Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770319-41584S1

Date of Document: 1998-06-09

آيا شهردار سكوت را بازتاب ؟ مي شكند بازتابهاي اوليه نخستين جلسه دادگاه شهردار تهران از نوعي نگراني عمومي درباره فرجام كارپرونده ملي حكايت دارد. نگراني ها عمدتا در قالب اظهارنظرهاي كارشناسي و تلفن هاي مردم به روزنامه ها ابراز مي شود و گوياي اين واقعيت است كه افشاگريهاي شهردار تهران درباره نحوه بازجويي از متهمان شهرداري، افكار عمومي را با نوعي شگفتي روبه رو كرده است. زيرا مردم نهادهاي امنيتي، انتظامي و قضايي را سايبان هايي قانوني مي دانند كه مي توانند زير سايه امن آنها با آرامش به كار و فعاليت اجتماعي بپردازند و بخشي از تقدير زميني خود را به آنان بسپارند. اما اگر قرار باشد اين نهادها به ابزاري براي اعمال قدرت جناح هاي سياسي تبديل شوند و در اين راه حتي تا بدنام كردن يكي ازموفق ترين - و شايد موفق ترين -مديران عصر سازندگي نيز پيش روند، ملت چگونه مي تواند در سايه آنها؟ بيارامد اين نگراني آنگاه مضاعف مي شود كه بدانيم شهردار تهران به منظور جلوگيري از خدشه دار شدن حيثيت نظام سياسي و قوه قضاييه جمهوري اسلامي پاره اي از حقايق را همچنان در سينه حبس كرده است و هنوز حاضر نشده است براي دفاع از خود به آنها متوسل شود. اما اين فروتني علي القاعده مرزي دارد و اگر قرار باشد باز هم 15 دقيقه از وقت دادگاه صرف قرائت كيفرخواستي شود كه بخش اعظم آن به بيانيه اي سياسي مي ماند و در آن كوشش شده است سوختگان اجراي قانون منع ساخت وساز غيرقانوني و معترضان به پلمب واحدهاي تجاري غيرقانوني را عليه متهم پرونده ملي تحريك كنند، آيا باز كرباسچي سكوت خواهد؟ كرد خدا مي داند.