Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770312-41534S6

Date of Document: 1998-06-02

دفتر تحقيق و توسعه وزارت هشدار در بهداشت اعلام كرد: باره مصرف داروهاي محرك و انرژي زا سرويس شهري: مصرف داروهاي انرژي زا در باشگاه هاي ورزشي توسط جوانان و نوجوانان عواقب جبران ناپذيري را متوجه آنها مي كند. دكتر كبريائي زاده معاون آموزشي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران و سرپرست دفتر تحقيق و توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در گفت وگو با خبرنگار ما همچنين خاطرنشان كرد: داروهاي نيروزا - كه حتي ويتامين ها در آن رديف قرار مي گيرند - اگر به صورت بي رويه و غيراصولي مصرف شوند، ضايعات خطرآفرين رابراي مصرف كنندگان به ارمغان خواهند آورد. وي بااشاره به اينكه مصرف Aويتامين هاي Bو در طولاني مدت به علت آنكه در بافت ها ذخيره مي شوند و خاصيت ماندگاري دارند مصرف بيش از حد آن مسموميت مزمن را موجب شده و فرد را در بزرگ سالي با عارضه جدي مواجه خواهند كرد گفت: مصرف مكمل هاي غذايي توسط ورزشكاران از آنجا كه اين مكمل ها با مارك هاي تقلبي در اختيار ورزشكاران قرار مي گيرد آنها را به مسموميت هاي غذايي دچار خواهد كرد و مصرف كنندگان را در درازمدت دچاربيماريهاي مزمن و از مصرف غذاي سالم و طبيعي محروم خواهد كرد. معاون آموزش دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران مصرف داروهاي انرژي زا در ميان ورزشكاران را فاجعه آميز خواند و گفت: با وجود آنكه مصرف عمده اين داروها از سوي سازمان هاي بين المللي ممنوع اعلام شده است، اما متاسفانه در كشور ما به وفور در دسترس ورزشكاران قرار داده مي شود. وي افزود: تركيبات اين داروها به گونه اي است كه سلامتي مصرف كنندگان را صددرصد به خطر مي اندازد به گونه اي كه شيوع اختلالات خوني به صورت گسترده و بروزاختلال هاي جنسي را در مصرف كنندگان موجب مي شوند. دكتر كبريايي زاده با اشاره به اينكه تركيبات داروهابه رغم آنكه حجم عضله ها را افزون مي كند روي هورمون ها تاثير منفي مي گذارد و حتي فرزندان مصرف كنندگان نيز از اين تاثير منفي بي نصيب نمي مانند. سرپرست دفتر تحقيق و توسعه و وزارت بهداشت مصرف داروها را براي نوجوانان در مقايسه با ديگر گروه هاي سني خطرناك تر اعلام كرد و گفت: مصرف اين داروها رشد طبيعي نوجوانان را دچار اختلال مي كند و حجم بدن اين گروه هاي سني خارج از روال طبيعي بزرگ و نامتناسب جلوه مي كند.