Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770318-41578S1

Date of Document: 1998-06-08

جوانان علاوه بر خودباوري نياز به حمايت و پشتيباني دارند آنان را كه طي اين سالها بارها حماسه آفريدند ياري كنيد تا خداي ناكرده دچار ياس و نااميدي نشوند در پرتو عنايات خداوند متعال و بيرق ولايت رهبري و خدمات بي ريا و خداپسندانه رياست محترم جمهوري به عنوان يك جوان مسلمان ايراني بر آن شدم كه گوشه اي از نيازهاي امروز نسل جوان را مطرح كنم شايد مقبول افتد و چاره اي انديشيده شود. من جواني بيست و چهار ساله هستم. در سن هفده سالگي با جديت و پشتكار به دانشگاه رفتم و درسن بيست و يك سالگي دوره ليسانس خود را به اتمام رساندم. اكنون سه سال است كه مبهوت و سرگردانم و صد البته كه جواناني مانند من فراوانند. البته من و همه جوانان، كسي رامقصر نمي دانيم اما از همه مسئولان انتظار داريم قبل ازآنكه فسيل شويم ما را دريابيد. جوانان; اين قشر ملتهب وخروشان جامعه درگير نيازهايي هستند كه اگر دير بجنبيم دراقيانوس بيكران زمان غرق و به مرزهاي ناباوري خواهند رسيد. و برگزاري همايش هاي تئوري مشكل گشا صرف، و حلال نسل جوان نيست. جوانان ما علاوه بر خودباوري نياز به حمايت و پشتيباني همه جانبه دارند. آنان كه خود راباور كرده اند ولي دستاني تهي دارند، چگونه مي توانند از يك طرف در برابر آينده گنگ ومبهم و از طرف ديگر در برابرشبيخون تهاجم غرب؟ ايستادگي كنند به وضعيت دانشگاهها آنچه بنگريد، امروز در دانشگاههاي ما كمتر يافت مي شود، روحيه پژوهش و كنكاش تازه است و آن مقداركه يافت مي شود تقليد و بازنويسي است. در حال حاضر در كشور ما گزينش دانشجو بدون در نظر گرفتن نيازهاي شغلي جامعه انجام مي گيردو من به عنوان يك جوان دانشگاهي از فاجعه اي خبر مي دهم كه دانشگاهها را به مهد مدرك مبدل ساخته است نه درك. به يقين اين فاجعه غيراز انقلاب مجدد فرهنگي درماني نخواهد داشت. من به عنوان يك جوان يقين دارم كه يكي از مهمترين نيازهاي نسل جوان امروز، دين و مذهب است. اگر قرار است جوانان به خود باوري برسند بايد در دين و مذهب خود را باور كنند; چرا كه دين لباس تقوا و پرهيزگاري است ويك جوان به چنين پوششي شديدانيازمند مي باشد. جوانان بايد درامور رفاهي و نيازمنديهاي زندگي ياري و پشتيباني شوند وگرنه اين خودباوري ديني و مذهبي راه به جايي نخواهد بدون برد هيچگونه ترديدي مي گويم كه زنگ بيداري جوانان، دين و مذهب است. سخت گيري در دين و مذهب باعث مذهبزدايي، انزجار و دين ستيزي جوانان خواهد شد و به نظر من بهترين شيوه همان شريعت سمحه سهله نبوي است. مهمترين مشكل جوانان، اشتغال و ازدواج است. سرگرداني جوانان متخصص بيكار، رنج و داغي فراوانتر از ديگران دارد، زيرا نيروهاي كارآمدي كه اكنون آمادگي اجراي نبوغ خود را در صحنه آباداني كشور در زمينه هاي مختلف دارند در گردباد نافرجام اشتغال در تخصص خود پسرفت و از پيشرفت عقب مي مانند و اين همان مساله فسيل شدن جوانان است. مدتها پيش مژده اي از طرف رئيس جمهور كشورمان مبني بر لايحه ارتقاء وام ازدواج به سقف يك ميليون تومان، در رسانه هاي جمعي و گروهي پخش و درج گرديد. اما ديگر سخني به ميان نيامد، اميدواريم كه با تلاش مسئولان اين مهم عملي شود. زيرا در اين صورت جوانان به آينده و زندگي نابسامان خود، شكيبا و دلگرم تر خواهند شد. يكي ديگر از نيازهاي بيداركننده جوانان كه مي تواند آنها را به اوج بيداري و ترقي رهنمون باشد، رسانه هاي جمعي و گروهي از جمله صدا و سيما صدا است و سيما هنوزنتوانسته است براي جوانان كاري بكند، جوانان نياز به يك شبكه ويژه جوان دارند كه در آن امور ومسائل ويژه جوانان، نه تنها چالش و بررسي بلكه راهيابي و امروزه عملي گردد جوانان به علت عدم برنامه هاي متناسب با دريافت هاي خود به برنامه هاي كودكان نيز آقاي پناه مي برند رئيس جمهور! در قرن حاضر و آتي يك جوان مسلمان ايراني بايد جوان روشنفكر علمي ومذهبي باشد كه الگوي عملي جوانان دنيا قرار گيرد. عليرضا حبيبي باشت