Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770313-41541S3

Date of Document: 1998-06-03

روش برخورد با پرخاشگري نوجوانان پرخاشگري Aggression و خشم anger از مهمترين مشكلات و معضلات خانواده ها در قرن اخير است كه مشكلات عديده اي را هم براي نوجوان و اطرافيان وي به وجود مي آورد. نوجوان بدين دليل كه در سن بلوغ واقع شده و اين بلوغ در تمام ابعاد جسماني وعاطفي است سخت در تكاپوي داشتن هويت مستقل به هر مثال هاي دري مي زند روزانه اي كه درگوشه و كنار شهر مي بينم نمودعيني اين مسئله است، نوجوانان هر دو جنس با استفاده از لوازم آرايش يا لباس هاي آن چناني يا سيگار كشيدن همه و همه سعي بر نشان دادن يك نكته دارند و آن اين است: من هستم، من موجودي مستقل، داراي حق تصميم گيري و هويتي مستقل هستم. اگر به اين خواست نوجوان ارجي نهاده نشود آن وقت است كه نوجوان آرام ديروز، امروز فوران خواهد كرد. پرخاشگري؟ چيست پرخاشگري اصولا به هر رفتاري اطلاق مي شود كه هدف از آن آزار رساندن به اشياء و اموال و جان ديگران باشد. اما پرخاشگري و خشم رابطه بسيار نزديكي با هم دارند و اينك تعريف خشم. خشم عبارت است از يك حالت پديداري منفي negative همراه با هيجانات داخلي وفيزيولوژيكي و نارساييهاي شناختي اما رابطه اين دو: خشم به عنوان يك طرح و نقشه نسبت به پرخاشگري مي باشد همان طور كه تا نقشه نباشد ساختماني در كار نيست، تا خشم نباشد پرخاشگري نيز در كار نخواهد بود. انواع خشم خشم را به 3 نوع مي دانند گيركردن در ترافيك واحدهاي زماني طولاني وكرارا اتفاق مي افتد و با عامل ايجادكننده استرس نمي تواند سازگاري انجام دهد. خشم از ديدگاه تئوري ها - 1 تئوري غريزه اي حامي اولين آن زيگموند فرويد مي باشد وي معتقد است كه پرخاشگري مانندتشنگي و گرسنگي و ميل جنسي يك غريزه است كه از غريزه مرگ سرچشمه مي گيرد. در ابتدا اين غريزه متوجه خود فرد است ولي پس از مدتي به طرف بيرون هدايت مي شود و اگر نتواند راه خروجي پيدا كند به صورت بيماري هاي خطرناك بروز مي كند. - 2 ديدگاه رفتاري (theory behavioral)اين نظريه تمام رفتار آدمي را آموخته شده مي داند و معتقد است كه پرخاشگري به علت تقويت هاي غلطو بي جاي محيط و اطرافيان به وجود آمده است. - 3 ديدگاه ناكامي - پرخاشگري (aggression-frustration) بدين معني است كه وقتي فرد درراه رسيدن به يك هدف مطلوببه مانعي برخورد كند دچارناكامي مي شود و پرخاشگري بروزمي كند. مثلا نوجواني كه مي خواهد به گروه همسالان خود كه داراي ويژگي خاصي هستندبپيوندد ولي پدر و مادر مانع از آن مي شوند نوجوان ناكام مي شود و شروع به پرخاشگري مي كند. اما چرا پرخاشگري در پسران بيشتر از دختران ديده مي شود. - 1 فرضيه اي مي گويد به علت وجود هورمون تستوسترون كه هورمون جنسي مردانه است پرخاشگري زياد است چنانچه اگر به جنس ماده اين هورمون تزريق شود پرخاشگري بيشتر خواهد شد. - 2 اما با توجه به تئوري رفتاري مي توان به طور قابل قبول تري اين امر را توصيه جامعه كرد، و خانواده از هر كدام ازجنس ها نقش هاي خاصي را طلبمي كند. از يك پسر خواسته مي شود تا به عنوان يك مرد عمل كندو خشم خودرا بروز دهد و مانعي بر سر راه آنها نيست اما اين در مورد دختران صدق نمي كند از دختر خواسته مي شود كه ساكت و سربه زير باشد و خشم خود را بروز ندهد و اگر بروز دهد تنبيه خواهد شد. - 3 از طرف ديگر الگوهاي والدين نيز در اين امر موثر است پدر داراي قدرت فراوان است و مي تواند پرخاشگري كند ولي مادر هميشه مطيع فرمان پدر است و دائم خشم خود را فرو مي برد. راه كارهايي براي پيشگيري ازپرخاشگري ) 1 پدر و مادر به عنوان اولين و مهم ترين الگوهاي مستقيم رفتار، رفتارهاي پرخاشگرانه خود را به حداقل برسانند. ) 2 از كودكان و نوجوانان بيش از ظرفيت و استعداد آنها انتظار نداشته باشيد زيرا يكي از مهم ترين علل پرخاشگري مي باشد. ) 3 بين فرزندان خود تمايز قائل نشويد و آنها را با هم ديگر مقايسه نكنيد. ) 4 به كودكان خود آزادي بيان وحق ابراز وجود بدهيد و به عقايد و آراي آنها احترام بگذاريد. ) 5 كودكان و نوجوانان خود رادر حل مسائل خانوادگي و شغلي وتحصيلي درگير كنيد و ايجاد شوراي خانوادگي به صورت هفتگي براي بحث و تبادل افكار در مورد مسائل روش مناسبي است. ) 6 دادن مسئوليت به نوجوان به منظور ايجاد استقلال! ) 7 عدم تقويت الگوهاي پرخاشگرانه و خودداري ازتنبيه. ) 8 خودداري از سخت گيري و چشم پوشي تا حد معقول از خطاهايشان زيرا كه هيچ كس حتي خودتان كامل نيستيد. ) 9 اختصاص دادن قسمتي از وقت خود براي گفتگو با نوجوان ) 10 خودداري از حمايت افراطي و بالعكس طرد نوجوان ) 11 آموزش شيوه حل مسئله به نوجوان به روش زير: الف ) بررسي جوانب مختلف موضوع ب ) بررسي جوابهاي در دسترس ج ) بررسي عواقب هر كدام ازجوابها ه -) بهترين راه حل را انتخاب كردن ي ) اجراي جواب مورد نظر با به كار بستن شيوه هاي بالا تا حد معقولي مي توان از پرخاشگري نوجوان جلوگيري كرد. امير كريمي