Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770312-41525S6

Date of Document: 1998-06-02

س. س دانشجو از كرج: سخنان پرشور رئيس جمهور محبوب درروزدوم خرداد را چندين بارگوش كردم. از داشتن چنين رئيس جمهورمهربان و فهيمي ودانشجويان آگاه و دانايي به خود باليدم. از بعضي از سخنان رئيس جمهور كه نشان ازعدم همكاري برخي از مسئولان داشت واقعامتاثر شدم. مي خواهم به آنهايي كه با برنامه هاي رئيس جمهور مخالفند بگويم كه ظلم پايدارنخواهد ماند و خداوند يار وهمراه مظلومان است. از تمام مردم ايران، خصوصا جوانان نيزصميمانه مي خواهم كه بياييد يك يد واحد باشيم و با اتحاد خود به رئيس جمهور و دولت او كمك كنيم. مصطفي پرتوي از تهران: از رهنمودهاي ارزشمند رهبرمعظم انقلاب در جمع نمايندگان مجلس قدرداني مي كنيم و اميدواريم آن گروههايي كه قانون را رعايت نكرده و هرگونه نظر مقابل خود را فقط با خشونت جواب مي گويند از اين رهنمودها درس بگيرند. الف. د دانشجو از مشهد: آقاي خاتمي محبوب دلها بدانيداگر اين عده اندك و قليل متحجر قصد دارند با آشوبجوانان را از شما دلسرد نمايند آب در هاون مي كوبند. ماجوانان نشان خواهيم داد كه مانند دوم خرداد مي توانيم دوباره آنها را زمينگير كنيم. پيامهاي كتبي خود را براي درج در اين ستون حداكثر درسطر 10 به صندوق /19395 5446پستي يا نمابر ( فاكس ) ارسال 2058811 كنيد.