Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770313-41550S7

Date of Document: 1998-06-03

شهرداريهاي استان همدان با مشكلات مالي مواجهند . همدان - خبرنگار همشهري: معاون عمراني استانداري همدان گفت: شهرداريهاي اين استان براي اجراي طرح هاي عمراني مصوب، مديريت شهري و تامين وپرداخت هزينه هاي جاري، با مشكلات وتنگناهاي مالي مواجهند. وي در گردهمايي شهرداران ومديران دستگاههايي كه در سطح شهرها در زمينه خدمات رساني به مردم مسئوليت دارند، افزود: با وجود برنامه ريزي هاي انجام شده براي افزايش درآمد شهرداري هاي استان، سرانه هر شهروند در سال جاري به ريال 6500 افزايش يافته كه اين رقم در مقايسه با ميانگين كشوري 50 درصد كمتر است. به گفته وي اين در حالي است كه سطح توقعات و انتظارات مردم از شهرداريها دامنه وسيعتري يافته و بروز مشكلات بين دستگاههاي دولتي و عدم اجراي تعهدات برخي ادارات نسبت به شهرداري ها نيزمشكل آفرين شده است. معاون عمراني استانداري همدان يادآور شد: بر اساس بررسي هاي انجام شده، دستگاههاي دولتي بابت عوارض نوسازي ساختمان و عوارض خودروهاي دولتي مجموعا 7 ميليارد ريال به شهرداري هاي استان بدهكارند و اين مبلغ حدود يك ششم اعتبار سالانه شهرداريها را تشكيل مي دهد. وي اضافه كرد: درآمدشهرداريهاي استان تنها متكي به فعاليتهاي ساختماني و اخذعوارض محدوداز برخي فعاليت هاست و به علت فقدان كارخانجات توليدي، صنعتي دراستان، سهم شهرداري ها از محل يك درصد فروش توليدات صنعتي بسيار ناچيز است. خسرو ارتقايي افزود: با توجه به كشاورزي بودن استان طرحي همدان، تهيه شده است كه به موجب آن، از محموله هاي كشاورزي به هنگام خروج از استان مبلغي بابت عوارض براي تقويت بنيه مالي شهرداريها دريافت خواهد شد. وي گفت: از مجموع 700 شهرداري موجود در كشور 690 شهرداري از نظر مالي و تجهيزات مورد نياز وضعيت مناسبي ندارند و حتي براي پرداخت حقوق كاركنان و انجام امور روزمره و جاري بامشكل مواجهند. ارتقايي خاطرنشان كرد: حتي برخي از شهرداريها براي پاسخگويي به نيازهاي شهري و جلب رضايت نسبي شهروندان، به فروش اموال مستهلك منقول و غيرمنقول و ماشين آلات خود مبادرت مي كنند.