Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770319-41584S3

Date of Document: 1998-06-09

نقد روز افكار عمومي چه ؟ مي خواهد دادگاه شهردار تهران فارغ از اين كه حكم صادره منجر به حذف غلامحسين كرباسچي از صحنه مديريت كشور شود يا نشود، يك نتيجه بزرگ به دنبال دارد و آن اين كه مردم به درستي متوجه شدند كه نظام قضائي ايران نياز جدي به اصلاحات ساختاري دارد. تبديل صحنه دفاع شهردار تهران در برابر اتهامات وارده در دادگاه به جلسه بازجويي كه براساس قانون دادگاه هاي عام، قاضي علاوه بر قضاوت نقش دادستان و بازجوي پروندها را نيز عهده داراست، ضمن آن كه خلاف آيين دادرسي براي تامين حقوق متهم و جامعه است (زيرا دادگاه اساسا براي دفاع متهم از خويش برپا مي شود ) امنيت و اعتماد فردي و اجتماعي به نظام قضائي را نيز دچار ترديد مي كند. علاوه بر اين عدم درك تخصصي از پرونده ها از جمله پرونده شهرداري به عنوان نمونه عدم اطمينان آقاي محسني از درك خود درباره يكي بودن ويا نبودن موسسه آفتابگردان; روزنامه آفتابگردان كه بالاخره ادامه بحث موكول به روز پنج شنبه شد، موضوعي است كه در ساختار نظام قضائي نهفته است. به عبارت ديگر درك تخصصي مناسبات اعم از اداري و... كه از ضروريات هر پرونده از جمله پرونده ملي شهرداري است، درطول اداره دادگاه توسط قاضي مشاهده نشد. اما آفت بررسي غيرتخصصي پرونده ها؟ چيست عدم درك تخصصي قضات محترم از پرونده منجر به توسل به راه حل ساده تري مي شود كه همان اقرار متهم اقرار است متهم نزد بازجو نيز بنا بر آراي فقها و حقوقدانان محترم نه تنها نمي تواند برعليه متهم ديگري به كار رود، بلكه در صورتي كه متهم اعلام نمايد كه اقرار، با زور و اعمال فشارگرفته شده، تا روشن شدن موضوع، فاقد ارزش حقوقي مي باشد، لذا ادامه دادگاه امكان پذير نخواهد بود، اما در دادگاه كرباسچي اغلب مستندات همان اعترافاتي بودند كه گفته مي شود از طريق فشار و شكنجه از آنان گرفته شده است. حال با تمام اينها در صورتي كه دادگاه كرباسچي در آينده نه چندان دور، منجر به آن شود كه نظام تخصصي، آيين دادرسي صحيح و همچنين شيوه اصولي اداره دادگاه ها در نظام قضائي ايران وارد شود، بايد اميدوار باشيم كه نظام قضائي ايران در آستانه يك تحول عظيم قرار گرفته است، اين همان چيزي است كه امروز افكار عمومي ايران خواهان آن است، زيرا مردم ازخود مي پرسند با مسئولان بلندپايه نظام با حربه تهمت و افترا برخورد پس مي شود، با مردم بي دفاع چه خواهند؟ كرد