Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770312-41538S1

Date of Document: 1998-06-02

به مناسبت ميلاد خجسته امام موسي كاظم (ع ) امام موسي كاظم ( ع ) كه هفتمين امام و رهبر معصوم شيعيان بود، در طول زندگي خود بيشترين رنجها را متحمل شد و شديدترين شكنجه ها و حبسها را با پايداري در راه آرمانهاي الهي خود به جان خريد. آن حضرت از بندي به بندي و از زنداني به زنداني در رفت و آمد بود و از آنجا كه هيچگاه حاضر به همكاري با خلفاي جابرعباسي نگرديد، آن حكام ستمگر در هراسي دائم از آن حضرت و پيروانش، مدام به بيت امام حمله كرده و رنج و تعبي تازه را پيشاروي ايشان قرار دادند. اما اين رنجها و شكنجه ها، از سوي امام همچون آزموني الهي و عبرت آموز تحمل مي شد و درسهاي بزرگي از صبر در شدت و متانت در رنج و رهبري در بحران و درست انديشي در شرايط دشوار را به شيعيان آموزش مي داد. امام هفتم، اهتمامي ويژه به تعليم و رشد پيروان خويش داشتند. آن حضرت در تداوم دانشگاه بزرگ تشيع كه توسط پدرانش; امام باقر ( ع ) و امام صادق (ع ) بنيان نهاده شده و حكمت و تفكر كلامي شيعه را به اوج و اعتلايي حيرت انگيز رسانيده بود، سعي در تربيت علويان نموده و درهاي تازه اي از انديشه و حكمت را به روي آنان بازمي كردند. بر طبق همين سنت علمي و دانشورانه بود كه خرد وتفكر دو چراغ راه شيعيان قرار مي گرفت و تبعات و رفتارهاي ناشي از آن مي بايست سرلوحه سيره و عملكرد پيروان ائمه اطهار باشد. در خبري از امام موسي كاظم ( ع ) خطاب به هشام بن حكم آمده است: اي هشام، براي هر چيز دليل و راهنمايي است و دليل خردمند انديشه است و دليل انديشيدن خموشي است و هر چيزي را مركبي است و مركب خردمند فروتني است. اما خردمند هنگامي به رستگاري و والاترين لمعات دانايي خواهد رسيد كه وامدار حقايق الهي و تربيت ديني شود، يعني ايمان و تقوي پيشه كند و رهنمودهاي خدا و شريعت را سرلوحه زندگي و عمل خويش قرار مومن دهد خردمند، بدينگونه در برابر حق خاضع و فروتن خواهد بود و سر كبر را در آستان حق فروخواهد افكند. به فرمايش امام (ع ): براي حق فروتني كن (و زير فرمانش باش ) تا خردمندترين مردم باشي.. به راستي، دنيا دريايي ژرف است كه جهاني بسيار (از مردم ) در آن غرقه اند، بايد كشتي تو در آن، تقواي الهي و پربار از ايمان باشد و بادبانش توكل و ناخدايش خرد و راهنمايش دانش و لنگرش شكيبايي. هنگامي كه اين دو صفت، يعني خردمندي و تقواپيشگي در وجود مومن جمع آمد، آنگاه وي مستعد ورود به عاليترين مرحله معرفت خواهد شد و در دستگاه برين و نابيزدانشناسي صاحب دانشي شريف كه نهايي ترين حدود و والاترين جايگاه معارف بشري است خواهد رسيد. خردمند مومن، در خداشناسي به توفيقي مي رسد كه انبياء بزرگ براي آن هدف ارسال شده و آموزگاران راستين اين مقصود بوده اند. امام هفتم اين هدف متعالي را با چنين بيان و تبييني فراروي مومنان نهاده اند! خداوند پيامبران و رسولان خويش را بر بندگانش گسيل نفرمود مگر براي آنكه از جانب خدا خرد ورزند. پس (از بندگان ) آنان كه نيكوتر پذيرفته شوند كساني باشند كه خدا را بهتر شناخته اند و به فرمان خدا داناترند و خردشان بهتر است و خردمندترينشان آنانند كه والاترين پايگاه دنيا و آخرت را دارند. (نقل قولها از: رهاورد خرد، ترجمه تحف العقول، استاد اتابكي، نشر فرزان ) پس اركان معرفت مومن خرد است و پرهيزگاري و هدف آن، نخست ( خداشناسي ) و سپس به فرمان خداوندبه كارگيري صحيح و سليم عقل براي تعالي زندگي فردي و اجتماعي انسانها... سالگرد تولد هفتمين سرو بوستان امامت، امام موسي كاظم (ع ) بر خوانندگان عزيز مبارك باد.