Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770316-41557S1

Date of Document: 1998-06-06

گذر از مسير كروواسي و رفع اشتباهات فردي و جمعي مهدي پاشازاده بهترين مدافع ايران در مقابل كروواسي بود. او به بهترين وجه وظيفه خود را انجام داد تا درآستانه جام جهاني نحوه يارگيري با بزرگاني چون بيرهوف و يا مياتوويچ را مرور كند. پاشازاده يكبار از روي خط دروازه، با فداكاري تيم ايران را از دريافت گل ديگر نجات داد. تيم ملي فوتبال ايران فردا عازم فرانسه خواهد شد .سرويس ورزشي: تيم ملي فوتبال ايران در آخرين بازي تداركاتي خود در مصاف با كروواسي تن به شكست دو بر صفر داد اما با وجود اين نتيجه بسيار اميدواركننده ظاهر شد و نشان داد كه در جاده پيشرفت قرار گرفته هرچند كه هنوز به شمال نرسيده و ايرادهاي مشخص شده اي دارد. تيم ملي ايران در اين بازي دو گل خورد كه هركدام به دليل ضعفهاي فردي بود كه مي تواند تكرار نشود تا تيم ملي در جام جهاني براساس بضاعت خويش به آنچه مي خواهد دست پيدا كند. در اين بازي تيم ملي با همان سيستم ( ) 253 ثابت به ميدان آمده بود كه در زمان دفاع و حمله تابع تاكتيكهاي متغيري بود. در زمان دفاع كريم باقري در مقابل سه مدافع متمركزقرار مي گرفت. استيلي و در زماني كه منصوريان به ميدان آمد، حركتهاي مداوم در عرض سعي داشتند تا نظم ميانه ميدان كروواسي را مختل كنند. زرينچه و شاهرودي متمايل به مركز خط دفاعي قرار مي گرفتند و خداداد و مهدوي كيا به ترتيب متمايل به دو جناح چپ و راست بازي مي كردندتا از شعاع طولي هافبكهاي كناري حريف كاسته شود. در زمان حمله نيز دايي به دفاع آخر كروواسي مي چسبيد. مهدوي كيا به جناح راست مي رفت و به خط دفاع ميزبان عرض مي داد، باقري و در زمانهاي محدود پاشازاده در محوطه جريمه حريف قرار مي گرفتند و شاهرودي از جناح چپ و خاكپور و زرينچه نيز از جناح راست با نفوذ فاصله خطوط سه گانه را به حداقل مي رساندند. بازيكنان تيم ملي تا زماني كه توان بدني آنها اجازه مي داد و اشتباهات فردي نداشتند در اجراي اين تاكتيك هاي متغير موفق بودندو حريف صاحب نام را در خانه اش تحت فشار گذاشته بودند اما همانطور كه گفتيم مشكلات فردي و عادتهاي غلطباعث شد تا تيم ملي در پايان بازنده باشد. اولين نقطه ضعف از درون دروازه آغاز مي شد. نكيسا هنوز تجربه لازم جهت مصاف با حريفان طراز اول را ندارد. او در اين بازي درست مثل ديدار با آ ث رم بازيكنان خط دفاعي اش را در يك ضربه ايستگاهي به غلط چيد ودروازه اش باز شد. نكيسا بايد از اين بازيهاي تداركاتي درسهاي لازم را گرفته باشد اگرنه كماكان در يك حد رشد متوسط باقي خواهد ماند. در خط دفاع محمدخاني و پاشازاده كم نقص بازي كردنداما خاكپور مثل هميشه با اصرار به حفظ توپ زياد، بازي مي كرد. او همچنين در مقابله با غناي فردي و تكنيكي حريف نيز خيلي زود بازنده مي شود كه به دليل نحوه ايستادن و گام برداشتن اوست. براي خاكپور سي ساله آموزش مهارتهاي فردي فوتبال بسيار دير است و او خودبايد اين ضعف چندساله را برطرف كند. در ميانه ميدان باقري و مهدوي كيا فوق العاده بودند اما استيلي نيز كماكان ايرادهاي خود را به همراه دارد. حركات تاخيري او جز كندكردن روند تيمي ايران تاثيرديگري نخواهد داشت. جانشين او منصوريان نيز درست مثل او بازي كرد مضاف براينكه معلوم نيست چرا آنقدر عصبي بازي مي كند. منصوريان اگر اين روال را ادامه دهد تيم ملي در جام جهاني ضربات جبران ناپذيري خواهد خورد. شاهرودي و زرينچه تا آنجا كه توان داشتند مفيد بودند. شاهرودي هنوز از لحاظ فيزيكي به آمادگي كامل نرسيده است. در خط حمله خداداد عزيزي عالي اما بود دايي كه بسيار دويد و فداكارانه بازي كرد، تنها خود را مي ديد وذره اي گذشت نداشت. خودبيني او به حدي بود كه بايد ازاوت شدن آن ضربه پنالتي بيشتر خوشحال بود تاناراحت تا شايد او بازي گروهي روح كل تيم را بيشتر درك با كند تمام اين اوصاف بايد پذيرفت تيم ملي ايران با تيمي بازي داشت كه مملو از ستارگان مطرح دنياست و بسيار باانگيزه بازي مي كرد. اين بازي محك خوبي بود براي ديدار با يوگسلاوي تا تيم ملي با آمادگي روحي و فني بهتري جام جهاني را آغاز كند. كاروان تيم ملي فوتبال ايران فردا عازم فرانسه خواهدشد. در خصوص نقاط قوت و ضعف تيم ملي و همچنين نحوه بازي اين تيم در مقابل سه حريف متفاوت در روزهاي آينده خواهيم نوشت. سيامك قليچ خاني