Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770313-41541S2

Date of Document: 1998-06-03

چگونه نوجوانان را به كتابخواني علاقه مند؟ كنيد ما كتابخوان همسرم هستيم و من باوجود كار فراوان روزي يكساعت در سكوت كتاب مي خوانيم. ما با صرفه جويي هر ماه كتابهاي مختلفي مي خريم و در منزل، كتابهاي زيادي در موضوعات گوناگون داريم. مراجعه به كتابخانه يكي از برنامه هاي گردش آني ماست دختر 12 ساله ام نيز كتابخواندن را دوست دارد. ما پس از خواندن هر كتاب در مورد آن باهم بحث مي كنيم. آني مدتها كتاب نمي خواند و من خيلي ناراحت بودم. چون علاقه زيادي به كتابخواندن دارم و دلم مي خواست او نيز مانند من از مطالعه كتاب لذت ببرد. تا 10 سالگي هر شب برايش كتاب مي خواندم. ولي پس از آن به او مي گفتيم خودت بايد كتاب او بخواني گريه مي كرد و مي گفت برام كتاب بخوان هرچه او اصرار مي كرد، ما نمي پذيرفتيم. بالاخره او كتاب ساده اي را خواند و سپس كتاب خواندن را ادامه داد. اما برايش مشكل بود. صدايش را از اتاقش مي شنيدم ولي مي دانستم او به اجبار كتاب مي خواند و از آن لذت نمي برد. پس او را آزاد گذاشتم. ولي او كتاب خواندن را كنار گذاشت. در ابتدا درسها برايش مشكل بود. رياضي اش خوب نبود و نمي توانست اعداد را جمع ببندد، به راحتي بخواند و ديكته اش هم تعريفي نداشت. اوهر روز از روي هر كلمه 10 بار مي نوشت. ولي وسط صفحه آن كلمه عوض مي شد و در پايان كلمه جديدي به چشم مي خورد. روز بعد دوباره شروع مي كرد و همان مشكل پيش مي آمد. با اين حال با آني مدارامي كردم. زنده ماندن او معجزه بود. در دو سالگي به سختي بيمار شد و پزشكان از معالجه او نااميد شدند. اما خداوند به ما كمك كرد و او سلامتي اش را بازيافت. سپس آرزو داشتيم دوستاني پيدا كند و با آنان ارتباط برقرار كند. اكنون دوستان زيادي سپس دارد دلمان مي خواست رفتارهاي خوب را او بياموزد به تدريج قوي، شوخ و صبور شد و ياد گرفت اشتباهات ديگران را ببخشد و در برابر ظلم بايستد. به تدريج و با تلاش نيز درس او خوب يك شد روز آني مثل همه آمد و گفت: مي توانم تلويزيون؟ ببينم پس ازموافقت من آن را تماشا كرد و من هم كتاب خواندم. پس از 10 دقيقه معجزه اي رخ داد. او پيش من آمد و گفت: تلويزيون برنامه خوبي نداره. من هرگز چنين حرفي را نشنيده بودم. چيزي نگفتم و منتظر واكنش او شدم. لحظه اي سكوت كرد و گفت مي خواهم كتاب بخوانم در كنارم نشست و كتاب خواندساعت 20 كتاب خوانديم سپس در مورد مطالب كتابها با هم بحث كرديم. اكنون او روزي يكساعت كتاب مي خواند. رفتارهاي ما پايه آينده فرزندانمان را مي سازد. مادرم كتابخوان بود. او هم درس مي داد و خانه داري مي كرد و هم به ما رسيدگي مي كرد و تلويزيون تماشا مي كرد. اما هر روز بعدازظهر كتاب مي خواند. او هرگز ما را وادار به كتاب خواندن نمي كرد. او ما را به كتابخانه مي برد و اگر دوست داشتيم كتابي انتخاب مي كرديم. در كودكي مادرم هر شب برايم داستان جالبي مي خواند. آني نيز از مشاهده رفتار مابه كتابخواني علاقه مند شده است. او خودش دريافته است كه كتاب خواندن را دوست دارد و دانش او زياد؟ مي شود وبه دنياي جديدي وارد مي شود. اكنون كه راديو، ويدئو تلويزيون، و كامپيوتر مي تواند اوقات فراغت فرزندان راپركند، چگونه مي توان آنان را به كتابخواني علاقه مند؟ كرد - 1 فرزندان را به كتابخانه ببريد. در اوقات فراغت فرزندان رابه كتابخانه ببريد تا با مشاهده كتابهاي مختلف و نيز كساني كه در سالن مطالعه كتاب مي خوانند به كتاب علاقه مند شوند و درضمن بتوانند كتاب نيز از كتابخانه امانت بگيرند. - 2 براي فرزندان كتاب به حدكافي بخريد. وقتي با فرزندانتان به خريدمي رويد سري به كتابفروشي بزنيد و براي او كتابهاي خوبو مفيد بخريد تا فرزندتان هميشه به حد كافي كتاب دردسترس داشته باشد. با كمي صرفه جويي و كاهش برخي هزينه هاي غيرضروري، ماهانه بودجه اي را براي خريد كتاباختصاص دهيد. اما فراموش نكنيد فرزندان وقتي شما را در حال كتابخواني ببينند به كتاب خواندن علاقه مند مي شوند. - 3 كتابي كه فرزندتان مي خواهدبرايش بخوانيد. اگر كودكتان مي خواهد كتابي را كه هميشه برايش مي خوانيد، بار ديگر بخوانيد، بپذيريد. اجازه دهيد فرزندتان كتابي را انتخاب كند كه علاقه اش را به كتابخواني افزايش مي دهد. اگر او كتابي را انتخاب مي كند كه دركش برايش مشكل است، به جاي خواندن تمام صفحات به طور ساده داستان را برايش تعريف كنيد. - 4 كتاب را با صداي يكنواخت نخوانيد. كتاب را با تقليد صداي شخصيت هاي مختلف آن نظير مادرو پدربزرگ، كودك و.. بخوانيد تا برايش جالبترباشد. - 5 فرزندتان را به كتابخواني وادار نكنيد. اگر پس از خواندن دو صفحه كودكتان خسته شد، به خواندن ادامه ندهيد و بگوييدحالا وقت خوابه. در اين صورت فرزندتان نسبت به كتاب خواندن بي علاقه نمي شود. - 6 فرزندتان را تشويق كنيدخودش كتاب بخواند. اگر هميشه براي كودك كتابمي خوانيد نشان مي دهيد كه نمي تواند به تنهايي از مطالعه كتاب لذت ببرد. به او كمك كنيد تا خودش كتاب بخواند. - 7 با كتابخواني خلاقيت فرزندان را پرورش كنيد. با نشان دادن عكسهاي كتاببه كودك او را تشويق كنيدكه براساس تصاوير كتابداستاني براي شما تعريف كند تا خلاقيت او پرورش يابد. نويسنده: SallieTisdale برگرفته از: Parents مترجم: الهام مودب