Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770311-41522S1

Date of Document: 1998-06-01

رئيس جمهوري در ديدار ايران از تمامي ژيسكاردستن: امكانات دنيا براي تقويت استفاده خواهد كرد اقتصاد خود مهمترين عوامل مشكلات و بحرانهاي قرن بيستم است فرانسه مايل است كه ايران جايگاه حقيقي خود را در جامعه جهاني كسب كند سرويس سياسي: آقاي والري ژيسكاردستن رئيس جمهوري اسبق فرانسه روز گذشته با آقاي خاتمي رئيس جمهوري ديدار و گفتگو كرد. دراين ديدار حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي تجربيات تلخ قرن بيستم از جمله خاطره ناگوار دو جنگ جهاني را ناشي از جدا شدن سياست از فرهنگ دانست و گفت: متفكران وخيرخواهان شرق و غرب بايد به اين اشتراك نظر دست يابند كه انسان درجه يك و درجه دو نداريم. وي تصريح كرد كه آزادي، دمكراسي و علم متعلق به تمامي ملتهاست و همه انسانها شايسته صلح و آزادي هستند، در اين صورت است كه زمينه تحقق صلح پايدار جهاني فراهم خواهد شد. رئيس جمهوري افزود: متاسفانه در جهان ما برخورد، چالش و جنگ جايگزين تلاش براي تحقق صلح واقعي شده است در حالي كه مايه و بنياد اصلي تمدن غرب انسان و آزادي انسان بوده است. آقاي خاتمي اظهار داشت: قرن بيستم براي كشورهاي شرق بيش از ساير ملتها مصيبت و ويراني به همراه داشت; جنگهايي برما تحميل شد كه ما هيچ مصلحت و نقشي در آنها نداشتيم و مهمتر از همه آنكه ملتهاي ما تحقير شدند. رئيس جمهوري گفت: وقايع قرن حاضر اين تجربه را در اختيار ما قرار مي دهد كه با نگرش صحيح تري وارد قرن آينده شويم. بايد تلاش كنيم كه قرن آينده قرن گفت و گوي تمدنها باشد و شرط اصلي دستيابي به اين مهم احترام متقابل ميان ملتها و كشورهاست. آقاي خاتمي ضرورت بهره گيري از دستاوردهاي تمدن غرب را يادآور شد و گفت: تمدنها حاصل نگاه هاي ويژه به انسان و جهان هستند، و گفتگوي تمدنها بر سر همين ديدگاههاست. با اين گفت و گوها مي توان به نتايج بهتري براي زندگي رسيد و ما اطمينان داريم شخصيتهاي برجسته فرهنگي و سياسي مي توانندنقش موثري در دستيابي به اين هدف با ارزش ايفا كنند. آقاي خاتمي جدا شدن فرهنگ از سياست را پديده اي زيانبارو يكي از مهمترين عوامل مشكلات و بحرانهاي قرن بيستم خواند و اظهار داشت: اگر تاكنون دين فرهنگ، و علم در خدمت سياست بوده است بايد بكوشيم تا سياست به خدمت تفكر ومعنويت درآيد، البته اين مهم با منافع خيلي ها كه امكانات مادي وتبليغاتي و سيعي نيز دارند سازگار نيست. رئيس جمهوري افزود: درصورتي كه نگاهمان را تغيير دهيم و از زاويه انديشه و فرهنگ، سياست و زندگي را مورد توجه قرار دهيم تحولي بنيادي در دنيا پديد خواهد آمد و در اين وضع جديد بشري ميدان دار و محور اصلي نه سياستمداران بلكه متفكران و خيرخواهان خواهند بود. آقاي خاتمي تاكيد كرد: انقلابي كه بايد رخ دهد تغيير در جايگاه سياست و تفكر است و فرانسه با ميراث فكري و سياسي مهمي كه در تمدن جديد دارد مي تواندنقش مهمي در اين تغيير ايفا رئيس كند جمهوري با اشاره به اقدامات انجام شده در زمينه توسعه همه جانبه در كشورمان گفت: مشاركت سياسي و اقتصادي لازم وملزوم يكديگر هستند و از مهمترين محورهاي مورد توجه ما فراهم ساختن زمينه مشاركت مردم در بخشهاي سياسي و اقتصادي است. آقاي خاتمي تصريح كرد: ما درصدد هستيم از تمامي منابع داخلي و امكانات موجود در دنيا براي تقويت و توسعه اقتصادي كشورمان استفاده كنيم. در اين ديدار آقاي ژيسكاردستن نيز با اشاره به خاطره اقامت حضرت امام خميني (ره )در پاريس در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي و با ابراز خشنودي از حضور خود در ايران گفت: انتخاب شما به رياست جمهوري با راي گسترده مردم يكي از وقايع مهم سال گذشته بود. همه ما مايليم كه ايران جايگاه حقيقي خود را در جامعه جهاني كسب كند و بر همين اساس با علاقه و دلبستگي ديدگاههاي مهم شما را در خصوص مسايل جهاني تعقيب مي كنيم. رئيس جمهوري اسبق فرانسه ديدگاههاي آقاي خاتمي در خصوص گفت وگوي تمدنها را روشنگر و زمينه ساز تفاهم انسانها خواند و گفت: مسائل و مشكلات امروز دنيا پيش از آنكه سياسي باشد فرهنگي و فلسفي است و متاسفانه دو جنگ جهاني و رقابتهاي شرق و غرب درطول جنگ سرد ناشي از ناشكيبايي و عدم درك متقابل ميان معتقدان نظريه هاي مختلف بوده است. آقاي ژيسكاردستن با استقبال از نظريه گفت وگوي تمدنها و درك متقابل ميان ملتها افزود: يكي از مشكلات قرن حاضر، آن است كه پيروان ديدگاهها و نظريات مختلف تصورات غلط و ناقصي از يكديگر پيدا كردند، ملتها و تمدنها بايد به يكديگراحترام بگزارند و البته قبل از آن بايد شناخت دقيق و كاملي از فرهنگ وشيوه نگرش يكديگر پيدا كنند. وي تصريح كرد: چهره واقعي ايران بايد به جهان شناسانده شود و من خوشحال هستم كه در ايران حضور دارم و مي توانم نسبت به واقعيتهاي امروز ايران شهادت بدهم. اضافه مي شود كه ژيسكاردستن همچنين روز گذشته با حضور در جمع نمايندگان سياسي مقيم ايران و نيز خبرنگاران گفت: افكار عمومي اروپا نسبت به ديدگاهها و اظهارات آقاي خاتمي بسيار مثبت است. از اين رو ما انتظار داريم ايشان ديدگاه هاي سياسي و اقتصادي خود را به شيوه اي مستقيم تر به اطلاع مردم اروپا برسانند. والري ژيسكاردستن افزود: مطمئنا گفت وگوي آقاي خاتمي با مردم كشورهاي مختلف مي تواند به شناسايي بهتر، احترام متقابل و همكاري بيشتر ميان ايران و ساير كشورهاي جهان بينجامد. ژيسكاردستن درباره موضع اتحاديه اروپا درباره بهبود و گسترش روابط باايران و اين كه گفته مي شود فرانسه و ايتاليا بيش از ساير كشورهاي اروپايي در بهبود رابطه با تهران مصر هستند، پاسخ داد: طرحي در اين زمينه در اتحاديه اروپا پيشنهاد شده است تا براساس آن، زيربناهاي جديد همكاري ميان ايران و اروپاتعريف شود، ولي توافق كامل در اين باره صورت نگرفته است. فرانسه و برخي ازكشورهاي اروپايي ازجمله ايتاليا موافقت بيشتري با بهبود روابط با ايران دارند. وي همچنين درباره موضع فرانسه به هنگام حضور امام خميني (ره ) در آن كشور پاسخ داد: در آن زمان، امام خميني (ره ) قانوني از عراق به فرانسه آمدند و فرانسه نيز طبق سنت خود، به ايشان اجازه اقامت داد و شرايط امنيتي لازم را براي ايشان فراهم كرد. وي افزود: واكنشها در داخل فرانسه به هيچ وجه منفي نبود، ولي برخي دولتهاي خارجي با ميزباني فرانسه مخالف بودند، اما فرانسه همچنان به سنت ميهمان نوازي خود وفادار ماند. نماينده مجلس فرانسه درباره لغو قانون داماتو اظهار داشت: اين قانون، داخلي است كه بايد تنها شركتهاي آمريكايي را شامل شود و فرانسه از ابتدا با تعميم آن قانون به كشورهاي ديگر مخالف بود.