Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770319-41585S1

Date of Document: 1998-06-09

ديروز در دومين جلسه دادگاه مطبوعات مدير مسئول روزنامه جامعه به اتهامات پاسخ گفت .سرويس اجتماعي: دومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات حميدرضا جلايي پور صاحب امتياز و مدير مسئول روزنامه جامعه ديروز در مجتمع قضائي ويژه برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما: در دومين جلسه دادگاه، شكايات رحيم صفوي فرمانده سپاه پاسداران، محسن رفيق دوست رئيس بنياد مستضعفان، حجت الاسلام رازيني رئيس دادگستري تهران و سازمان زندانهاي كشور مطرح شد و سپس جلايي پور و وكيل وي به پاسخگويي به اتهامات پرداختند. در اين دادگاه جعفري معاون كل دادگستري بعنوان نماينده دادستان (نماينده آقاي رازيني ) روزنامه جامعه را متهم به تشويش افكار عمومي و چاپ مطالب خلاف عفت عمومي كرد، پس از وي فيروز اصلاني وكيل رحيم صفوي به طرح شكايت موكل خود پرداخت و گفت: كدامين قانون اجازه مي دهد كه قلمي حافظان انقلاب را نشانه رود، فرمانده سپاه را هجو كند و آزاد؟ باشد وي گفت: اين روزنامه فرمانده سپاه را مورد هجو قرار داده و مطالب خلاف واقع در مورد ايشان گفته كه از مصاديق نشر اكاذيب است. وي با محرمانه دانستن سخنان فرمانده سپاه گفت: روزنامه جامعه بايد منبع مطالب خود را مشخص كند تا او نيز محاكمه شود. وي در پايان خواستار تعطيل شدن روزنامه جامعه ومحكوميت و مجازات مدير مسئول آن شد. در ادامه دادگاه وكيل محسن رفيق دوست به طرح شكايت خود مبني بر بي احترامي به رئيس بنياد مستضعفان پرداخت و گفت: در اين روزنامه موكل من به نام سردار رانندگي ناميده شده و اين توهين آشكار به ايشان و امام امت است. در پايان شكايات نماينده سازمان زندانها، شكايت سازمان خود رااعلام كرد. بعد از اظهارات شكات جلايي پور در مورد سخنان وكيل فرمانده سپاه در موردمحرمانه بودن سخنان فرمانده سپاه گفت: بهترين دليل بر غير محرمانه بودن آن سخنراني، تكرار همان لحن در سخنراني ايشان در دانشگاه تهران /3/77 12مورخ است كه گفتند اين يك طرح تاكتيكي براي شناسايي مارها، و به تعبيري ديگر شناسايي نامردها و ضد انقلاب، بوده اگر است بپذيريم كه سخنان ايشان در قم بخشي از يك نقشه بوده است، كاملا محتمل است كه اعلام محرمانه بودن آن، اعلام تحريف شده بودن آن، و اساسا خود همين شكايات ايشان نيز بخش هاي ديگري از يك نقشه باشد. در اين صورت اين پرسش پيش مي آيد كه اساسا كي و كجا مي توان سخنان ايشان را بخشي از يك نقشه ندانست و براي آن حساب باز كرد. انتشار بخشي از سخنان ايشان در چند روزنامه كثيرالانتشار، كه تاكنون كليت آن تكذيب نگرديده است، نشان غيرمحرمانه بودن آن تنها است در اطلاعيه روابط عمومي سپاه گفته شده بخش هايي از آن تحريف شده و همه مي دانند تا متن همه سخنراني چاپ نشود امكان تشخيص تحريف نيزمعلوم نمي گردد. وي افزود: سخناني كه واكنش عقلاي قوم نسبت به آن امري طبيعي است. به عبارت ديگرعلت اصلي همه اين آشفتگي ها سخنان تند برادر صفوي است نه گزارش گزارشگران و يا نظر صاحبنظران و مقامات روحاني و سياسي كشور كه درباره اين سخنان تند موضع گيري كرده اند و نه روزنامه جامعه كه مسئول خبررساني است. جلايي پور در ادامه گفت: من براي اينكه به ماهيت تند آن سخنراني اشاره كنم به مفاد سخنراني قم ايشان استناد نمي كنم; به گردن زدن و زبان بريدن استناد نمي كنم; به بخش هايي از سخنان ايشان كه مخالف صريح امنيت، تماميت ارضي و منافع ملي كشور است وخلاف نظر صريح فرمانده كل قوا است اشاره نمي كنم; اشاره نمي كنم كه بعضي از روزنامه ها و به قول ايشان بعضي از آخوندهامنافق خوانده شده اند; من فقطبراي غناي سخنانم به سخنان صريح و علني ايشان در دانشگاه تهران عليه روزنامه جامعه كه در روزنامه هاي كشور چاپ شده است اشاره مي كنم. اعضاي محترم هيات منصفه! برادر صفوي در اين سخنراني گفتندهشدارهاي ما يك طرح تاكتيكي بود. و صريحا مي گويد در روز هيجدهم يكي از اين ضد انقلابها محاكمه مي شود. ايشان دقيقا به من آدرس مي دهند يعني حميدرضا جلائي پور مدير مسئول روزنامه جامعه كه يعني 18 امروز خرداد در اين دادگاه در خدمت شما است. مدير مسئول روزنامه جامعه افزود: اكنون براي روشن كردن تشويش آفريني و تهمت زني برادر صفوي در اين جا لازم است كه هيات منصفه را از سه زاويه از عملكرد خودم و روزنامه جامعه آگاه سازم. زاويه اول دفاع از هويت فردي ام مي باشد. چون توسط فرمانده سپاه هويت فردي من به عنوان ضد انقلاب مخدوش شده است. من برادر سه شهيدم، شهدايي كه اگر زنده بودند چه بسا از من و آقاي صفوي در اداره مسئوليت هاي كشور قوي تر بودند; به اين استناد نمي كنم كه مقام رهبري براي تشفي دردهاي مادرم به منزل ما (كه برادر صفوي فرزند اين خانواده را ضد انقلاب خوانده است ) آمده است; جلايي پور به سابقه خود در سپاه اشاره كرد و گفت: من فرمانده سپاه نقده بودم، حزب دمكرات مرا به گروگان گرفت و درپادگان مهاباد زنداني كرد. من چون حزب دمكرات را غيرقانوني و سپاه را قانوني مي دانستم درپادگان مهاباد (به همراه دو نفر از همراهانم ) دست به اعتصاب غذا زدم و با صداي الله اكبر آرامش آن پادگان را بر هم زدم. درست يادم هست يكي از برادران جهادي، كه بعدا در كردستان شهيد شد به نام ناصر تركان، من را سفارش به آرامش مي كرد. اما صداي الله اكبر و خميني رهبر من قطع نشد و جانانه ترين كتك ها را در مدت عمرم از پيشمرگهاي حزب دمكرات خوردم. بعدا با دخالت مستقيم شهيد چمران همه ما و برادران جهادي آزاد شدند. جلايي پور سپس به سوابق مبارزاتي خود در زمان دانشجويي در كشور انگلستان اشاره كرد و گفت: زماني كه منافقين ميتينگي عليه جمهوري اسلامي در انگلستان برپا كردند ما طوماري عليه اين كار تهيه كرديم. خيلي از برادران در انگلستان از امضاي طومار به خاطر نفوذ صهيونيست ها در دستگاه دولتي انگلستان خودداري كردند چون مي ترسيدند با دادن امضا در موقع تمديد مهلت ويزا نتوانند اقامت خود را در آن كشور تمديد كنند. با پيگيري اينجانب و برادران انجمن اسلامي موفق به جمع آوري صدها امضا شديم. و همين طومار يكي از دلايلي بود كه چند ماه پيش دولت انگلستان به عناصر منافق براي ورود به انگلستان و اجراي ميتينگ ويزا نداد. يكي از وابستگان نزديك آقاي صفوي كه در لندن مشغول تحصيل است گواه خوبي بر داستان اين طومار مي تواند باشد. اعضاي محترم هيات منصفه! ذكر اين دو حادثه روشن مي كند كه من ضد انقلاب نيستم. برادران من در لندن و در چين زندگي نمي كنند در جوار رحمت حق در قطعه 22 بهشت زهرا در كنار شهداي انقلاباسلامي آرميده اند و روحشان ناظر بر كار ماست. وي تصريح كرد: عليرغم تمامي گله هايم از برادر صفوي، برخلاف سخنراني ايشان مبني بر آنكه يقه مي گيرند و سيلي مي زنند، به نمايندگي از روزنامه جامعه اعلام مي كنم كه ما نه گريبان كسي را مي گيريم و نه بر چهره كسي سيلي مي زنيم و نه خط و نشان براي كسي مي كشيم بلكه متواضعانه از ايشان مي خواهم با پايان دادن به اين نحوه از راه سخن، گفتگوي سالم و برابر را در پيش گيرند. مدير مسئول جامعه در بخش ديگري از سخنانش به اعضاي هيات منصفه مطبوعات گفت: روزنامه جامعه پس از دوم خرداد و درست در اين بستر توسعه سياسي متولد شد. هدف اين روزنامه آن است كه به عنوان فرزند كوچكي از نيروهاي دوم خرداد درتثبيت و تعميق فرهنگ توسعه سياسي و تقويت نهادهاي جامعه مدني، بدون اينكه باري بر دوش دولت باشد، كوشش نمايد. اعضاي محترم هيات منصفه! حق آن بود كه برادرصفوي از كساني كه اجتماعات رسمي و قانوني را پس ازدوم خرداد دائما به هم مي زنند طرح شكايت مي كردند نه از روزنامه جامعه كه در خدمت حفظ نتايج سياسي يعني انقلاب، توسعه سياسي است، تا بااين عمل از منزلت و اعتبار سپاه پاسداران پس از دوم خرداد دفاع كند نه اينكه سپاه به دادگاهي بيايد كه در آن خداي ناكرده بوي نزاع قلم و سلاح به مشام برسد. وي در پايان دفاعيات خود گفت: فقط در مورد شكايت برادر صفوي مي گويم: تاكنون پنج برابر مندرجات انتقادي از سخنان ايشان در روزنامه جامعه نوشته اثباتي و حتي دفاعي و بعضا دفاع شخصي درج شده، روزنامه جامعه متواضعانه به اين رويكرد تعالي بخش خود افتخار مي كند. پس از دفاعيات جلايي پور وكيل وي به دفاع از موكلش درمورد شكايات ديگر پرداخت.