Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770318-41573S6

Date of Document: 1998-06-08

. كوهيان - از اراك: بار ديگر ميرزا تقي خان اميركبير ظهور كرده تا ايران را سربلند و شكوفا كند، پس نگذاريم يكبار ديگر آن اتفاق تلخ كه دل تمام ايرانيان اميدوار به جامعه اي ايده آل و پيشرفته را بدرد آورد تكرار شود. حنيف بابايي از تهران: فاصله چنداني با سالگرد شهادت معلم آزادي شادروان دكتر علي شريعتي نداريم. شخصيتي كه به ما جوانان فهماند كه: دوست داشتن ازعشق برتر است و فهماند كه هيچگاه حقيقت را قرباني مصلحت نكنيم حتي اگر خفه مان و كنند فهماند كه شيعه بودن يعني؟ چه و فهماند كه براي بدست آوردن آزادي هرگز از پاي ننشينيم و فهماند كه زندگي از يكي از سه مسير پاكي; پليدي و پوچي مي گذرد و فهماند كه اگر تنهاترين تنها شويم بازخدا هست. م. وحيدي و: به كساني كه مي خواهند از طريق تريبونهاي انحصاري و به روشهاي عوامفريبانه و تعريف از اقشار مستضعف جامعه محبوبيت كسب نمايند بگوئيداز كاخهاي خود بيرون بيائيد تا همچون رئيس جمهوري محبوب قلبها شويد. محسن انتظاري اصل از تهران: هم اكنون كه اين متن را براي روزنامه فاكس مي كنم هنوز راديو درحال پخش دادگاه كرباسچي است. از روند اين دادگاه دچار خوف شده ام زيرا دارند سعي مي كنند متهم را كه در ديد افكار عمومي بيگناه است، مجرم نشان دهند و طوري رفتار مي كنند كه گويي مي خواهند به او بقبولانند كه تو مجرم هستي، حالا اگر مي تواني اثبات كن كه مجرم نيستي. وقتي با يكي از مديران رده بالاي كشور اينچنين برخورد مي شود اگر مردم عادي گذرشان به عنوان متهم به دادگاه افتد چگونه برخورد خواهند؟ كرد پيامهاي كتبي خود را براي درج در اين ستون حداكثر در 10 سطر به صندوق پستي /19395 5446و يا نمابر (فاكس ) 2058811 ارسال كنيد.