Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770313-41540S9

Date of Document: 1998-06-03

محسن كديور يكي از استادان دانشگاه و حوزه طي سخناني در اهواز گفته با زنجير نمي توان كسي را به بهشت برد. وي روز دوشنبه در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز افزوده: خواست و راي مردم براي برقراري يك حكومت و جامعه ديني مهم است. وي تاكيد كرد كه با قوه قهريه نمي توان مشكلات فرهنگي را از بين برد. بايد اين مشكلات را با روش هاي فرهنگي و بيدار كردن وجدان اجتماع حل كرد. جمعي از دانشجويان دانشگاه كاشان در اعتراض به افزايش شهريه و كمبود خوابگاه از رفتن به كلاس درس خودداري كردند. در بيانيه اي در بوشهر در اعتراض به تشنج آفريني و برهم زدن امنيت ملي اعتراض كردند. در اين بيانيه تاكيد شده كه گروهي كه يك سال قبل در دوم خرداد فريادنه مردم را دريافت كردند از آن عبرت نگرفتند و اكنون با اهانت به وزراي روحاني كه منصوب و مورد تاييد امام نيز بوده اند هياهو مي كنند. بيش از 400 تن از دانشجويان بورسيه دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات واحد اصفهان ديروز به نشانه اعتراض از حضوردر كلاسها خودداري كرده و دست به تجمع زدند. اين دانشجويان خواستار منحل نشدن دانشكده، نظارت وزارت آموزش عالي برآن، برخورداري از امكانات آموزشي و كمك آموزشي و رفاهي و... شده اند. اين دانشجويان همچنين اعلام كرده اند كه تجمع آنان به دور از هر گونه موضع گيري سياسي بوده است وآنان فقط به دنبال كسب حقوق قانوني خود هستند.