بايد گفت كه ميزان جدا كردن ويروس از بزاق اشخاص آلوده، بسيار پايين است. ويروس ايدز با برخورد اتفاقي از شخصي به شخصي منتقل نمي شود و انتشار آن ناشي از عمل انساني است كه كاملا در اختيار و كنترل او قرار دارد و از طريق كنترل اعمال جنسي، غربال گري خون قبل از انتقال و احتراز از مصرف دوباره در سرنگ و سوزنهاي آلوده، مي توان به طور قابل ملاحظه اي از انتقال بيماري جلوگيري كرد. * دوران نهفتگي بيماري ايدز چه مدتي طول؟ مي كشد * دوره نهفتگ ايدز دقيقا معلوم نيست. به نظر مي رسد اين دوره يعني از زمان آلودگي تا بروز علايم ايدز بين 6 ماه تا 10 سال و حتي بيشتر باشد. نوزاداني كه در بدو تولد آلوده مي شوند دوره نهفتگي آنها به طور متوسط 8 ماه خواهد بود. در دوران نهفتگي، شخص آلوده به ويروس ظاهرا سالم بوده، ولي عامل بالقوه انتقال ويروس به ديگران است. همين مساله بزرگترين مشكل پيشگيري از اشاعه بيماري در جامعه است، بويژه موقعي كه فرد آلوده به علت ترس و وحشت از طرد شدن از خانواده و جامعه آلودگي خود را پنهان نموده و حتي با پدر، مادر و يا همسر خود مشكلش را در ميان نمي گذارد، مشكل حادتر مي شود. * اولين بار ايدز در چه سالي در ايران ديده شده و براي مقابله با آن چه كارهايي انجام شده؟ است * با جهانگير شدن ايدز و شناخت راههاي انتقال ويروس آن، كميته فني و اجرايي مبارزه با ايدز، با شركت استادان و كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي تهران، سازمان انتقال خون و انستيتو پاستور ايران در سال 1365 تشكيل گرديد و اقدام به آزمايش خون اهداء كنندگان خون كرد. با مشاهده اولين مورد ايدز در كودك شش ساله استفاده كننده از فاكتور انعقادي وارداتي در سال 1366 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اقدام به تشكيل كميته كشوري مبارزه با ايدز كرد و بيماران مبتلا به ايدز به دو گروه پرخطر و گروههاي در خطر تقسيم شدند. گروه پرخطر شامل معتادان، جوانان منحرف، بيماران مبتلا به تالاسميك، افرادي كه چند مرتبه خون گرفته اند و همسر و فرزندان افراد آلوده بودند و گروههاي در خطر را رانندگان بين المللي، ملاحان، خارجيان مقيم كشور، زندانيان و پناهندگان تشكيل مي داد. از سال در 1369 مركز هر استان نيز كميته استاني مبارزه با ايدز تشكيل شده است. * در حال حاضر در ايران چند نفر مبتلا به ايدز؟ داريم * آخرين آمار مربوط به آمار سال 1372 است كه تعداد مبتلايان به ويروس ايدز را 250 نفر شناسايي كرده بودند. اكثريت آنها، براثر راههاي انتقال خون آلوده شده بودند. از نظر جغرافيايي، الگوي انتقال بيماري در شمال و جنوب كشور متفاوت است. در استانهاي شمالي كشور، اكثر آلوده شدگان از راه خون و فرآورده هاي خوني مبتلا مي شوند. در صورتي كه استانهاي جنوبي، به علت مسافرتهاي مكرر و طولاني ساكنين اين مناطق در كشورهاي حوزه خليج فارس كه آلودگي زيادي دارند، بيشتر از راه آميزش آلوده شده اند. سازمان بهداشت جهاني اعلام مي كند كه تعداد موارد شناخته شده در كشورهاي جهان سوم، حدود ده درصد از موارد حقيقي آنهاست. بدون شك موارد شناسايي شده در ايران نيز، جزيي از موارد حقيقي است و كل موارد آلوده، مانند كوه يخ شناوري است كه فقط قله آن پيداست و مي توان گفت كه خطر همه گيري وسيع، خاورميانه را تهديد مي كند. * چه راههايي براي جلوگيري از ابتلا به ايدز وجود؟ دارد * ايدز تنها يك مشكل بهداشتي نيست، بلكه يك مشكل اجتماعي مهم است. ايدز واكسني براي پيشگيري و دارويي جهت درمان ندارد. آگاهي مردم از راههاي انتقال و روشهاي پيشگيري، مهمترين وسيله كنترل اين بيماري خانمانسوز است. لذا استفاده از كليه امكانات آموزشي كشور و رسانه هاي گروهي مي تواند از بروز فاجعه جلوگيري كند. * گفتگو از: بيتا مهدوي